Angielski Rozdział 4 #2

 0    68 flashcards    nickblue2012
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dyrektor zarządzający
start learning
chief executive officer
współpracownik
start learning
co- worker
kolega z pracy
start learning
colleague
Dyrektor Finansowy
start learning
finance director
stażysta
start learning
intern
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
start learning
interviewer
bezpośredni przełożony
start learning
line manager
zarząd
start learning
management
dyrektor zarządzający
start learning
managing director
asystent
start learning
personal assistant
osoba rekrutująca
start learning
recruiter
personel
start learning
staff
podwładny
start learning
subordinate
przełożony
start learning
superior
osoba w trakcie szkolenia
start learning
trainee
wolontariusz
start learning
volunteer
pracoholik
start learning
workaholic
(Roczna) premia
start learning
(annual) bonus
(Roczny) dochód
start learning
(annual) income
zaległa wypłata
start learning
back pay
zasiłek na dziecko
start learning
child benefit
Prowizja
start learning
comission
zarabiać
start learning
earn
odsetki
start learning
interest
na zasiłku
start learning
on the dole
płaca
start learning
pay
podwyżka
start learning
pay rise
emerytura
start learning
pension
plan emerytalny
start learning
pension plan
zysk
start learning
profit
pasek wynagrodzenia
start learning
salary slip
akcje
start learning
shares
(początkowa) pensja
start learning
(starting) salary
napiwek
start learning
tip
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit/ dole
płaca, stawka (godzinowa, tygodniowa)
start learning
wage
zatrudniać
start learning
employ
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zatrudnienie
start learning
employment
kontynuować pracę
start learning
get on with your work
pracować w (firmie)
start learning
work for (a company)
miejsce pracy
start learning
workplace
ubiegać się o pracę na stanowisku...
start learning
apply for the position of...
kandydat
start learning
candidate
wybór zawodu
start learning
career choice
kariera zawodowa w (jakiejś dziedzinie)
start learning
career in
umowa
start learning
contract
agencja pośrednictwa pracy
start learning
emloyment agency
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
wejść na rynek pracy
start learning
enter the job/ labour market
urząd pracy
start learning
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
oferta pracy
start learning
job offer
posada
start learning
position/ post
referencje
start learning
reference
proces rekrutacji
start learning
recruitment process
wymagania (w stosunku do kandydata)
start learning
requirements
zatrudnić
start learning
take on/ hire
praca polega na...
start learning
the job/ work involves...
wakat
start learning
vacancy
osiągniecie
start learning
achievement
posługiwać się biegle (językiem angielskim)
start learning
be fluent in (english)
zaangażowany, oddany
start learning
committed
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
kompetentny
start learning
competent
skrupulatny, sumienny
start learning
conscientious
wydajny
start learning
efficient

You must sign in to write a comment