Angielski - Przyimki

 0    94 flashcards    frustratka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stosować się do
start learning
comply with
bardzo czegoś chcieć
start learning
to be anxious for
wykorzystywać kogoś/coś
start learning
take advantage of someone / something
skomentować coś
start learning
comment on something
powstrzymywać się od
start learning
abstain from
wrażliwy na coś
start learning
sensitive to something
być pożyczonym od kogoś
start learning
be on loan from somebody
płacić gotówką
start learning
pay in cash
czuć się swobodnie
start learning
feel at ease
stanowić
start learning
account for
strajkować
start learning
go on strike
mieć nad czymś kontrolę
start learning
to be in control of something
zaakceptować coś / kogoś
start learning
approve of something / somebody
zły na kogoś
start learning
angry at someone
zły z powodu czegoś
start learning
angry with something
stawiać na kogoś / coś
start learning
to bet on somebody / something
czerpać z czegoś radość
start learning
to delight in something
ostatecznie
start learning
at the end
celować w coś / kogoś
start learning
aim at something / someone
pogratulować czegoś
start learning
congratulate on
być zdeterminowanym do
start learning
be intent on
wyjść na jaw
start learning
come to light
szczycić się czymś
start learning
to pride yourself on something
wręczyć coś komuś
start learning
to present somebody with something
przyjść komuś do głowy
start learning
to occur to somebody
strzelać do
start learning
shoot at
tylko za zaproszeniem
start learning
by invitation only
upierać się przy czymś
start learning
insist on something
nagle
start learning
at short notice
pomylić z
start learning
mistake for
przygotować się na
start learning
prepare for
w ciszy
start learning
in silence
na skutek czyiś nalegań
start learning
at somebody's insistence
ku czyjemuś zdumieniu
start learning
to somebody's astonishment
nagle
start learning
all at once
od razu
start learning
at once
bezzwłocznie
start learning
without delay
z prędkością
start learning
at a speed
fałszować
start learning
out of tune
nabijać się z kogoś
start learning
poke fun at somebody
co się tyczy...
start learning
as regard...
ze względu na
start learning
on account of
od zera
start learning
form scratch
nie rozmawiać ze sobą
start learning
no to be on speaking terms
poza sezonem
start learning
off season
poza protokołem
start learning
off the record
na służbie
start learning
on duty
w czyimś imieniu
start learning
on behalf of somebody
komuś czegoś brakuje
start learning
somebody is lacking in something
wyprzedany
start learning
out of stock
w złudzeniu
start learning
in delusion
pokładać w czymś nadzieję
start learning
pin hopes on
mieć odłożoną słuchawkę
start learning
phone off the hook
być usuniętym z
start learning
be expelled from
rosnąć
start learning
be on the increase
na tle
start learning
on the background
w skrócie
start learning
in short
na wygnaniu
start learning
in exile
mieć pecha
start learning
be out of luck
pod żadnym pozorem
start learning
under no circumstances
płacić przy dostawie
start learning
pay on delivery
pod czyimś dachem
start learning
under someone's roof
pod rząd
start learning
in a row
jest mi to obojętne
start learning
it's all the same to me
wydzierać (np. każdą okazję)
start learning
snatch up
od początku
start learning
from the outset
wyczerpany nakład
start learning
out of print
opierać o
start learning
prop up
szansa na
start learning
prospect of
pod naciskiem
start learning
under pressure
uprawniony do
start learning
eligible to
coś do ulepszenia
start learning
room for improvement
w stanie wojny
start learning
at war
szkodliwy dla
start learning
detrimental to
w zasięgu wzroku
start learning
in sight
raz na zawsze
start learning
once and for all
w jakimś stopniu
start learning
to ... extent
z niedowierzaniem
start learning
in disbelief
prowadzić do
start learning
result in
kurczowo się trzymać
start learning
cling to
wbrew czemuś
start learning
contrary to something
w akcji
start learning
in action
w pewnym sensie
start learning
in a sense
zarażać wirusem
start learning
infect with virus
bez względu na
start learning
regardless of
przestać się martwić
start learning
put your mind at rest
w tym tempie
start learning
at this rate
nieostry
start learning
out of focus
z zawodu
start learning
by trade
zniechęcić do czegoś
start learning
deter from something
odhaczyć coś
start learning
tick off
pod wpływem chwili
start learning
on the spur of the moment
pod ręką
start learning
at fingertips
stanąć na ostrzu noża
start learning
come to a head

You must sign in to write a comment