Angielski Rozdział 3 #5

 0    43 flashcards    nickblue2012
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ocena, stopień w punktach
start learning
mark
sprawdzać, oceniać
start learning
mark
Egzamin próbny
start learning
mock exam
dzienniczek internetowy
start learning
online report
zdać test / egzamin
start learning
pass a test/ an exam
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
start learning
past papers
zdawać egzamin ponownie
start learning
resit/ retake an exam
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
start learning
school-leaving exam
świadectwo szkolne
start learning
school report
uzyskać 100 punktów
start learning
score/ get 100 points
przygotować egzamin
start learning
set an exam
podejść do egzaminu
start learning
sit/ take an exam
pisać sprawdzian
start learning
take a test
szkolne kołko zainteresowań
start learning
afterschool club
chodzić na kurs
start learning
attend a course
być / zostać członkiem
start learning
be/ become a member
rozwijać zdolności artystyczne
start learning
develop artistically
rozwijać umiejętności przywódcze/ interpersonalne
start learning
develop leadership/ interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
start learning
first aid trening
zapisać się do klubu /na siłownię
start learning
join a club/ the gym
brać udział w
start learning
participate
Chór szkolny
start learning
school choir
orkiestra szkolna
start learning
school orchestra
towarzystwo
start learning
society
kółko sportowe
start learning
sports club
kółko teatralne
start learning
drama club
kółko Szachowe
start learning
chess club
kołko fotograficzne
start learning
photography club
dobrowolny
start learning
voluntary
nadrobić materiał (z zajęć)
start learning
catch up on (school work)
dogonić (reszta klasy)
start learning
catch up with (the rest of the class)
rzucić szkołę
start learning
drop out of school
mieć zaległości w nauce
start learning
fall behind with school work
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
oddać (esej)
start learning
hand in (essay)
zapisać, zanotować
start learning
note down
przyswajać (informacje)
start learning
take in (information)
spóźnić się
start learning
turn up late
łatwizna
start learning
a piece of cake
pracować do późna w nocy
start learning
burn the midnight oil
całkowicie się pogubić
start learning
feel out of your depth
znać coś na wylot
start learning
know sth inside out
zdać (egzamin) śpiewająco
start learning
pass (an exam) with flying colours

You must sign in to write a comment