ang unit 10

 0    257 flashcards    pawelmajewski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
datek
start learning
contribution
potępiać
start learning
condemning
niebezpieczne
start learning
perilous
rówieśnicy
start learning
contemporaries
zauważalny/odczuwalny
start learning
discernible
nieprzyjemny, nieznośny, wstrętny
start learning
obnoxious
obiektyw/soczewka
start learning
lens
Przestarzały
start learning
obsolate
samo-oszukiwanie się
start learning
self-deceiving
Osiągnięcie
start learning
achievement
poruszenie
start learning
stir
koszt
start learning
expense
planowanie
start learning
scheduling
tył
start learning
rear
ostateczny
start learning
ultimate
oceniać
start learning
evaluate
zginąć
start learning
perish
skowyt
start learning
whimpering
zgodny
start learning
congruent
z prądem
start learning
downstream
Niepowodzenie w biznesie
start learning
business failure
autentycznie
start learning
genuinely
jakoś
start learning
somehow
dążyć
start learning
strive for
chłopieć na posyłki
start learning
gofer
odrażający
start learning
repugnant
tendencja/skłonność
start learning
tendency
godność
start learning
dignity
krótkowzroczność
start learning
myopia
Poczucie dokonania (spełnienia)
start learning
sense of accomplishment
wrażliwość
start learning
vulnerability
euforia
start learning
exhilaration
potwierdzający
start learning
affirming
wrócić/powrócić
start learning
revert
nienawidzić
start learning
loathe
potulnie
start learning
meekly
usprawiedliwiający
start learning
vindictive
bieganina/pośpieszyć
start learning
hustle
marszałek/wprowadzić
start learning
marshall
wymazać/wytępić
start learning
wipe out
czcigodny
start learning
reverent
zatrzasnąć zegarek
start learning
snap your wristband
poniżający
start learning
demeaning
bieda
start learning
misery
nalegać
start learning
persist
niewłaściwa nazwa
start learning
misnomer
upoważnić/dać prawo
start learning
empower
wartość, zasada
start learning
principles
drżenie/kołczan
start learning
quiver
wyczerpanie/wycieńczenie
start learning
burnout
przepięcie
start learning
surge
skryty/nerwowy
start learning
uptight
rajstopy
start learning
hose
biorący w niewolę
start learning
captor
dogodny, sprzyjający
start learning
conducive
handlowiec
start learning
merchandiser
drobiazgi/błahostki
start learning
trivia
zaangażowanie
start learning
involvement
okropny, bestialski, okrutny
start learning
atrocious
pozór
start learning
semblance
spryskiwacz
start learning
sprinkler
dreszcz/pasjonować
start learning
thrill
rozpuszczony
start learning
bratty
wyjaśnić
start learning
clarify
ożywić
start learning
enlivene
odzyskać
start learning
recapture
niebezpieczeństwo
start learning
jeopardy
niechętnie
start learning
grudgingly
wytyczne/wskazówki
start learning
guidelines
żywotność
start learning
viability
odkryć ponownie
start learning
reinvent
samoświadomość
start learning
self-awareness
ruchome piaski/grząski grunt
start learning
quicksand
nieistotny
start learning
irrelevant
pomniejszać
start learning
diminish
zrealizować
start learning
accomplish
rozczarować
start learning
disillusion
próbować/przygotować się
start learning
rehearse
lokator/najemnik
start learning
tenant
pusty
start learning
hollow
podejście
start learning
approach
szufla
start learning
shovel
czelność
start learning
gall
ogromny
start learning
tremendous
troska/zainteresowanie
start learning
concern
Pospiesznie odnotować swoje wrażenia
start learning
job down your impressions
skupiony na problemach
start learning
problem-minded
stosunkowo
start learning
comparatively
naglący
start learning
urgent
integralność, kompletność
start learning
integrity
swoisty/osobliwy
start learning
peculiar
przyzwoitość
start learning
decency
sprawność
start learning
proficiency
pozorny
start learning
apparent
zaniedbać
start learning
neglect
wiadro
start learning
bucket
płyta gipsowo-kartonowa
start learning
wallboard
łączność
start learning
coherence
przyzwolenie
start learning
consent
pean/mowa pogrzebowa
start learning
eulogy
zapobiegawczo
start learning
prevenrively
drżeć
start learning
shudder
zasada
start learning
principle
czekać, oczekiwać, przewidywać
start learning
anticipate
podręczność
start learning
portability
wąchać
start learning
sniff
przymierze
start learning
covenant
co prawda, trzeba przyznać
start learning
admittedly
natychmiastowe
start learning
immediate
walczyć/siłować się
start learning
struggle
przysięga wierności/lojalności
start learning
Oath of Allegiance
szukać
start learning
seek
nieuchronny, niezbędny
start learning
inevitably
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
swoboda/szerokość geograficzna
start learning
latitude
nietknięty
start learning
intact
odnieść sukces
start learning
succeed
zgodność
start learning
accordance
nieoczekiwane zdarzenia
start learning
unanticipated events
sala/salon/bawialnia
start learning
parlor
poniżenie
start learning
indignity
smutek, żal
start learning
sorrow
promieniować
start learning
radiate
zewnętrzny
start learning
extrinsic
Realizacja celów
start learning
achieving goals
wszechwiedzący
start learning
omniscient
dążyć/starać się
start learning
strive
nieskruszony
start learning
