57 Word building 5 - Sharing

 0    62 flashcards    monikkape
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sharing
start learning
wspólne dzielenie, wspólne korzystanie z czegoś
endless
start learning
niewyczerpany, niezliczony, nieograniczony (np. cierpliwość, zasoby) / niekończący się, wieczny, bezkresny (np. poszukiwania, droga, pustynia) / bez końca (np. pas, łańcuch)
end = finish
start learning
koniec (np. jakiegoś wydarzenia, spotkania, opowieści) / zakończenie / kończyć, zakończyć (coś)
compare
start learning
porównywać / stopniować (przymiotnik lub przysłówek)
compare sb with / to sb
start learning
porównywać kogoś z kimś
compare sth with / to sth
start learning
porównywać coś z czymś, porównywać coś do czegoś
comparison
start learning
porównanie
comparable
start learning
porównywalny
comparable to sth
start learning
porównywalny z czymś, podobny do czegoś
marry
start learning
poślubiać, ożenić się, wyjść za mąż
married
start learning
żonaty, zamężna
unmarried
start learning
niezamężna, nieżonaty
be unmarried
start learning
być stanu wolnego
be married to sb
start learning
być czyimś mężem, być czyjąś żoną
get married
start learning
pobrać się, wziąć ślub
marriage
start learning
małżeństwo, mariaż / ślub, zaślubiny
advertise
start learning
reklamować, promować / ogłaszać, anonsować / obwieszczać, zawiadamiać
advertisment = advert
start learning
reklama / ogłoszenie, obwieszczenie, anons
advertising
start learning
reklama (jako branża) / reklamowy
compatible
start learning
zgodny, kompatybilny
incompatible
start learning
rozbieżny, niedobrany, sprzeczny (np. o charakterach, poglądach) / niezgodny, nie dający się pogodzić / niekompatybilny (w informatyce)
compatibility = compatibleness
start learning
zgodność, kompatybilność
compatible with sth = compliant with sth
start learning
zgodny z czymś
compatibly
start learning
zgodnie / kompatybilnie
dispense
start learning
dyspensować, rozdzielać / zapewniać (np. leki)
dispensable
start learning
zbędny, zbyteczny / podlegający dyspensie
indispensable
start learning
nieodzowny, niezbędny, konieczny, niezastąpiony
refer
start learning
oblać kogoś (na egzaminie)
refer to sb
start learning
odnosić się do kogoś / wspominać o kimś, mówić o kimś, nazywać kogoś, zwracać się do kogoś (w określony sposób)
refer to sth = make reference to sth
start learning
odnosić się do czegoś, nawiązywać do czegoś / wspominać o czymś, mówić o czymś
reference
start learning
odniesienie, odwołanie, nawiązanie / odwołać się, cytować
have reference to sb
start learning
odnosić się do kogoś
references
start learning
referencje, listy referencyjne
signify
start learning
oznaczać, znaczyć / dawać do zrozumienia (coś), wyrażać (np. opinię) / mieć znaczenie
significant = considerable
start learning
znaczący, znaczny (zauważalny)
significant = important
start learning
ważny, istotny
insignificant
start learning
mało znaczący, nieistotny
rare / rarer / the rarest = uncommon
start learning
rzadki
rarely = seldom
start learning
rzadko
bear / borne / born = stand
start learning
ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś)
can't bear sth = can't stomach sth = can't stand sth
start learning
nie móc czegoś znieść, nie trawić czegoś, nie tolerować czegoś
endure
start learning
znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę)
bearable
start learning
znośny
unbearable
start learning
nieznośny (o osobie), nie do wytrzymania, nie do zniesienia (o bólu, cierpieniu)
bearably
start learning
znośnie
life (pl - lives) / live
start learning
życie / żyć
long / lenght
start learning
długi / długość, czas trwania (np. filmu), dystans
judge
start learning
sędzia (w sądzie) / osądzać, sądzić / roztrzygać
referee
start learning
sędzia (sportowy)
judging
start learning
osądzanie, sądzenie
suitable = fit = fitting
start learning
odpowiedni, nadający się
unsuitable
start learning
nieodpowiedni, niestosowny, niewłaściwy
indeed
start learning
w rzeczy samej, rzeczywiście, istotnie, faktycznie (używane do podkreślenia, że coś jest prawdą) / naprawdę, zaiste (używane jako podkreślenie "very")
specify
start learning
precyzować, uściślać / wyszczególniać, wymieniać
provide
start learning
dostarczać, zaopatrywać, zapewniać
revealed
start learning
objawiony / ujawniony
reveal
start learning
wyjawiać, ujawniać / odsłaniać
let's face it
start learning
spójrzmy prawdzie w oczy
outset
start learning
początek, na początku czegoś
turn out
start learning
okazać się / przychodzić, pojawiać się
delight
start learning
rozkosz / wielka przyjemność / zachwyt / zachwycić, zachwycać
nightmare
start learning
koszmar (sen) / koszmar (trudne doświadczenie)

You must sign in to write a comment