ANGIELSKI EDU

 0    43 flashcards    ankaswiatecka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zgoda, akceptacja; sankcjonować, zgadzać się, akceptować
Nie możemy wprowadzić nowych przepisów bez ich zgody.
start learning
assent
We cannot introduce the new regulations without their assent.
oszustwo, wyłudzenie
On jest winny tego niesławnego wyłudzenia.
start learning
con trick
He is guilty of that infamous con trick.
On jest winny
start learning
He is guilty of
naprawić lub przymocować coś przy pomocy (czegoś)
Przymocuję rękę lalki kawałkiem sznurka.
start learning
fix with
I will fix the doll’s arm with a piece of string.
robić postępy
start learning
make progress
You've made much progress in your German lately.
ostatnio, niedawno
start learning
lately, recently
sporadycznie
start learning
by fits and starts
zaopatrzyć (coś) w potrzebne maszyny, sprzęt
start learning
to fit out
When our factory is fitted out, someone will have to teach the workers to get the hang of the new machines.
tandeta, bylejakość
Na twoim miejscu nie próbowałbym przyoszczędzić ignorując bylejakość tych ubrań.
start learning
shoddiness
If I were you I wouldn't try to save up disregardning shoddiness of these clothes
Gdybym był tobą
start learning
If I were you
lekceważenie
start learning
disregard
osoba ineligentna nieodnajdująca się w życiu społecznym i emocjonalnym
Żal mi Filipa- mógłby byc fajnym chłopakiem, ale mimo inteligencji nie radzi sobie z emocjami.
start learning
brain on a stick
I feel sorry for Filip- he could be a nice boy, but he's just a brain on a stick.
Żal mi
start learning
I feel sorry for
pogoń za modą
start learning
modishness
ogłuszający, bardzo głośny
Znienacka usłyszeliśmy ogłuszający hałas dobiegający z zewnątrz.
start learning
deafening
Out of a sudden, we heard a deafening noise from the outside.
z nienacka
start learning
Out of a sudden
rozpadać się na kawałki
Nie wiem, jak to się stało- ta filiżanka po prostu rozpadła się mu w rękach.
start learning
come apart
I don’t know how it happened- the cup simply came apart in his hands.
zranić kogoś, dotknąć do żywego
start learning
cut somebodyb to the quick
zajęcie, interes itp., który przynosi duże zyski przy bardzo niewielkim nakładzie pracy
start learning
gravy train
celowo
Zepsuł to celowo
start learning
purposely
He broke it purposely
w zdeterminowany sposób, zdecydowanie
Zdecydowanie zaprzeczyła oskarżeniom
start learning
purposefully
She purposefully denied the accusations
osłabiony, słaby
Pamiętaj, że jest osłabiona i potrzebuje twojej pomocy.
start learning
enfeebled
Remember that she's enfeebled and needs your assistance
nielegalny
start learning
illicit
nielegalny romans
start learning
illicit affair
wyłączać
start learning
switch off
włączać
start learning
switch on
wyłączać
start learning
turn off
włączać
start learning
turn on
najpóźniej
start learning
at the latest
ludzie żyjący głównie z zapomóg
start learning
welfariat
oznacza, ze coś lub ktoś jest 'nie do pomylenia' (z czymś lub kimś innym)
start learning
There's no mistaking sth/sb
ostać wyrzuconym z pracy, wyrzucać
start learning
running shoes, to get one's running shoes, to give sb his / her running shoes
uczyć się od/ z na
start learning
learn from
uczyć się na błędach
start learning
learn from former mistakes
wskazówka, podpowiedź, sugestia
start learning
hint
duże doświadczenie w podróżach
start learning
well-travelled
okropny straszny
start learning
god-awful, really awfull
do twarzy ci w tym; dobrze ci w tym
start learning
it looks becoming on you
farbować włosy
start learning
dye hair
mają tendencję do zrobienia czegoś
start learning
tend to do sth
pokazywać na co kogoś stać
start learning
do oneself justice
obniżona cena
start learning
knock-down price
odkładać, oszczędzać, przysparzać sobie kłopotów na przyszłość, leżeć w łóżku z powodu choroby, odstawić pojazd na dłuższy okres czasu
start learning
lay up

You must sign in to write a comment