a suspicious death

 0    72 flashcards    magdalenaagancarz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jak dotąd
start learning
so far
zabójstwo
start learning
homicide = murder
poważne obrażenia głowy
start learning
severe head injury
celowo
start learning
deliberately
mało prawdopodobne
start learning
unlikely
zamieszany
start learning
Involved
w drodze powrotnej
start learning
on the way back
większość miejscowych przestępstw
start learning
most local crimes
popełniać przestępstwo
start learning
commit a crime
kradzież
start learning
a theft
włamanie
start learning
a burglary
kradzież w sklepie
start learning
shoplifting
fałszowanie kadr kredytowych
start learning
credit card fraud
tego typu rzeczy
start learning
that sort of thing
częsty, wspólny
start learning
frequent, common
brutalny przestępca
start learning
violent offender
w ogóle
start learning
at all
oprócz
start learning
except
zginąć
start learning
die
napaść
start learning
assault
gwałt
start learning
a rape
kradzież
start learning
a theft
napad rabunkowy
start learning
mugging
przemyt
start learning
smuggling
sprawa
start learning
case
dowód
start learning
evidence
prowadzić śledztwo
start learning
investigate
broń
start learning
weapon
rozwiązać zagadkę kryminalną
start learning
solve a crime
włamywacz
start learning
a burglar
porwanie
start learning
kidnap
kieszonkowiec
start learning
a pickpocket
obrabować
start learning
to rob
przemycać
start learning
to smuggle
złodziej
start learning
a thief
przemoc
start learning
violence
oskarżać kogoś o coś
start learning
accuse somebody of something
składać zeznania
start learning
give evidence
pod przysięgą
start learning
on oath
łamać prawo
start learning
to break the law
popełniać przestępstwo
start learning
commit a crime
uznany za winnego
start learning
found guilty
przyznać się do winy
start learning
to plead guilty
być przeciwko prawu
start learning
be against the law
uzgodnić wyrok
start learning
reach a verdict
płacić karę
start learning
pay a fine
zostać skazanym
start learning
to be sentenced
złapać przestępcę
start learning
catch a criminal
uznać winnym przestępstwa
start learning
to convict of a crime
włamać się do
start learning
break into
darować winę, odpuszczać
start learning
let off
uchodzić bezkarnie
start learning
get away with a crime
związać
start learning
tie up
zaatakować
start learning
to attack
odpierać
start learning
fight off
zmyślać
start learning
make up
kraść
start learning
to steal
oszukiwać
start learning
to cheat
przestępca
start learning
a criminal; offender
obrona
start learning
defense
pozwany, oskarżony
start learning
defendant
prokurator
start learning
prosecutor
świadek naoczny
start learning
eyewitness
rozprawa
start learning
trial
sąd
start learning
law court
sędzia
start learning
a judge
wykroczenie
start learning
an offence
karać
start learning
punish
podejrzany
start learning
a suspect
zeznawać
start learning
to testify
ofiara
start learning
a victim
świadek
start learning
a witness

You must sign in to write a comment