ang ze słówka.pl

 0    17 flashcards    agamo62
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
problem
nie ma problemu
start learning
issue
no issue
tkanina
start learning
cloth
dopasować
utrzymywać dobrą kondycję
start learning
fit
to keep fit
odpowiedni
start learning
fit
suitable, right, proper, adequate, corresponding, applicable fit, due, meet, likely, congenial, required, correspondent, homologous, opportune,
napad, atak
wygląda. jakby miał zaraz wybuchnąć
start learning
assault, fit
he looked fit to explode
tańczyć
start learning
dance
handlowanie
Czy my mamy jakieś stosunki handlowe z tą firmą?
start learning
trading, dealing
Do we have any dealings with this company?
kandydat
Będąc studentem nie może być rozpatrywany jako kandydat na to stanowisko
start learning
applicant, candidate
Being a student he cannot be considered as an applicant for this position.
neutralny, obojętny
Szwajcaria jest krajem neutralnym.
start learning
neutral
Switzerland is a neutral country.
mówiony
Słowo okay używane jest znacznie częściej w mówionym niż pisanym angielskim.
start learning
spoken
The word okay is used much more often in spoken English than in written English.
dyrektor szkoły
Dyrektor był dla nas bardzo serdeczny w dniu zakończenia szkoły.
start learning
headmaster
Our headmaster was very cordial to all of us on our graduation day.
zmiana, nawracanie
Nawrócenie się Petera na islam zaniepokoiło jego rodziców.
start learning
change, conversion
Peter's conversion to Islam worried his parents.
sezonowy
Każdego roku tysiące robotników sezonowych przyjeżdża do Holandii zbierać truskawki.
start learning
seasonal
Every year thousands of seasonal workers come to Holland to pick strawberries.
nuklearny
Odpady nuklearne są radioaktywne.
start learning
nuclear
Nuclear waste is radioactive.
dowódca
Dowódca Jacka przydzielił mu zadanie zabezpieczenia terenu.
start learning
commander
Jack's commander assigned him the task of securing the area.
przyjemny, miły
Czy spędziliście przyjemny wieczór w teatrze?
start learning
enjoyable
Did you have an enjoyable evening at the theatre?
nie powieść się, nie udać się
Nasze plany zawiodły.
start learning
fail, fail
Our plans failed.

You must sign in to write a comment