Angielski - konwersacje 1

 0    52 flashcards    placzeksandra
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Proszę, zadzwoń do mnie, kiedy wrócisz.
start learning
Please, give me a call when you're back.
Zadzwoń do mnie jutro.
start learning
Give me a call tomorrow.
Możesz do mnie zadzwonic?
start learning
Can you give me a call?
Zadzwonię do Ciebie w przyszłym tygodniu.
start learning
I'll give you a call next week.
Przykro mi, ale teraz nie ma pani Black. Czy coś jej przekazać?
start learning
I'm sorry, Ms Black is out now. Can i take a message for her?
Czy mogę zostawić wiadomość dla Tomka?
start learning
Can I leave a message for Tom?
Czy są dla mnie jakieś wiadomości?
start learning
Are there any messages for me?
Wyślę Ci wiadomość na Facebooku.
start learning
I'll send you a message on Facebook.
To chyba już wszystko.
start learning
That seems to be about all.
To wszystko, dziękuję.
start learning
That's all, thank you.
To wszystko?
start learning
Is that all?
Zamieniam się w słuch.
start learning
I'm all ears.
Niestety muszę już iść. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia jutro.
start learning
Sorry, I must be off. Once again thanks and see you tomorrow.
W przyszłym tygodniu będę w Warszawie.
start learning
I'm off to Warsaw next week.
Myślę, że już sobie pójdę...
start learning
I think I'll be off...
Jest późno - idę do łóżka.
start learning
It's late, I'm off to bed.
Słucham? Czy zechciałaby pani powtórzyć swoje pytanie?
start learning
Pardon? Would you mind to repeating your question?
Wypraszam sobie!
start learning
I beg your pardon!
... za przeproszeniem.
start learning
... if you'll pardon the expression.
Przepraszam, że wejdę w słowo...
start learning
Pardon me to interrupting...
Przepraszam bardzo, ale nie jestem pewna, czy właściwie to zrozumiałam.
start learning
I'm sorry, but I'm not sure if I understood correctly.
Nie rozumiem tego słowa.
start learning
I don't understand this word.
Rozumiesz mnie? - kolokwialnie
start learning
Do you understand me?
Nic z tego nie rozumiem.
start learning
I don't understand a thing about it.
Wolałabym pójść do teatru.
start learning
I'd rather go to the theater.
Wolałabym raczej, żebyśmy nie zostawali w domu.
start learning
I'd rather we didn't stay at home.
Wolałbym raczej lody niż czekoladę.
start learning
I'd rather have ice cream than chocolate.
Jestem raczej nieśmiała.
start learning
I'm rather shy.
Jaka jest pańska opinia na temat tego artykułu?
start learning
What is your opinion about this article?
Mam takie samo zdanie.
start learning
I'm of the same opinion.
Zmieniłem zdanie.
start learning
I've changed my opinion.
Moim zdaniem powinnaś poszukać innej pracy.
start learning
In my opinion you, should look for another job.
Mam zupełnie inny pogląd na ten temat.
start learning
I have a completely different view on this subject.
Z mojego punktu widzenia - jest to niemożliwe.
start learning
From my point of view, it's impossible.
A jakie pan ma poglądy?
start learning
And what are your views?
Mój pogląd jest taki, ze pensje powinny być wyższe.
start learning
My view is that the wages should be higher.
Byłbym wdzięczny gdyby mógł mi pan powiedzieć, ile kosztuje ta książka.
start learning
I would be grateful if you could tell me how much this book costs.
Jestem ci naprawdę wdzięczny.
start learning
I am really grateful to you.
Powinnaś być wdzięczna za to co masz.
start learning
You should be grateful for what you have.
Jestem wdzięczny za twoją pomoc.
start learning
I am grateful for your help.
Nie zgadzam się z panem co do źródeł kryzysu.
start learning
I do not agree with you as to the origins of the crisis.
W pełni się z panem zgadzam.
start learning
I completely agree with you.
Zgadzasz się?
start learning
Do you agree?
Nigdy się z tobą nie zgodzę.
start learning
I'll never agree with you.
Przepraszam, ze przerywam, ale chciałabym poprosić o więcej szczegółów.
start learning
Sorry for interrupting, but I would like to ask for more details.
Mam nadzieję, ze nie przerywam.
start learning
I hope I'm not interrupt.
Przestań mi przerywać!
start learning
Stop interrupting me!
Obawiam się, że muszę panu przerwać.
start learning
I'm afraid that I have to interrupt you.
Musi pan przyznać, że nie jest to łatwe pytanie.
start learning
You must admit that it is not an easy question.
Przyznaje, że się myliłam.
start learning
I admit that I was wrong.
Popełniłam błąd - przyznaję.
start learning
I made a mistake, I admit it.
Przyznaj! Zrobiłeś to specjalnie!
start learning
Admit it! You did it on purpose!

You must sign in to write a comment