An ordinary day

 0    115 flashcards    olviaxd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
budzić się
start learning
to wake up
z wyjątkiem weekendów
start learning
except at the weekends
wstawać
start learning
to get up
ścielić łóżko
start learning
to make the bed
myć zęby
start learning
to brush one's teeth
myć
start learning
to wash
czesać włosy
start learning
to comb one's hair
ubierać się
start learning
to get dressed
spieszyć się
start learning
to be in a hurry
opuszczać
start learning
to leave
pędzić
start learning
to rush
jechać autobusem
start learning
to go by bus
odpoczywać
start learning
to rest
zmywać
start learning
to wash up
odkurzać
start learning
to hoover
opróżnić kosz na śmieci
start learning
to Empty the bin
wstać z łóżka
start learning
to get up of bed
przemyć twarz
start learning
to rinse one's face
malować się
start learning
to put on make up
golić się
start learning
to shave
gimnastykować się
start learning
to do exercises
iść pobiegać
start learning
to go jogging
czekać na autobus/pociąg
start learning
to wait for the bus/train
dotrzeć do szkoły/pracy
start learning
get to school / work
jechać do pracy samochodem
start learning
to drive to work
skończyć zajęcia w szkole
start learning
to finish school
gotować obiad
start learning
to cook dinner
jeść lunch/ obiad
start learning
to have lunch / dinner
wykonywać prace domowe
start learning
to do the housework
ścierać kurz
start learning
to dust
podlewać kwiaty
start learning
to water flowers
słuchać radia
start learning
to listen to the radio
iść na spacer
start learning
to go for a walk
wyprowadzić psa
start learning
to walk the dog
przyjmować przyjsciół
start learning
to have friends in
iść do łóżka
start learning
to go to bed
wpadać w rutynę
start learning
to fall into a routine
codziennie
start learning
every day
często
start learning
often
zazwyczaj
start learning
usually
czasami
start learning
sometimes
rzadko
start learning
rarely
okazjonalnie
start learning
occasionally
nigdy
start learning
never
rano
start learning
in the morning
po południu
start learning
in the afternoon
wieczorem
start learning
in the evening
w nocy
start learning
at night
wcześnie
start learning
early
późno
start learning
late
później
start learning
later
potem
start learning
then
nie nadążać z wykonaniem prac domowych
start learning
to get behind with housework
podwieczorek
start learning
afternoon snack
odrabiać lekcje
start learning
to do one's homework
słuchać muzyki
start learning
to listen to music
iść na zakupy
start learning
to go shopping
odwiedzić przyjaciela
start learning
to visit a friend
gawędzić
start learning
to chat
kolacja
start learning
supper
oglądać telewizję
start learning
to watch television
wiadomości
start learning
the news
nudny
start learning
boring
czytać książkę
start learning
to read the book
wziąć prysznic
start learning
to have a shower
szykować się do spania
start learning
to get ready for bed
zasypiać
start learning
to fall asleep
ustalona rutyna
start learning
established routine
pokolenie
start learning
generation
pod jednym dachem
start learning
under the same roof
konflikt
start learning
conflict
pojawiać się, występować
start learning
to occur
brak
start learning
shortage
prace domowe
start learning
housework
dbać, troszczyć się
start learning
to care for
przyzwyczaić się do czegoś
start learning
to get used to something
liczyć na
start learning
to count on
kłócić się
start learning
to quarrel
rozwiazywać problemy
start learning
to solve problems
przestrzegać reguł
start learning
to obey the rules
ustalić
start learning
to lay down
wychowywanie dzieci
start learning
raising children
prowadzenie domu
start learning
housekeeping
zdecydowany
start learning
strong-minded
narzucajacy swoja wolę
start learning
bossy
sprzeciwiać się czemuś
start learning
to object to something
kłócić się
start learning
to argue
dzielić kuchnię
start learning
share the kitchen
pomagać w domu
start learning
to help around the house
wydawać pieniadze
start learning
to spend money
polegać na kimś
start learning
to rely on somebody
rada
start learning
advice
myśleć o przyszłości
start learning
to think about the future
szkoła średnia
start learning
secondary school
czwarta klasa
start learning
the fourth grade
zdać egzamin
start learning
to pass the examination
świadectwo ukończenia szkoły średniej
start learning
the secondary-school certificate
dobre stopnie
start learning
good marks
ukończyć szkołę
start learning
to graduate from school
zdawać egzamin wstępny
start learning
to take the entrance examination
dobre opanowanie (jezyka)
start learning
good command (language)
chodzić na zajęcia
start learning
to attend classes
wykłady
start learning
lectures
mieć przyznane stypendium
start learning
be awarded a scholarship
napisać pracę dyplomową
start learning
to write a thesis
stopień naukowy magistra
start learning
master's degree
robić studia podyplomowe
start learning
to do postgraduate studies
doktorat
start learning
doctorate
satysfakcjonująca pracs
start learning
satisfying job
zarabiać
start learning
to earn
sensowny
start learning
sensible
przyjemny, sprawiający radość
start learning
enjoyable
wyjść za mąż
start learning
to get married
plany na przyszłość
start learning
future plans
kariera zawodowa
start learning
professional career

You must sign in to write a comment