aneta 26th March 2014

 0    59 flashcards    engonskype_archive
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Chciałabym pojechać do Stanów.
start learning
I would like to go to the United States.
Pojechałabym do Stanów.
start learning
I would go to the United States.
jeśli
start learning
if
Jeśli znajazłabym pracę, zostałabym dłużej.
start learning
If I found a job, I would stay longer.
Jeśli zdałabym ten egzamin, byłabym bardzo szczęśliwa.
start learning
If I passed this exam, I would be very happy.
Gdybym była bogata, kupiłabym nowy samochod dla mojej mamy.
start learning
If I were rich, I'd buy a new car for my mom.
Gdybym mieszkała w Wilnie, codziennie chodziłabym do kina.
start learning
If I lived in Vilnius, I would go to the cinema every day.
czy tęskniłaś za mną?
start learning
did you miss me?
On za tobą nie tęsknił.
start learning
He didn't miss you.
czy jesteś ambitna?
start learning
Are you ambitious?
Nie bądź taka niecierpliwa
start learning
Don't be so impatient.
Nie bądź taka pesymistyczna.
start learning
Don't be so pessimistic.
to zależy od ciebie
start learning
it depends ON you
to zależy od pogody
start learning
it depends on the weather
bez h
start learning
without h
opiekunka, która wyjechała za granicę.
start learning
a babysitter who went abroad
ta opiekunka mieszka za granicą.
start learning
This babysitter lives abroad.
Pojedźmy za granicę.
start learning
Let's go abroad.
ile zapłaciłaś?
start learning
how much did you pay?
Zapłaciłam sto dolarów.
start learning
I paid one hundred dollars.
sernik
start learning
cheesecake
ciasto czekoladowe
start learning
chocolate cake
nagle zadzwonił telefon.
start learning
suddenly the phone rang.
dzwonić
start learning
to ring - rang - rung
prowadzący program
start learning
host
zamożny, bogaty
start learning
wealthy
warto to zobaczyć
start learning
it is worth watching
odcinek
start learning
episode
Widziałam dużo odcinków.
start learning
I saw a lot of episodes/ I saw many episodes.
sezon / seria serialu / programu
start learning
season
akapit
start learning
paragraph
musiałam przeczytać dwa ostatnie akapity
start learning
I had to read two last paragraphs
to jest trzyletni chłopiec
start learning
it's a three-year-old boy
niegrzeczny
start learning
naughty
on dużo płakał
start learning
He cried a lot.
on krzyczał dużo
start learning
He screamed a lot.
On nie chciał jeść.
start learning
He didn't want TO eat.
On panicznie bał się wody.
start learning
He was terrified OF the water.
... dlatego nie chciał brać kąpieli.
start learning
... that's why he dind't want to take a bath.
brać prysznic
start learning
to take a shower
Czy bierzesz prysznic rano?
start learning
Do you take a shower in the morning?
On bierze prysznic wieczorem.
start learning
He takes a shower in the evening.
poprosić, zapytać
start learning
to ask
ona nie odpowiedziała od razu
start learning
she didn't answer at once
udawać
start learning
to pretend
to samo
start learning
the same
zmuszać kogoś do robienia czegoś
start learning
to force sb to do sth
przed nim
start learning
in front of him
dzieci, które nie bały się niczego
start learning
children who weren't afraid of anything
podnieść coś (np. z ziemi)
start learning
to pick up something
talerz
start learning
plate
wracać
start learning
to return
całkowicie inny
start learning
completely different
zrobić postęp w angielskim
start learning
to make progress in English
niezwykły obrazek
start learning
unusual drawing
przypominać komuś kogoś/coś
start learning
to remind sb OFsb/sth
Mój brat przypomina mi mojego tatę.
start learning
My brother reminds me OF my father.
rodzina
start learning
family, relatives
świętować
start learning
to celebrate

You must sign in to write a comment