angielski 2.1

 0    58 flashcards    barteksinkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wymyśleć miejsce pobytu
start learning
come up with the locations
wyjaśnić cel spotkania
start learning
explain the purpose of the meeting
mówić w kolejności
start learning
speak in turn
zaczynać od najstarszego
start learning
starting with the most senior
powiadomić o limicie czasowym
start learning
announce the time limit
unikać krytyki
start learning
Avoid criticizing
ocenianie pomysłów
start learning
judging ideas
wspieranie pomysłów
start learning
encourage ideas
przeszkadzać
start learning
interrupt
proponować sugestie
start learning
offering sugestions
trzymać się tematu
start learning
keep to the point
prowadzić spotkanie
start learning
chair the meeting
zakwaterowanie
start learning
accommodation
odnośnie
start learning
concering
określanie celu
start learning
starting objectives
wyrażanie entuzjazmu
start learning
expressing enthusiasm
zachęcanie do udziału
start learning
encouraging contributions
nie powstrzymuj się
start learning
do not hold back
mów cokolwiek przyjdzie ci na myśl
start learning
say whatever comes to mind
na tym etapie
start learning
at this stage
przytakiwanie
start learning
agreeing
zapach, aromat
start learning
fragrance
najbardziej znany
start learning
best-known
najlepiej sprzedający się
start learning
best-selling
zamierzać
start learning
intend
wprowadzenie produktu
start learning
launch the product
przewodzić kampanią
start learning
lead the campaign
kluczowe cechy
start learning
key features
składnik
start learning
ingredient
zapach
start learning
scent
wyszykany/wyrafinowany
start learning
sophisticated
odbiorcy docelowi
start learning
target audience
myślący o karierze
start learning
career-minded
przedział wiekowy
start learning
age range
jest pozycjonowany jako
start learning
is positioned as
być wycenionym
start learning
be priced
rynek zagraniczny
start learning
overseas market
wizerunek marki
start learning
brand image
pakowanie
start learning
Packaging
kształt produktu
start learning
product shape
wysoki
start learning
tall
okrągły
start learning
rounded
solidny wygląd
start learning
solid appearance
średnia cena sprzedaży
start learning
average retail price
ambasada
start learning
an embassy
powiązany
start learning
associated
pociągający
start learning
alluring
czarujący
start learning
glamouros
cytat
start learning
quotation
wymienione
start learning
listed
szybkie notatki
start learning
rough notes
streszczenie pomysłu
start learning
story board
obmyślać
start learning
devise
struktura cenowa
start learning
pricing structure
pojemnik
start learning
container
pensjonat
start learning
boutique hotel
czterogwiazdkowy hotel
start learning
a four-star hotel
nawiązywanie relacji na spotkaniach
start learning
networking

You must sign in to write a comment