53 Word building 1 - How much are you worth?

 0    72 flashcards    monikkape
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
consider
start learning
rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę
consideration
start learning
namysł, rozwaga / zrozumienie, wyrozumiałość / wynagrodzenie, opłata
regard
start learning
szacunek (do kogoś), poważanie / mieć wzgląd, brać pod uwagę / cenić, szanować, poważać (kogoś)
regardless
start learning
pomimo tego, mimo wszystko, i tak
general
start learning
ogólny
generally
start learning
generalnie, ogólnie, zwykle
responsible
start learning
odpowiedzialny
responsibility
start learning
odpowiedzialność
irresponsible
start learning
nieodpowiedzialny
be responsible to somebody
start learning
odpowiadać przed kimś
responsible to somebody
start learning
odpowiedzialny wobec kogoś
value = worth
start learning
wartość / cenić, cenić sobie / wyceniać, oszacować cenę
valuable
start learning
wartościowy, cenny (warty dużo pieniędzy) / cenny, wartościowy (przydatny)
worthless
start learning
bezwartościowy
valuables
start learning
kosztowności, wartościowe przedmioty
sell / sold / sold
start learning
sprzedać, sprzedawać
seller
start learning
sprzedawca / produkt (w sprzedaży)
satisfy
start learning
satysfakcjonować / zaspokajać (potrzeby, pragnienia)
satisfaction
start learning
satysfakcja
argue
start learning
sprzeczać się, kłócić się / uzasadniać, argumentować, twierdzić
argument
start learning
argument
argue for sth
start learning
argumentować za czymś
argue with sb about sth
start learning
spierać się z kimś o coś, kłócić się z kimś o coś
repeat
start learning
powtarzać, powiedzieć coś ponownie / powtórka, powtórzenie / poprawkowy
repetitive
start learning
monotonny, nużący (o czynności) / powtarzający się, powtarzalny
repeatability
start learning
powtarzalność
repeatedly
start learning
ciągle, raz za razem, wielokrotnie
true
start learning
prawdziwy (zgodny z rzeczywistością) / precyzyjnie, prosto (np. lecieć, stać)
untrue
start learning
fałszywy, nielojalny, nieprawdziwy / nieprawda
true to sb
start learning
lojalny wobec kogoś, wierny komuś
true for sb
start learning
prawdziwe dla kogoś
true od sb
start learning
prawdziwe w przypadku kogoś
truth
start learning
prawda / prawdziwość
get to the truth
start learning
dotrzeć do prawdy, dowiedzieć się prawdy
in truth
start learning
w rzeczywistości
truth in sth
start learning
prawdziwość czegoś
truthful
start learning
prawdomówny (o osobie) / szczery (o odpowiedzi), zgodny z prawdą (np. o zeznaniu) / wierny (o portrecie)
truthfully
start learning
szczerze, zgodnie z prawdą
truthfulness
start learning
prawdomówność, prawdziwość (np. słów)
relate
start learning
odnosić się (do czegoś), dotyczyć (czegoś) / łączyć (dwie różne rzeczy), powiązać (coś ze sobą), wykazać związek
relate to sb
start learning
odnoszą się do sb / odnosić się do kogoś, być powiązanym z kimś / rozumieć kogoś, znajdować z kimś wspólny język
relate to sth
start learning
odnosić się do czegoś
relatedness
start learning
związek (między dwiema rzeczami), powiązanie (ze sobą) / pokrewieństwo (przez małżeństwo lub krew)
relatively
start learning
relatywnie, stosunkowo, względnie
finance
start learning
finanse / finanse, zarządzanie finansami (przez rządy, organizacje, itp.)
financial
start learning
finansowy
capital
start learning
stolica / duża litera, wielka litera, wersalik
award
start learning
nagroda (rzecz lub pieniądze dawane komuś w nagrodę)
reward
start learning
nagroda, nagroda pieniężna (pieniądze, które policja wypłaca komuś kto udziela im informacji na temat przestępstwa)
prize
start learning
nagroda, wygrana (rzecz dawana komuś w nagrodę)
undoubtedly
start learning
niewątpliwie, bez wątpienia
undoubted
start learning
niezaprzeczalny (np. talent), niewątpliwy
psychic = psychical
start learning
paranormalny, parapsychologiczny / psychiczny
wage
start learning
płaca, zarobki (wypłacane za wykonaną pracę, np. co tydzień) / płaca, zarobki (dla pracownika najemnego)
whatever
start learning
cokolwiek, wszystko co (spośród jakichś rzeczy) / cokolwiek (nieważne co)
traditionally
start learning
tradycyjnie, zazwyczaj
think / thought / thought
start learning
myśleć, sądzić, uważać
vocation
start learning
powołanie / zawód
by vocation
start learning
z powołania
carry sth out = carry out sth
start learning
przeprowadzać coś (eksperyment, badanie), realizować coś, wykonywać coś (np. zlecenia) / zrealizować coś, wprowadziać coś w życie (np. plan)
takeaway = takeout = carry-out
start learning
jedzenie na wynos / restauracja z posiłkami na wynos
proportion
start learning
odsetek
since
start learning
ponieważ, jako że, skoro / od kiedy, odkąd
occupation
start learning
zawód / zajęcie (w czasie wolnym) / okupacja (np. wojskowa, polityczna) / zajmowanie (mieszkania, domu)
occupy
start learning
zajmować (np. miejsce) / urzędować w (np. biurze)
yet
start learning
już (w pytaniach); jeszcze (w przeczeniach; używane, aby omówić coś oczekiwanego lub mającego nastąpić) / jeszcze (używane z przymiotnikami, np. jeszcze większy) / jak dotąd (np. największy sukces jak dotąd) / ale, mimo to
useful
start learning
użyteczny, pożyteczny, przydatny
be useful to somebody
start learning
przydać się komuś (być dla kogoś użytecznym)
usefulness
start learning
użyteczność, przydatność
social
start learning
społeczny, socjalny (odnoszący się do społeczeństwa) / towarzyski (lubiący spotykać ludzi) / opieka społeczna
asocial
start learning
nietowarzyski, aspołeczny
socially
start learning
społecznie, socjalnie / towarzysko

You must sign in to write a comment