52. Czasowniki złożone

 0    71 flashcards    patrycjaczajkowska8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być uzależnionym od
start learning
be addicted to
mieć uczulenie na
start learning
be allergic to
być złym o
start learning
be angry about
być złym na
start learning
be angry with
być świadomym
start learning
be aware of
być opartym na
start learning
be based on
być w stanie
start learning
be capable of
być blisko
start learning
be close to
być zależnym od
start learning
be dependent on
być innym od
start learning
be different from
być nieusatysfakcjonowanym z
start learning
be dissatisfied with
być podekscytowanym
start learning
be excited about
znać się na
start learning
be familiar with
być znanym z
start learning
be famous for
mieć dosyć
start learning
be fed up with
bać się czegoś
start learning
be frightened of
być sfrustrowanym
start learning
be frustrated with
być dobrym w
start learning
be good at
być dobrym dla
start learning
be good for
być pomocnym dla
start learning
be hopeful
być uzależnionym od
start learning
be hooked on
być zainteresowanym
start learning
be interested in
lubić
start learning
be keen on
być miłym dla
start learning
be kind to
mieć obsesje na punkcie
start learning
be obsessed with
być otwartym na
start learning
be open to
być zadowolonym z
start learning
be pleased with
być dumnym z
start learning
be proud of
być odpowiedzianym za
start learning
be responsible for
mieć dosyć
start learning
be sick of
współczuć
start learning
be sorry for
być zmęczonym
start learning
be tired of
oskarżyć o
start learning
accuse sb of
dążyć do
start learning
aim at
przepraszać za
start learning
apologize for
aplikować o
start learning
apply for
winić za
start learning
blame for
porzyczać od
start learning
borrow from
narzekać na
start learning
complain about
koncentrować się na
start learning
concentrate on
składać się z
start learning
consist of
radzić sobie z
start learning
cope with
krytykować za
start learning
criticize for
radzić sobie z
start learning
deal with
zmierzyć się z
start learning
face with
skupić się na
start learning
focus on
identyfikować się z
start learning
identify with
pogrąża się w
start learning
immerse in
nalegać na
start learning
insist on
pożyczać komuś coś
start learning
lend sth to
nadać komuś imię po
start learning
name sb after
chronić przed
start learning
protect against
polegać na
start learning
relay on
specjalizować się w
start learning
specialize in
zemścić się na
start learning
take revenge on
tłumaczyć na
start learning
translate into
szczepić się przeciw
start learning
vaccinate against
czerpać korzyści z
start learning
take advantage of
stosunek do
start learning
attitude to
mieć wpływ na
start learning
have effect on
wierzyć w
start learning
have faith in
wzrost w
start learning
increase in
mieć intencje zrobienia czegoś
start learning
have intention of
brak czegoś
start learning
lack of
potrzeba czegoś
start learning
need for
protestować przeciw
start learning
protest against
powód czegoś
start learning
reason for
raport o
start learning
report about
słynąć z
start learning
have a reputation for
mieć szacunek dla kogoś
start learning
have respect for
rozwiązanie czegoś
start learning
solution to

You must sign in to write a comment