Aneta 18th Jan 2016 #3

 0    48 flashcards    engonskype
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przetrwać / przeżyć
start learning
to survive
a później
start learning
and then
Musiałam się uczyć.
start learning
I HAD TO learn.
Poszłam pobiegać.
start learning
I went shopping.
Poszliśmy potańczyć.
start learning
We went dancing.
Poszłam do sklepu.
start learning
I went to a/the shop.
czas szybko leci
start learning
time flies
para skarpetek
.
start learning
a pair of socks
a pair of jeans
Powiedziałam mu wszystko.
start learning
I told him everything.
Czy ty powiedziałaś mu wszystko?
start learning
Did you tell him everything?
Chcę pozbyć się mojego starego samochodu.
start learning
I want to get rid OF my old car.
Ula got married in 2015.
start learning
Ula wyszła za mąż w 2015.
tysiąc
start learning
thousand
Córka mojej kuzynki urodziła się w 2013.
start learning
My cousin's daughter WAS BORN in 2013.
Znam tę kobietę na scenie.
start learning
I know THIS woman ON the stage.
Bezpiecznego lotu!
start learning
Have a nice flight!
bilet w jedną stronę do Londynu
start learning
a single (ticket) to London
bilet w obie strony do Londynu
start learning
a return (ticket) to London
bilet/ mandat
start learning
ticket
mandat za przekroczenie prędkości
start learning
speeding ticket
prędkość
start learning
speed
mandat za parkowanie
start learning
parking ticket
dostać mandat
start learning
to get a ticket
THE mass media
start learning
THE mass media
mieć duży wpływ na coś / kogoś
.
start learning
to have a major influence ON sth / sb
Tomek has a major influence on my sister.
mass media
start learning
The mass media include newspapers, magazines, radio and television.
Moim zdaniem...
start learning
In my opinion,...
Ponadto,...
start learning
Moreover,...
Dlatego,...
start learning
Therefore,...
W dodatku...
start learning
In addition,...
przystojny
start learning
handsome
życiA ludzi
start learning
people's liVES
noż
start learning
knife / kniVES
żona
start learning
wife / wiVES
szczęśliwa żona, szczęśliwe życie
start learning
happy wife, happy life
najpierw
start learning
At first
po pierwsze
start learning
Firstly, ... / First,...
dziać się
start learning
to happen
wulkan wybucha
start learning
a volcano erupts
gdzieś daleko
start learning
somehere far away
dla nas
start learning
for us
wiadomości
start learning
the news
Jestem od ciebie uzależniona.
start learning
I'm addicted TO you.
uzależnić się od czegoś
start learning
to get addicted TO sth
Gdybym była tobą, poszłabym do lekarza.
start learning
If I were you, I would go to the doctor.
w końcu
start learning
in the end
z całą pewnością
start learning
definitely
uspokoić się
start learning
to calm down

You must sign in to write a comment