Angielski bank słów 2

 0    60 flashcards    michalnedwidek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stopień naukowy
start learning
degree
akademik
start learning
dorm/halls
absolwent
start learning
a graduate
ukończyć studia
start learning
graduate
wykładowca
start learning
lecturer
seminarium naukowe
start learning
seminar
czesne
start learning
tuition/university fees
warsztaty, zajęcia praktyczne
start learning
workshop
umiejętności
start learning
abilities/skills
przeciętny
start learning
average
nie chodzić do szkoły
start learning
be off school
rozwijać pewność siebie u kogoś
start learning
build sb’s confidence
ściągać
start learning
to cheat
ściąga
start learning
crib note
radzić sobie/nie radzić sobie w szkole/podczas egzaminów
start learning
do well / badly at school / in exams
psycholog szkolny
start learning
educational psychologist
wydalić kogoś ze szkoły
start learning
expel someone from school
nie zdołać czegoś osiągnąć
start learning
fail to achieve sth
niepowodzenie
start learning
failture
mieć problemy, trudności
start learning
have a hard time
beznadziejny
beznadziejny z matmy
start learning
hopeless
hopeless in maths
nieczytelny
start learning
illegible
niepiśmienny
start learning
illiterate
trudności w uczeniu się
start learning
learning dificulties
pokonywać problemy
start learning
overcome problems
chodzić na wagary
start learning
skip/skive lessons/school/classes
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special educational needs
przemysleć problemy
start learning
think through problems
słabe punkty
start learning
weaker areas
rozwój ogólny
start learning
all-round development
mól książkowy
start learning
bookworm
burza mózgów
start learning
brainstorm
kreatywność
start learning
creativity
wybitny znakomity
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
excel at sth
wybitnie uzdolniony
start learning
gifted
omawiać
omawiać pracę domową
start learning
give feedback
give feedback on homework
nauczanie w domu
start learning
homeschooling
znać coś na wylot
start learning
to know something inside out
mądrala
start learning
know-it-all
robić postępy
start learning
make progress
zakuwać
start learning
memorise
znakomite oceny
start learning
outstanding grades
słuchać uważnie
start learning
pay attention
przeprowadzać eksperymenty
start learning
carry out experiments
wyznaczać cele
start learning
to set targets
kujon
start learning
swot
pupilek
start learning
a teacher's pet
praca zespołowa
start learning
teamwork
odświerzyć
odświerzyć wiedzę z matmy
start learning
brush up
brush up on Maths
nadrobić
start learning
catch up on
dogonić
start learning
catch up with
spisywać (kopiować)
start learning
copy
rzucić szkołe
start learning
drop out of school
mieć zaległości w
start learning
fall behind with
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
oddać
oddać rozprawkę
start learning
hand in
hand in an essay
zanotować
start learning
jot/note down
Oby tak dalej!
start learning
Keep up the good work!
spóźnić się
start learning
turn up late

You must sign in to write a comment