Angielski Rozdział 3 #3

 0    43 flashcards    nickblue2012
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
analizować
start learning
analyse
chemia
start learning
chemistry
ekonomia
start learning
economics
literatura angielska
start learning
english literature
wypracowanie
start learning
essay
geografia
start learning
geography
wykres
start learning
graph
historia
start learning
history
interpretacja
start learning
interpretation
matematyka
start learning
maths
podręcznik papierowy/elektroniczny
start learning
paper/ electronic textbook
przeprowadzać eksperymenty
start learning
run/ carry out experiments
przedmioty ścisłe, przyrodnicze
start learning
science
rozwiązywać równania kwadratowe
start learning
solve quadratic equations
Teksty źródłowe
start learning
source texts
robić notatki
start learning
take notes
próbówka
start learning
test tube
opisać doświadczenie
start learning
write up an experiment
Zdolności
start learning
abilities
wyniki w nauce
start learning
academic results/ achievements
poziom nauczania
start learning
academic standards
wszechstronny rozwój
start learning
all- round development
chodzić do szkoły
start learning
attend school
przeciętny
start learning
average
mol książkowy
start learning
bookworm
przeprowadzać burzę mózgów
start learning
brainstorm
kreatywność
start learning
creativity
wybitny, znakomity
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
excel at sth
uzdolniony
start learning
gifted/ talented
omawiać pracę domową
start learning
give feedback on/ go over/ discuss homework
nauczanie domowe
start learning
homeschooling
mądrala
start learning
know-it-all
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
memorise/ learn by heart
znakomite oceny
start learning
outstanding grades
uważać, słuchać uważnie (kogoś/czegoś)
start learning
pay attention (to)
wyznaczać cele
start learning
set targets
umiejętności
start learning
skills
kujon
start learning
swot
sprawdzać listę obecności
start learning
take the register/ take attendance
praca zespołowa
start learning
teamwork

You must sign in to write a comment