Ala ma kota2

 0    34 flashcards    mirkakiwior20
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
edukacyjny
start learning
educational
usługa
Nie oferujemy już tej usługi.
start learning
service
We don't offer this service anymore.
rozliczeniowy
start learning
clearing
kalendarzowy
start learning
calendar
świadczyć
start learning
witness
elektroniczny
start learning
electronic
opis
start learning
description
udostępnić
start learning
share
materiał
Mam dużo materiału do powtórzenia.
start learning
material
I have a lot of material to revise.
rama
Okna mają drewniane ramy.
start learning
frame
The windows have wooden frames.
umożliwić
start learning
allow
naliczać
start learning
charge
monitorować
start learning
monitor
dowolny
start learning
any
etc
start learning
etc.
kontrahent
start learning
contractor
dostęp
Każda osoba powinna mieć dostęp do wiarygodnych informacji.
start learning
access
Every person should have access to reliable information.
okres
Ceny prawie wszystkich materiałów wzrosły gwałtownie w bardzo krótkim okresie czasu.
start learning
period
The prices of almost all materials shot up over a very short period of time.
krócej
start learning
less
krzyżówka
start learning
a crossword
słownictwo
start learning
vocabulary
wykładowca
Nowym wykładowcą okazała się być młoda, atrakcyjnie wyglądająca kobieta.
start learning
lecturer
The new lecturer turned out to be a young, nice-looking woman.
dedykować
start learning
dedicate
wytworzyć
start learning
produce
niniejszy
start learning
present
zawarte
start learning
included
upoważnienie
start learning
authorization
zastrzec
start learning
reserve
oraz
start learning
and
nauka
Fizyka i chemia to dziedziny nauki.
start learning
science
Physics and chemistry are branches of science.
wykupić
start learning
to redeem
obowiązywać
start learning
take effect
tworzyć
start learning
create
baza
start learning
base

You must sign in to write a comment