angielski nauka i technika

 0    92 flashcards    kwiatuszekkawowy12
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
antropologia
start learning
anthropology
archeolog
start learning
an archaeologist
archeologia
start learning
archaeology
dziedzina nauki
start learning
field of science
astronom
start learning
astronomer
biolog
start learning
a biologist
biologia
start learning
Biologist
chemik
start learning
a chemist
chemia
start learning
Chemistry
informatyka
start learning
computer science
ekonomia
start learning
economics
ekonomista
start learning
an economist
inżynieria
start learning
engineering
inżynier
start learning
an engineer
genetyk
start learning
a geneticist
genetyka
start learning
genetics
geograf
start learning
geographer
geografia
start learning
Geography
geolog
start learning
geologist
geologia
start learning
geology
językoznawca
start learning
linguist
językoznawstwo
start learning
linguistics
matematyk
start learning
mathematician
matematyka
start learning
Maths
fizyk
start learning
physicist
fizyka
start learning
Physics
fizyka jądrowa
start learning
nuclear physics
psycholog
start learning
psychologist
naukowiec
start learning
a scientist
socjolog
start learning
sociologist
medycyna weterynaryjna
start learning
veterinary medicine
analiza
start learning
analysis
wniosek
start learning
conclusion
związek połączenie
start learning
link
odkrycie
start learning
a discovery
dowody
start learning
evidence
doświadczenie eksperyment
start learning
experience experiment
hipoteza
start learning
hypothesis
wynalazek
start learning
an invention
wynalazca
start learning
an inventor
wiedza
start learning
knowledge
laboratorium
start learning
a lab
obserwacja
start learning
observation
Zapisz dokumentacja
start learning
record
badania
start learning
research
wyniki badań
start learning
research / study results
pracownik naukowy
start learning
Researcher
nauka
start learning
science
naukowy
start learning
scientific
czasopismo naukowe
start learning
scientific journal
prawo naukowe
start learning
scientific law
Metoda naukowa
start learning
scientific method
teoria naukowa
start learning
a scientific theory
naukowa
start learning
Scientifically
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystyka
start learning
statistics
badania sondaż
start learning
survey
próba
start learning
test
teoria
start learning
theory
przyjmować akceptować
start learning
accept accept
dodawać
start learning
to add
przeprowadzać analizę
start learning
analyse
potwierdzić
start learning
Confirm
pokazać wykazać
start learning
demonstrate
ustalać określać
start learning
determine
odkryć
start learning
to find out
dzielić
start learning
divide
powielić
start learning
duplicate
oszacować
start learning
estimate
Przeprowadzono doświadczenia
start learning
experiment
postawić hipotezę
start learning
hypothesise
wynaleźć
start learning
to invent
mnożyć
start learning
multiply
obserwować prowadzić obserwacje
start learning
observe
otrzymać
start learning
obtain
udowodnić
start learning
to prove
odrzucić
start learning
reject
badać
start learning
to investigate
odejmować
start learning
to subtract
bakteria
start learning
bacteria
komórka
start learning
cell
pierwiastek chemiczny
start learning
chemical element
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
związek chemiczny
start learning
compound
zagęszczone
start learning
concentrated
rozwój
start learning
a development
wzór formuła
start learning
formula
gaz
start learning
gas
Żywność modyfikowana genetycznie
start learning
Genetically modified food
drobnoustrój
start learning
microbe
grawitacja
start learning
gravity

You must sign in to write a comment