Angielski Bielski Miejski

1  1    229 flashcards    ola340
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
capnąć
start learning
snap up
zwarta społeczność
start learning
close-knit community
umiejętność wrodzona
start learning
innate ability
bezwzględność
start learning
ruthlessness
staż
start learning
work placement
uzyskać
start learning
obtain
wysokich lotów
start learning
high-flying
trudne
start learning
daunting
referencje
start learning
character reference
wbrew przeciwnościom
start learning
against the odds
przewidywać
start learning
foresee
nadrzędny
start learning
overriding
wtajemniczony
start learning
instructed
rozstrzygnięcie pozasądowe
start learning
out-of-court settlement
odszkodowanie
start learning
damages
przedstawiciel
start learning
litigation client
prawnik szukający klientów w szpitalach
start learning
ambulance chaser
miejsce postoju taksówek
start learning
cab rank
nawiązywanie kontaktów
start learning
networking
ledwie się przepchnąć
start learning
scrape through
istotne dla / do
start learning
vital for/to
naśladować
start learning
shadow
nawał pracy
start learning
workload
najlepiej skorzystać z czegoś
start learning
make the best of sth
znaleźć czas na coś
start learning
make the time for something
być kogoś w dobrej pozycji
start learning
stand somebody in good stead
środowisko
start learning
walk of life
być nieodłączną częścią czegoś
start learning
be part and parcel of sth
pojawić się, przewinąć się
start learning
crop up
wziąć coś do siebie
start learning
take something personally
wziąć coś na poważnie
start learning
take something seriously
przyjąć odmowę
start learning
take no for an answer
znaleźć trochę czasu, aby zrobić czegoś
start learning
take the time to do sth
przyjąć bez mrugnięcia okiem
start learning
take something in one's stride
nie zwracać uwagi na coś
start learning
take no notice of something
cieszyć się z czegoś
start learning
take pleasure in sth
zlitować się nad kimś
start learning
take pity on someone
wykorzystać
start learning
take advantage of
sprzeciwiać się czemuś
start learning
take exception to sth
być dumnym z czegoś
start learning
take pride in something
być zaskoczonym
start learning
be taken aback by
być w areszcie
start learning
be taken into custody
przyrostek
start learning
suffix
uprzednio
start learning
beforehand
ponury
start learning
dreary
usprawiedliwiać
start learning
justifies
korzystny
start learning
favourable
wykonalny
start learning
feasible
wiercić się
start learning
fidget
rozwlekłe przemówienia
start learning
long-winded speeches
powściągliwy
start learning
moderate
bełkotać
start learning
mumble
opłacać się
start learning
pay off
włóczęga
start learning
ramble
ciamajda
start learning
slouch
snuć się
start learning
slouch around
nerwowy
start learning
restless
mieć prawo do czegoś
start learning
entitled to something
niewątpliwie
start learning
doubtless
sąsiedztwo
start learning
vicinity
wolontariat zagraniczny
start learning
volunteering overseas
wyczerpany
start learning
run-down
założenie, przesłanka
start learning
premise
zamożny, bogatych
start learning
affluent
przeznaczyć
start learning
allocate
inicjatywa
start learning
initiative
chwycić
start learning
grasp
współpracować
start learning
liaise
wzajemny szacunek
start learning
mutual respect
rozciągnąć
start learning
stretch
lękliwy
start learning
apprehensive
opanować
start learning
to master
pozbawiony złudzeń
start learning
disillusioned
roztargniony
start learning
distracted
zaangażowany w coś
start learning
engaged in sth
zastraszony
start learning
intimidated
zagmatwany
start learning
muddled
pod presją
start learning
pressurised
niepewny siebie
start learning
self-conscious
poradnictwo
start learning
guidance
zasypany
start learning
lavished
porozrzucany
start learning
jumbled
związany
start learning
knited
wymyślić
start learning
invent
zwolnienie od pracy
start learning
leave of absence
kłopot
start learning
predicament
proza
start learning
prose
zmordowany
start learning
frazzled
znosić
start learning
endure
opracować
start learning
devise
wzniecać
start learning
stir up
strumień
start learning
fux
zdecydować się na
start learning
opt for
trąbić
start learning
trumpet
trójkrotny wzrost
start learning
threefold increase
obywatelski
start learning
civic
zwiększyć
start learning
enhance
krzywa
start learning
slant
niedostępność
start learning
inaccessibility
wzniesiony
start learning
erected
szczerze
start learning
frankly
żywotnie
start learning
keenly
osadzony
start learning
embedded
Pragnę podkreślić
start learning
let me stress
uzupełniający
start learning
supplementary
kierowany w stronę
start learning
steered toward
sprzyjać
start learning
foster
wykorzystać
start learning
tap into
pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą
start learning
affidavit
akta lub streszczenie sprawy
start learning
brief
powództwo, skarga
start learning
complaint
nakaz lub postanowienie sądu
start learning
injunction
wniosek
start learning
motion
zawiadomienie
start learning
notice
pismo procesowe
