ang zawodowy

 0    155 flashcards    mikolaszmikopar
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wirus
start learning
virus
oprogramowanie antywirusowe
start learning
anti-virus software
logować się
start learning
log in
dziennik kontroli
start learning
audit log
uwierzytelniać
start learning
authenticate
połączenie SSL
start learning
SSL connection
szyfrować
start learning
encrypt
pozwolić
start learning
permit
zaprzeczyć
start learning
deny
hasło
start learning
password
zapora sieciowa
start learning
firewall
bezpieczeństwo
start learning
security
niedogodności
start learning
inconsistencies
kość
start learning
die
izolator
start learning
insulator
przewodnik
start learning
conductor
wzór chemikaliów
start learning
pattern of chemicals
płytka krzemowa
start learning
wafer
wyłącznik
start learning
on/off switch
ultrawielka skala integracji
start learning
ULSI - ultra large scale of integration
wielka skala integracji
start learning
VLSI - very large scale of integration
krzem
start learning
silicon
układ scalony
start learning
integrated circuit
niewygodny, niepraktyczny
start learning
inconvenient
porzucić
start learning
abandon
dysk optyczny
start learning
optical disc
nośnik magnetyczny
start learning
magnetic disc
pamięć drugorzędna
start learning
secondary memory
pamięć główna
start learning
primary memory
pamięć trwała
start learning
nonvolatile memory
pamięć ulotna
start learning
volatile memory
jendorzędowy model pamięci RAM
start learning
SIMM - single in-line memory module
dwurzędowy moduł pamięci RAM
start learning
DIMM - dual in-line memory module
pamięć podręczna
start learning
cache memory
pamięć dynamiczna (ulotna)
start learning
DRAM - dynamics random access memory
statyczna pamięć o dostępie swobodnym
start learning
SRAM - static random access memory
z natury
start learning
inherently
określona lista kroków
start learning
finite list of steps
określony ciąg
start learning
prescribed sequence
wartość wejściowa
start learning
input value
określić, ustalić
start learning
determine
w istocie
start learning
in essence
rozwiązać problem
start learning
solve a problem
rozstrzygalny
start learning
decidable
problem decyzyjny
start learning
decision problem
przetwarzanie danych
start learning
data processing
automatyczne kierowanie
start learning
automated reasoning
efektywna metoda
start learning
effective method for
wykonać obliczenia
start learning
perform calculations
stopniowy proces
start learning
step-by-step process
algorytm
start learning
algorithm
wady, usterki
start learning
flaws
oszacować koszta
start learning
estimate the cost
projekt
start learning
design
instrukcja
start learning
manual
prawdopodobieństwo sukcesu
start learning
likelihood for success
zbudować, stworzyć
start learning
construct
opłacalny, korzystny cenowo
start learning
cost-effective
szkic, zarys
start learning
sketch
przełożony
start learning
superior
sprawdzić, zweryfikować
start learning
verify
złożyć
start learning
assemble
sprostać wymaganiom firmy
start learning
meet company criteria
dostosować
start learning
adjust
szczegółowy plan
start learning
detailed design
zawęzić
start learning
narrow down
wymogi, ograniczenia projektu
start learning
constraints of the project
analiza wykonalności
start learning
feasibility study
wykonywalny
start learning
feasible
projekt wstępny
start learning
preliminary design
określać
start learning
identify
być odpowiedzialnym za
start learning
be responsible for
przykładać dużo uwagi
start learning
pay close attention
skupiać się na
start learning
focus on
magister
start learning
master's degree
innowacyjne, nowoczesne
start learning
innovative
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
zachęcać
start learning
encourage
doceniać
start learning
appreciate
rozważyć
start learning
consider
dostępny
start learning
available
odpowiedni, istotny
start learning
relevant
CV
start learning
résumé
obecna technologia
start learning
current technology
dziedzina (wiedzy)
start learning
field
doświadczenie
start learning
experience
kandydat
start learning
candidate
całka
start learning
integral function
pochodna
start learning
derivative function
regulator PID
start learning
PID control
proporcjonaly system sterowania
start learning
proportional control
oscylacja
start learning
oscillation
regulacja liniowa
start learning
linear control
błąd
start learning
error
wartość zadana
start learning
set point (SP)
zmienna procesu
start learning
process variable (PV)
sterowanie wł./wył.
start learning
on/off controls
ujemne sprzężenie zwrotne
start learning
negative feedback
sprzężenie zwrotne
start learning
feedback control
logika drabinkowa
start learning
ladder logic
układ sterowania
start learning
logic control system
złożony
start learning
elaborate
system kontrolny
start learning
control system
gromadzenie energii
start learning
conservation of energy
zapisywać się na kurs
start learning
enroll in a course
odnosić się do
start learning
address
skupiać się
start learning
focus on
wymogi wstępne
start learning
prerequisites
magnetyzm
start learning
magnetism
równowaga
start learning
equilibrium
drgania mechaniczne
start learning
mechanical vibration
fale mechaniczne
start learning
mechanical waves
grawitacja
start learning
gravity
stała grawitacyjna
start learning
gravitational constant
pęd
start learning
momentum
ruch
start learning
motion
termodynamika
start learning
thermodynamics
elektromagnetyka
start learning
electromagnetism
kupować
start learning
purchase
instalować
start learning
install
dostarczać
start learning
deliver
om
start learning
ohm
wolt
start learning
volt
amper
start learning
ampere
wat
start learning
watt
opór
start learning
resistance
napięcie
start learning
voltage
zasilanie elektryczne
start learning
electrical power
gniazdko elektryczne
start learning
wall outlet
zasilacz
start learning
PSU - a power supply unit
energia elektryczna
start learning
electrical energy
obwód
start learning
circuit
produkować prąd
start learning
generate electricity
prąd zmienny
start learning
alternating current
prąd stały
start learning
direct current
warsztat
start learning
workshop
elektrownia
start learning
power plant
polaryzacja
start learning
polarity
przewodzić prąd
start learning
conduct electricity
elektrony
start learning
electrons
ujemny ładunek
start learning
negative charge
dodatni ładunek
start learning
positive charge
elektryczność
start learning
electricity
bezużyteczny
start learning
unusable
wadliwy
start learning
defective
proces produkcji
start learning
manufacturing
odrzucić
start learning
discard
badać
start learning
inspect
wady
start learning
defects
przechodzić kontrolę
start learning
pass inspection
spajać
start learning
bond
złącza
start learning
connectors
pakowanie
start learning
packaging
niedogodny
start learning
inconsiste
proces spajania
start learning
bonding process

You must sign in to write a comment