ang last 5

 0    77 flashcards    klimekbartosz13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dokładny
start learning
accurate
nieuczciwy
start learning
dishonest
niezadowolony
start learning
dissatisfied
skonczyć
start learning
end up
istniejący
start learning
existent
formalny
start learning
formal
uściskać
start learning
give a hug
szczęśliwy
start learning
happy
pomocny
start learning
helpful
shronisko dla bezdomnych
start learning
homless shelter
uczciwy
start learning
honest
Rodzina goszcząca
start learning
host family
nielegalny
start learning
illegal
nielogiczny
start learning
illogical
nieuprzejmy
start learning
impolite
niemożliwy / niemożliwe
start learning
impossible
niedokładny
start learning
inaccurate
nieformalny
start learning
informal
nieregularny
start learning
irregular
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
legalny
start learning
legal
logiczny
start learning
logical
stracić cierpliwość
start learning
lose your temper
nieistniejący
start learning
non-existent
chirurgia plastyczna, operacja plastyczna
start learning
plastic surgery
uprzejmy
start learning
polite
możliwy
start learning
possible
punktualność
start learning
punctuality
osiągnąć swoje cele
start learning
reach your goals
regularny
start learning
regular
odrzucać
start learning
reject
krewny
start learning
relative
usuwać
start learning
remove
krewny
start learning
relative
usunąć
start learning
remove
odpowiedzialny
start learning
responsible
prowadzić biznes
start learning
run a business
zadowolony
start learning
satisfied
poczucie sukcesu
start learning
sense of achievement
Etykieta, społeczne normy zachowania
start learning
social etiquette
żałować kogoś
start learning
sorry (about)
być czujnym
start learning
stay alert
wziąć głęboki oddech
start learning
take a deep breath
przypominać kogoś, być podobnym
start learning
take after
zdjąć ubranie/startować (o samolocie)
start learning
take off
podejmowania ryzyko
start learning
take risk
zająć się czymś
start learning
take up
ściszyć
start learning
turn down
wyłączać
start learning
turn off
przewrócić stronę
start learning
turn over
pogłośnić, pojawiać się
start learning
turn up
nieszczęśliwy
start learning
unhappy
nieskory do pomocy
start learning
unhelpful
struny głosowe
start learning
vocal cords
przyjąć postawę
start learning
adopt an attitude
zmieniać biegi
start learning
change gears
pociąg do rywalizacji
start learning
competetive drive
duch współzawodnictwa
start learning
competetive spirit
napotykać problemy
start learning
encounter problems
uprzedzenia na tle płuci
start learning
gender bias
szczere uwielbienie dla czegoś
start learning
genuine love of sth
jeśli juz
start learning
if anything
w mniejszym stopniu
start learning
in a lesser way
spoglądać na kogoś z góry
start learning
look down on
męski
start learning
masculine
rodzinny
start learning
native
inżynier marynarki
start learning
naval engineer
cel
start learning
objective
w przeciwieństwie do
start learning
opposed
bezcelowy
start learning
pointless
proteza nogi
start learning
prosthetic leg
starać się/ być zdeterminowanym
start learning
put your mind to (sth)
na drugim miejscu
start learning
secondary
o łagodnym głosie
start learning
soft spoken
zamienić słowo
start learning
have a quick word
reakcja
start learning
reaction
wykluć
start learning
hatch out

You must sign in to write a comment