start learning
pleading
wezwanie do sądu
start learning
writ
odpowiedź na pozew
start learning
answer
usunąć z palestry
start learning
disbar
sprawa
start learning
case
praktykujący
start learning
practitioner
proces sądowy
start learning
trial
sekretarz sądowy
start learning
clerk
uporać się z czymś
start learning
get to grips with something
słodka idiotka
start learning
ditzy
Asystent
start learning
paralegal
współpracownik
start learning
associate
wypełnienie zobowiązań
start learning
performance
Wykonanie umowy
start learning
enforcement of contract
świadczenie
start learning
consideration
w wyniku zaniedbania spowodowane urazy
start learning
negligently caused injuries
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
start learning
strict liability
odpowiedzialność za cudze czyny
start learning
vicarious liability
działania bardzo niebezpieczne
start learning
ultra-hazardous activities
odpowiedzialność za jakość towaru
start learning
product liability
uciążliwość, niedogodność
start learning
nuisance
naruszenie prywatności
start learning
invasion of privacy
zniesławienie
start learning
defamation
zbrodnie przeciwko administracji publicznej
start learning
crimes against public administration
zabójstwo
start learning
homicide
pogłoska, dowód
start learning
hearsay
oskarżenie
start learning
impeachment
Badanie krzyżowe
start learning
cross-examination
przywileje
start learning
privileges
ograniczenia konstytucyjne i ustawowe
start learning
constitutional and statutory limitations
przeszukania i zatrzymania
start learning
search and seizure
obciążające oświadczenia
start learning
incriminating statements
nadzór elektroniczny
start learning
electronic surveillance
immunitety
start learning
immunities
wyrok wyższego sądu
start learning
judicial opinion
Umocowanie prawne
start learning
legal citation
precedens
start learning
precedent
podpity
start learning
boozy
zatrzymany
start learning
collared
skompromitowany
start learning
disgraced
w strzępach
start learning
in tatters
wykrętny
start learning
evasive
cuchnący
start learning
reeking
przyznać się do winy
start learning
plea to guilty
wepchnął
start learning
shoved
mniej więcej
start learning
at roughly
walnę cię
start learning
bash you up
skazany za awanturę
start learning
conviction of affray
rzekomy
start learning
alleged
odpędzić
start learning
ward off
postawa
start learning
demeanour
porzucić coś
start learning
ditch something
objąć
start learning
encompass
Szkolenie zawodowe
start learning
vocational training course
Program na wakacje
start learning
vacation scheme
opiekun przyjęć
start learning
admissions tutor
trudne
start learning
tough-going
wypowiedzieć umowę
start learning
terminate the contract
następnie
start learning
subsequently
uzależnione od czegoś
start learning
contingent on sth
dopchać się
start learning
cram in
przechadzać się
start learning
stroll around
rój
start learning
swarm
ubrany
start learning
clad
trzeźwy
start learning
sober
autentyczny
start learning
genuine
dotowane
start learning
subsidised
gorzałka
start learning
booze
nuda
start learning
tedium
pobłażanie
start learning
indulgence
podtrzymywać
start learning
uphold
dekadencki
start learning
decadent
widowiskowość
start learning
pageantry
rozcieńczony
start learning
diluted
liczyć się
start learning
reckon
zwodniczy
start learning
deceptive
zaległości
start learning
backlog
skąpić
start learning
stint
pokorny
start learning
lowly
asystent
start learning
paralegal
powstrzymać napływ
start learning
stem the flow
znamienity
start learning
illustrious
pomoc, zasiłek
start learning
aid
spółka prawna
start learning
partnership
jednoosobowa spółka prawna
start learning
sole practitioner
darmowa poradnia prawnicza
start learning
law clinic
pomoc prawna
start learning
legal assistance
firmy prawnicze
start learning
law firms
zapisany
start learning
enrolled
składka / wkład / udział
start learning
contribution
towar
start learning
commodity
wyjątkowy
start learning
exceptional
pierwszej klasy
start learning
first-rate
przejęcie firmy
start learning
acquisition
strona
start learning
party
tworzenie umowy
start learning
formation of a contract
nowa oferta
start learning
counter-offer
beneficjant
start learning
assignee
cedent
start learning
assignor
cesja
start learning
assignment
Zobowiązania
start learning
obligations
prawa
start learning
rights
naruszenie umowy
start learning
breach the contract
strona naruszająca
start learning
breaching party (party in breach)
strona poszkodowana
start learning
injured party
konkretne zobowiązania
start learning
specific performance
środki naprawienia szkody
start learning
remedies
na podstawie umowy
start learning
under a contract
Warunki umowy
start learning
terms of contract
akceptacja
start learning
acceptance
złożyć pozew przeciwko komuś
start learning
file a lawsuit against sb
rozszyfrować
start learning
unscramble
zawrzeć umowę
start learning
enter into contract
powód
start learning
plaintiff
pozwany, oskarżony
start learning
the defendant

You must sign in to write a comment