All Clar Unit 5

 0    79 flashcards    tanowo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zbierać pieniądze
start learning
collect money
uczestniczyć w sponsorowanym pływaniu
start learning
do a sponsored swim
urzadzać grila
start learning
barbecue
organizować kiermasz dobroczynny
start learning
have a charity and buy sale
nagrywac płytę na cele charytatywne
start learning
make a charity CD
organizować wyprzedaż rzeczy używanych
start learning
organize a jumble sale
sprzedawać znaczki, plakietki
start learning
sell badges
sprzedawać ciasta
start learning
sell cakes
sprzedawać losy na loterię
start learning
sell raffle tickets
myć samochody
start learning
wash car
wykonywać pracę charytatywną
start learning
do charity work
wykonywać ćwiczenia
start learning
do exercises
odrabiać prace domową
start learning
do homework
nic nie robić
start learning
do nothing
wyświadczyć komuś przysługę
start learning
do someone a favour
robić co w twojej mocy
start learning
do your best
podejmować decyzję
start learning
make a decision
popelniać błąd
start learning
make a mistake
zaprzyjaźniać się
start learning
make friends
zarabiać pieniądze
start learning
make money
uszczęśliwiać kogoś
start learning
make someone happy
rozśmieszać kogoś
start learning
make someone laugh
podziwiać
start learning
admire
pozwolić, zezwolić
start learning
allow
coroczne wydarzenie
start learning
annual event
zespół
start learning
band
grill
start learning
barbecue
prowadzić kampanię
start learning
campaign
sklep z rzeczami uzywanymi
start learning
charity shop
zawody
start learning
competition
pewność siebie
start learning
confidence
budowa
start learning
construction
inwencja, kreatywność
start learning
creativity
występować w obronie praw dzieci
start learning
defend children's rights
brudny
start learning
dirty
przekazać, ofiarować
start learning
donate
pedagog, wychowawca
start learning
educator
zagrożone gatunki zwierząt
start learning
endangered animals
założyć, utworzyć
start learning
establish
obiekt, infrastruktura
start learning
facilities
skupiac się na
start learning
focus on
fundusze
start learning
funds
bohater
start learning
hero
bohaterka
start learning
heroine
domowe jedzenie
start learning
home-made food
poprawiać
start learning
improve
opiekować się
start learning
look after
lekarstwo
start learning
medicine
klęska żywiołowa
start learning
natural disaster
zauważać, zdać sobie sprawę
start learning
notice
sierociniec
start learning
orphanage
pełen pasji
start learning
passionate
biedny
start learning
poor
więzienie
start learning
prison
zbierać pieniądze
start learning
raise money
prawdziwy, rzeczywisty
start learning
real-life
uchodźca
start learning
refugee
przypominać
start learning
remind
ocalić, ratować
start learning
rescue
odpowiedzieć, zareagować
start learning
respond
jeżdzić konno
start learning
ride a horse
święty
start learning
saint
schronienie
start learning
shelter
pracownik socjalny
start learning
social worker
sponsor
start learning
sponsor
turniej sportowy
start learning
sport tournament
uderzyć (o katastrofie)
start learning
strike
odnoszący sukces
start learning
successful
wspierać
start learning
support
tajfun
start learning
typhoon
ofiara
start learning
victim
przemoc
start learning
violence
głosować na
start learning
vote for
ostrzegać
start learning
warn
bogaty
start learning
wealthy
drewniana chata
start learning
wooden hut
ubogi
start learning
deprived
praca zespołowa
start learning
teamwork
zorganizować
start learning
set up

You must sign in to write a comment