angielski ekonomii 101-200

 0    99 flashcards    vesshyskel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rabat
start learning
a discount
sprzedaż obwoźna
start learning
door-to-door selling
wybierać (pieniądze)
start learning
draw
sporządzić kontakt
start learning
draw contact
zarobek
start learning
earning
ekonomika
start learning
economics
ekonomiczny
start learning
economic
rozwój gospodarczy
start learning
economic development
gospodarka
start learning
economy
zatrudniać
start learning
employ
pracodawca
start learning
an employer
pracownik
start learning
employee
zatrudnienie
start learning
employment
biuro zatrudnienia
start learning
employment agency
załącznik
start learning
enclosure
firma
start learning
enterprise
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
majątek
start learning
Estate
majątek aktywa
start learning
equities
giełda
start learning
Exchange
kantor wymiany walut
start learning
Exchange office
akcyza
start learning
excise
członek zarządu
start learning
executive
zarząd
start learning
Executive Board
wydatki
start learning
expenses
cena fabryczna
start learning
factory gate price
akta filmy
start learning
filing
finanse
start learning
finance
pożyczka w walucie obcej
start learning
foreign currency loan
waluta obca
start learning
foreign exchange
kurs wymiany walut
start learning
forgein exchange rate
transfer dewiz
start learning
foreign exchange transfer
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
spedytor
start learning
forwarding
koncesja
start learning
franchising
załadunek
start learning
loading
podarunek od firmy
start learning
freebie
spodarka wolnorynkowa
start learning
free market economy
wolne od opłat
start learning
free of charge
indeks cen akcji na giełdzie
start learning
Financial Times stock exchange
dotacja
start learning
grant
brutto
start learning
gross
sprzedaż reklama agresywna
start learning
hard sell
centrala
start learning
head office
posiadacz
start learning
holder
magazynować
start learning
hold stock
rynek krajowy
start learning
home market
dział kadr
start learning
human resources
dochód
start learning
income
podatek dochodowy
start learning
income tax
wskaźnik
start learning
index
stopa inflacji
start learning
inflation rate
rata
start learning
instalment
ubezpieczenia
start learning
Insurance
agent ubezpieczeniowy
start learning
insurance agent
oprocentowanie odsetki
start learning
interest
pośrednik
start learning
intermediary
kontrola wewnętrzna
start learning
internal audit
inwestycja
start learning
investment
faktura
start learning
an invoice
wejście spółki na giełdę w drodze publicznej oferty sprzedaży akcji
start learning
initial public offering
podanie o pracę
start learning
job application
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
a job interview
spekulant
start learning
jobber
własność wspólna
start learning
joint ownership
spółka akcyjna
start learning
joint stock company
wiedzieć jak
start learning
know-how
zwłoka
start learning
late
robocizna
start learning
labour
wprowadzić na rynek
start learning
launch
dzierżawa
start learning
lease
pożyczyć komuś pieniądze
start learning
lend money at
list intencyjny
start learning
letter of intent
opłata licencyjna
start learning
license fee
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
limited liability company
spółka komandytowa
start learning
Limited Partnership
licencja
start learning
licence
pożyczka
start learning
a loan
pożyczka długoterminowa
start learning
Long-term loan
okres zamknięcia
start learning
look up period
logistyka
start learning
logistics
strata
start learning
loss
ryczałt
start learning
lump
zryczałtowane
start learning
lump-sum toxation
dział sprzedaży wysyłkowej
start learning
mail order department
wydatki związane z utrzymaniem
start learning
maintenance expenses
zwolnić z pracy
start learning
make someone redundant
zarządzanie
start learning
management
dyrektor naczelny
start learning
managing director
roboczogodzina
start learning
man-hour
producent
start learning
manufacturer
marża
start learning
margin
doradztwo marketingowe
start learning
marketing consultancy
badania rynku
start learning
market research
magister zarządzania
start learning
Master of Business Administration
pismo wewnętrzne
start learning
memo
towary
start learning
merchandise
kupiec
start learning
merchant
potoku
start learning
minutes

You must sign in to write a comment