55 Word building 3 - Gestures

 0    75 flashcards    monikkape
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
suspect = guess = suppose
start learning
podejrzewać / podejrzany (osoba podejrzana o coś)
suspicion
start learning
podejrzenie / nieufność
suspicious
start learning
podejrzany / podejrzliwy / nieufny
move = shift
start learning
przenosić, przesuwać, poruszać
movement
start learning
ruch (grupa ludzi) / ruch (poruszenie się)
conscious
start learning
świadomy (czegoś) / przytomny, świadomy
unconscious
start learning
nieprzytomny / nieświadomy / niezamierzony
unconsciously
start learning
bezwiednie, nieświadomie
unconsciousness
start learning
nieprzytomność, brak świadomości, omdlenie
subconscious
start learning
podświadomość / podświadomy (np. niepokój)
bore
start learning
nudzić (kogoś, np. zbyt długą opowieścią) / nudziarstwo, nuda (coś co nie jest interesujące) / nudziarz
boredom
start learning
nuda, znudzenie
patient
start learning
cierpliwy / pacjent, pacjentka
impatient
start learning
niecierpliwy
patience
start learning
cierpliwość / wytrzymałość
nervous
start learning
zdenerwowany (odczuwający niepokój), nerwowy (np. atmosfera)
nervousness
start learning
nerwowość, zdenerwowanie, obawa, niepokój, skrępowanie
nervously
start learning
nerwowo
nervous about sth
start learning
zdenerwowany czymś
wide
start learning
szeroki
widely
start learning
znacznie, bardzo (np. różnić się) / szeroko (np. otwarty) / powszechnie, szeroko (np. dostępny, znany)
sygnify = indicate
start learning
oznaczać, znaczyć / dawać do zrozumienia (coś), wyrażać (np. opinię)
significant
start learning
znaczący, znaczny (zauważalny) / ważny, istotny
significance
start learning
ważność, doniosłość (np. wydarzenia) / znaczenie (np. wypowiedzi), sens (np. słów)
approve
start learning
aprobować, zatwierdzać, akceptować, przyjmować
approval
start learning
zgoda, zatwierdzenie, potwierdzenie (gdy coś zostaje zaakceptowane) /aprobata, uznanie
offend
start learning
urazić, urażać, obrazić, obrażać (ranić)
offender
start learning
przestępca / winowajca / sprawca (np. wypadku)
offensive
start learning
obraźliwy, chamski, ordynarny / ofensywa, atak militarny
intend
start learning
zamierzać (mieć zamiar coś zrobić)
intention
start learning
intencja, zamiar
admire
start learning
podziwiać, patrzyć z podziwem, zachwycać się
admiration
start learning
zachwyt, podziw
admirable
start learning
godny podziwu, zachwycający
admirably
start learning
w sposób godny podziwu, niezwykle, nad podziw
admiringly
start learning
z podziwem, z zachwytem
gesture / gesticulate
start learning
gest / gest (czyn lub słowa) / zrobić gest, wykonać gest (np. skinąć głową), gestykulować
ancient
start learning
starożytny
proverb
start learning
przysłowie
stomach
start learning
brzuch / żołądek
laugh
start learning
śmiać się, zaśmiać się / śmiech
give sth away
start learning
rozdawać coś, oddawać coś za darmo / wydawać coś, zdradzać coś (np. sekret)
fidgeting
start learning
wiercenie się, kręcenie się
fidget with sth
start learning
bawić się czymś (np. długopisem)
fidget about
start learning
kręcić się, wiercić się
laught at sb/sth
start learning
śmiać się z kogoś / czegoś, wyśmiewać kogoś / coś
drumming
start learning
granie na bębnach
drum
start learning
bębnić (grać na bębnach) / bęben (instrument muzyczny)
tend to sth
start learning
pilnować czegoś, doglądać czegoś, zajmować się czymś
tend to sb
start learning
opiekować się kimś, zajmować się kimś, troszczyć się o kogoś
tend
start learning
mieć tendencje, mieć skłonności (zazwyczaj coś robić, zazwyczaj jakimś być) / zajmować się, doglądać
indicate = show
start learning
wskazywać (istnienie lub prawdziwość czegoś)
adjust
start learning
dostosowywać, modyfikować (zmieniać coś, aby nadawało się do jakiegoś celu) / przystosowywać się, dopasowywać się (do jakiejś sytuacji)
adjustment
start learning
regulacja, nastawienie, dostrojenie (drobna zmiana poprawiająca działanie czegoś) / modyfikacja, zmiana (np. czyjegoś zachowania) / przystosowanie, dostosowanie, przysposobienie
tie
start learning
krawat
betraying
start learning
zdradzanie
betray
start learning
zdradzić (np. przyjaciela, żonę) / zdradzić, ujawnić, dać poznać (np. emocje, wzruszenie)
obvious
start learning
oczywisty
obviously
start learning
oczywiście, w oczywisty sposób, wyraźnie, najwyraźniej
recognised = recognized
start learning
uznany / autoryzowany
recognise = recognize
start learning
rozpoznawać (kogoś, coś) / uznawać, rozpoznawać ważność czegoś (w świetle prawa)
recognisable = recognizable
start learning
rozpoznawalny
vary
start learning
zmieniać się / różnic się
the thumbs up
start learning
Kciuki w górę
thumb
start learning
kciuk
sign indictment
start learning
podpisywać akt oskarżenia
indictment
start learning
oskarżenie, akt oskarżenia
obscene
start learning
obsceniczny, nieprzyzwoity (np. film, żart) / nieprzyzwoity (np. propozycja)
at this point
start learning
w tym miejscu, punkcie, momencie, na tym etapie
stare
start learning
wpatrywać się, gapić się / utkwione na kimś lub na czymś spojrzenie
staring
start learning
wpatrzone (o oczach)
rudely
start learning
niegrzecznie, brutalnie / topornie, prymitywnie
rudeness
start learning
niegrzeczność, nieuprzejmość, gburowatość
gazing
start learning
wpatrywanie się intensywnie
gaze
start learning
wpatrywać się intensywnie / wpatrywanie, intensywne spojrzenie

You must sign in to write a comment