unapologetic
kotwiczne
start learning
anchorage
dotycznący postawy/nastawienia
start learning
attitudinal
Świadome projektowanie
start learning
conscious design
współczucie
start learning
compassion
szopa
start learning
shed
wynajem/dzierżawa
start learning
lease
wskaźnik
start learning
indicator
Zdecydowanie zwiększyć
start learning
greatly increased
tryb/oszukiwać
start learning
cog
punkt podparcia
start learning
fulcrum
wyjątkowo
start learning
uniquely
delegować
start learning
delegate
smutek
start learning
grief
uznanie
start learning
appreciation
uniemożliwiać
start learning
preclude
szczery
start learning
sincere
skupiony na możliwościach
start learning
opportunity-minded
kapryśny
start learning
fickle
prawdziwy/autentyczny
start learning
genuine
priorytetyzacja
start learning
prioritization
Podświadomość
start learning
subconsciousness
zasługiwać
start learning
merit
dochód
start learning
revenue
gospodarność
start learning
thrift
jelito
start learning
bowel
pielęgnować
start learning
nurture
wpływ
start learning
influence
rzeczywisty, wewnętrzny
start learning
intrinsic
warunek
start learning
condition
Naruszać kryteria
start learning
violate the criteria
chwilowa moda
start learning
fad
betonować/brukować
start learning
pave
podtrzymywać
start learning
sustain
materiał filmowy
start learning
footage
pilny/pracowity
start learning
diligent
zaradność, przedsiębiorczość
start learning
resourcefulness
namacalny
start learning
tangible
usprawiedliwić
start learning
rationalize
sprzyjający
start learning
conducive
barwnie, żywiołowo
start learning
vividly
wywyższać
start learning
elevate
krawiec
start learning
tailor
świadomość/sumienie
start learning
conscience
dowodzić
start learning
conduct
rzutować
start learning
impinge
dążenie
start learning
endeavor
przeplatać
start learning
interwoven
przydatne
start learning
aptitude
rozpatrzony/bierny
start learning
act upon
postać
start learning
gestalt
podział/rozdrabnianie
start learning
breaking down
ubezpieczenie
start learning
insurance
małżonek
start learning
spouse
gwara/żargon
start learning
jargon
dwudzielność/dychotomia
start learning
dichotomy
inny koniec kija
start learning
the other end of the stick
nalot
start learning
blitz
warga
start learning
lip
utrzeć
start learning
pound
obejmować
start learning
involve
podprogowy
start learning
subliminal
wszystkowiedzący
start learning
oniscient
wrodzony/przyrodzony
start learning
innate
absolwować/uwalniać od oskarżenia
start learning
absolve
darowizna
start learning
endowment
nadzwyczajny/niezwykły/onieśmielający
start learning
formidable
mianownik
start learning
denominator
zarządzanie/zarząd
start learning
stewardship
poprzedni
start learning
preceding
jałowy/destrukcyjny
start learning
counterproductive
jedność/niezmienność
start learning
oneness
okoliczność
start learning
circumstance
marność
start learning
vanity
podwiązać/podłożyć/wzmocnić
start learning
undergird
ujednolicić
start learning
unifiy
zeznanie, świadectwo
start learning
testimony
wykrzyknąć
start learning
exclaim
jałowa
start learning
futile
dwuznaczność/niejasność
start learning
ambiguity
rada
start learning
counsel
guma do żucia (w paskach)
start learning
gum wrapper
niedoinwestowanie
start learning
undercapitalization
rękaw
start learning
sleeve
stracony/skazany
start learning
fated
oddzielone od
start learning
severed from
odchaczać
start learning
checkoff
podbój/podbicie
start learning
subjugation
głodować
start learning
starve
wyłącznie
start learning
solely
trzaśnięcie/trzasnąć
start learning
slam
zobowiązanie
start learning
commitment
połączenie/koniunkcja
start learning
conjunction
dzwonić/brzdęk
start learning
ping
zazdrość
start learning
envy
harfa
start learning
harp
zgon
start learning
demise
skierować/przeznaczyć
start learning
channel
wyjątkowy
start learning
unique
najbliższy/przybliżony
start learning
proximate
upierać się
start learning
insist
błahość
start learning
insignificance
szkatułka/trumna
start learning
casket
wyegzekwować/wymusić
start learning
enforce
hipoteczny
start learning
mortgage
uzyskać
start learning
obtain
zmienność
start learning
vicissitude
udawany
start learning
mock
Przeznaczenie (miejsce celu)
start learning
destination
rzekomy/pozorny
start learning
ostensible
uczyć się, podążać
start learning
disciple
proroctwo
start learning
prophecy
podporządkować uczuciom
start learning
subordinate feelings
potajemny
start learning
collusive
dokuczliwy/dręczący
start learning
nagging
pozyskiwać/wywierać nacisk
start learning
leverage
Bardzo skuteczny
start learning
highly effective
Odnosić się do wielu okoliczności
start learning
applied to many circumstances
karta/tabela/wykres
start learning
chart
wahać się
start learning
hesitate
zasiłek/dieta
start learning
allowance
nagana/reprymenda
start learning
reprimand
poprawa/naprawa
start learning
amendment
wisieć/unosić się
start learning
hover
jednomyślna odpowiedź
start learning
unanimous response
rozgrywający
start learning
quarterback
nieistotny 2
start learning
negligible
narzucać/nałożyć
start learning
impose
poczwórny
start learning
quadruple
zaprawa
start learning
mortar

You must sign in to write a comment