A35: Przymiotniki z przyimkami

 0    36 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odpowiedzialny za coś
Kto jest odpowiedzialny za jakość desek bocznych?
start learning
responsible for sth
Who is responsible for the quality of side boards?
gotowy na coś
Jesteście gotowi na następną dostawę?
start learning
ready for sth
Are you ready for the next delivery?
spóźniony na coś
Adam spóźni się na spotkanie.
start learning
late for sth
Adam will be late for the meeting.
słynący z czegoś
IKEA słynie ze swoich prostych wzorów.
start learning
famous for sth
IKEA is famous for its simple designs.
zmartwiony czymś
Moja żona martwi się o nasze dzieci.
start learning
worried about sth
My wife is worried about our children.
pewien czegoś
Jesteś tego pewien?
start learning
sure about sth
Are you sure about this?
zadowolony (szczęśliwy) z czegoś
Jest zadowolony ze swojej nowej pracy?
start learning
happy about sth
Is he happy about his new job?
podekscytowany czymś
Jesteśmy podekscytowani nowymi ulepszeniami.
start learning
excited about sth
We're excited about the new improvements.
mieć rację co do czegoś
Miałeś rację co do tamtego rozwiązania. To był dobry pomysł.
start learning
be right about sth
You were right about that solution. It was a good idea.
szaleć za czymś
Szaleję za piłką nożną.
start learning
be crazy about sth
I'm crazy about football.
ostrożny z jakiegoś powodu
Powinieneś uważać na nowego kierownika.
start learning
careful about sth
You should be careful about the new manager.
zdenerwowany czymś
Moja szefowa była poddenerwowana opóźnieniem.
start learning
nervous about sth
My boss was nervous about the delay.
dobry w czymś
Jestem dobry w zarządzaniu czasem.
start learning
good at sth
I'm good at time management.
słaby z czegoś
Jest słaba z matmy.
start learning
bad at sth
She's bad at maths.
wkurzony na coś
Nigdy nie jest na nic wkurzona.
start learning
angry at sth
She's never angry at anything.
wkurzony na kogoś
I'm angry with them! They're irresponsible!
start learning
angry with sb
Jestem na nich wkurzony! Są nieodpowiedzialni!
zadowolony z czegoś
Szwedzi są zadowoleni z naszej wydajności.
start learning
pleased with sth
Swedes are pleased with our productivity.
pod wrażeniem z jakiegoś powodu
Jestem pod wrażeniem wydajności nowej maszyny.
start learning
impressed with sth
I'm impressed with the performance of the new machine.
poirytowany czymś
Jestem poirytowany tymi wszystkimi zmianami!
start learning
annoyed with sth
I'm annoyed with all the changes!
zajęty czymś
Zawsze jest czymś zajęta.
start learning
busy with sth
She's always busy with something.
znudzony czymś
Nie jestem znudzony moimi obowiązkami. Jeszcze nie!
start learning
bored with sth
I'm not bored with my responsibilities. Not yet!
zwiaząny z czymś
Nasz problem jest związany jakością elementów.
start learning
connected with sth
Our problem is connected with the quality of items.
inny od czegoś
Ten model różni się od tamtego.
start learning
different from sth
This model is different from that one.
pełen czegoś
Mam mnóstwo pomysłów!
start learning
full of sth
I'm full of ideas!
przestraszony czymś
Niczego się nie boję!
start learning
afraid of sth
I'm not afraid of anything!
bać się czegoś (bardzo!)
Boję się wysokości.
start learning
be frightened of sth
I'm frightened of heights.
zmęczony czymś
Ludzie są zmęczeni pracą na zmiany.
start learning
tired of sth
People are tired of working shifts.
dumny z czegoś
Jestem dumny z moich dzieci.
start learning
proud of sth
I'm proud of my children.
podobny do czegoś
Potrzebujemy urządzenia podobnego do tego.
start learning
similar to sth
We need a device similar to this one.
ograniczony do czegoś
Jesteśmy ograniczeni do 10 dostaw tygodniowo.
start learning
limited to sth
We are limited to 10 deliveries a week.
uczulony na coś
Moja córka jest uczulona na pyłki.
start learning
allergic to sth
My daughter is allergic to pollen.
przyzwyczajony do czegoś
Wszyscy są przyzwyczajeni do nowych zasad.
start learning
used to sth
Everybody is used to rules.
być mężem/żoną kogoś (= być zamężnym z kimś)
Jestem mężem Eli.
start learning
be married to sb
I am married to Betty.
oparty na czymś
Nasze rozwiązania są oparte na metodzie Kaizen.
start learning
based on sth
Our solutions are based on the Kaizen method.
przepadać za czymś
Nasi pracownicy biurowi nie przepadają za stołówką.
start learning
be keen on sth
Our office workers aren't keen on the canteen.
zainteresowany czymś
Nie jesteśmy zainteresowani ich propozycją.
start learning
interested in sth
We aren't interested in their offer.

You must sign in to write a comment