500en vsp6x

 0    501 flashcards    spider666xxx
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
about
o (kimś, czymś), około, mniej więcej
start learning
o, około
about
after
po, za (np. dzień za dniem)
start learning
po
after
again
znowu
start learning
znowu
again
air
powietrze
start learning
powietrze
air
all
wszystkie, wszyscy
start learning
wszystko, wszyscy
all
along
naprzód, dalej (o czymś poruszającym się do przodu), wzdłuż
start learning
wzdłuż
along
also
również, także, ponadto
start learning
także
also
an
start learning
przedimek nieokreślony
an
and
i (np. w "on i ona")
start learning
i, a
and
another
inny, innym (np. "innym razem")
start learning
inny
another
any
dowolny, jakikolwiek
start learning
jakiś
any
around
około, mniej więcej, wokół, w pobliżu
start learning
dookoła, wokół
around
as
jak, tak jak (np. "jak widzisz", "jak zwykle")
start learning
jako
as
at
w, przy, na
start learning
przy, u, w, na, o, po
at
away
daleko, z daleka
start learning
z dala, daleko
away
back
tylny, tył, tylna część, wstecz, temu (np. "to zdarzyło się 5 lat temu")
start learning
plecy, do tyłu
back
be
być
start learning
być
be
because
ponieważ, dlatego że, bo
start learning
ponieważ
because
before
przed, zanim
start learning
przed, zanim
before
below
pod (czymś), poniżej (czegoś)
start learning
poniżej
below
between
pomiędzy, między
start learning
między, pomiędzy
between
both
jeden i drugi, obydwa
start learning
obaj
both
but
ale, lecz
start learning
ale
but
by
przez (kogoś, coś) (np. napisany przez kogoś)
start learning
przy, przez
by
can
móc
start learning
móc, umieć
can
come
podchodzić, podejść, zbliżać się
start learning
przychodzić
come
day
dzień, doba
start learning
dzień
day
different
inny, różny, rozmaity
start learning
różny
different
do
wykonywać, robić, czynić
start learning
robić
do
down
w dół, niżej
start learning
na dół
down
each
każdy
start learning
każdy
each
end
koniec, końcówka
start learning
koniec, kończyć
end
even
nawet, równy, równomierny, wyrównany
start learning
nawet
even
every
każdy
start learning
każdy
every
few
kilka
start learning
niewiele, niewielu
few
find
znaleźć, znalezisko
start learning
znajdować
find
first
pierwszy
start learning
pierwszy
first
for
dla
start learning
dla
for
from
z, od
start learning
z, od
from
get
dostawać, otrzymywać
start learning
otrzymywać, kupić
get
give
dawać, podarować
start learning
dawać
give
go
iść, jechać
start learning
iść, jechać
go
good
dobrze, dobry
start learning
dobry
good
great
wielki
start learning
wielki, świetny, świetnie
great
have
mieć, posiadać
start learning
mieć
have
he
on
start learning
on
he
help
pomoc, pomagać
start learning
pomoc, pomagać
help
her
ją, jej
start learning
jej
her
here
tutaj, teraz
start learning
tutaj
here
him
jego, jemu
start learning
go
him
his
jego
start learning
jego
his
home
dom
start learning
dom
home
house
dom
start learning
dom
house
how
jak
start learning
jak
how
I
ja
start learning
ja
I
if
jeśli, jeżeli
start learning
jeżeli, jeśli
if
in
w (we wnętrzu czegoś)
start learning
w
in
into
do (np. wrzucić coś do czegoś), w
start learning
do, w
into
it
ono, to
start learning
to
it
just
po prostu, tylko, zaledwie
start learning
właśnie
just
know
wiedzieć, znać
start learning
wiedzieć, znać
know
large
duży, wielki
start learning
wielki
large
last
trwać, ostatni
start learning
ostatni
last
left
lewy, w lewo, pozostawiony, zostawiony
start learning
lewy, w lewo
left
like
tak jak, podobnie, lubić
start learning
lubić, jak
like
line
linia
start learning
linia
line
little
mały, mało
start learning
mały, mało
little
long
długi, długo
start learning
długi, długo
long
look
patrzeć, spoglądać, spojrzenie
start learning
spojrzenie, wygląd, patrzeć, wyglądać
look
make
produkować, robić
start learning
robić
make
man
mężczyzna
start learning
mężczyzna, człowiek
man
many
dużo, wiele
start learning
dużo
many
May
móc, maj
start learning
maj
May
may
móc, maj
start learning
maj
may
me
mnie, mi
start learning
mnie
me
more
bardziej, więcej
start learning
więcej
more
most
najbardziej, najwięcej
start learning
większość, nawięcej, najbardziej
most
must
musieć (coś zrobić)
start learning
musieć
must
my
mój
start learning
mój
my
name
imię, nazwa
start learning
imię, nazwisko
name
never
nigdy
start learning
nigdy
never
new
nowy
start learning
nowy
new
next
kolejny, następny
start learning
następny
next
no
nie
start learning
nie, żaden
no
not
nie
start learning
nie
not
now
teraz, natychmiast
start learning
teraz
now
number
liczba, numer
start learning
numer, liczba
number
of
używane do wskazania, że coś lub ktoś należy lub ma powiązanie
start learning
odpowiada dopełniaczowi, np. the capital of Poland – stolica Polski
of
off
z daleka, z dala (np. od jakiegoś miejsca), nieobecny (np. w pracy, w szkole), wyłączony
start learning
z, z dala od
off
old
stary
start learning
stary
old
on
na
start learning
na
on
one
jeden
start learning
jeden
one
only
tylko
start learning
tylko
only
or
lub, albo, czy
start learning
lub
or
other
drugi, ten drugi (np. But)
start learning
inny
other
our
nasz
start learning
nasz
our
out
oznacza "poza"
start learning
poza (domem), na zewnątrz
out
over
nad, ponad
start learning
nad
over
own
własny
start learning
posiadać, własny
own
part
część
start learning
część
part
people
ludzie
start learning
ludzie
people
place
miejsce, umieścić, położyć
start learning
miejsce
place
put
postawić, położyć
start learning
kłaść
put
read
czytać
start learning
czytać
read
right
prawa strona, prawidłowy, prawo (do czegoś)
start learning
prawy, właściwy, poprawny, zdrowy
right
same
ten sam, taki sam, tak samo
start learning
ten sam, taki sam
same
say
powiedzieć, mówić
start learning
powiedzieć
say
see
widzieć
start learning
widzieć
see
she
ona
start learning
ona
she
should
(używane do mówienia o możliwości, że coś się stanie)
start learning
you should go – powinieneś iść
should
show
pokazywać, widowisko, show
start learning
pokaz, pokazywać
show
small
mały
start learning
mały
small
so
więc, dlatego, tak, taki
start learning
więc
so
some
parę, niektórzy
start learning
kilka, trochę
some
something
coś
start learning
coś
something
sound
dźwięk
start learning
dźwięk, brzmieć
sound
still
wciąż, nadal, nieruchomy
start learning
wciąż, nieruchomy
still
such
taki, podobny
start learning
taki
such
take
podjąć, brać, wziąć, przyjąć, przyjmować
start learning
brać
take
tell
powiedzieć, kazać
start learning
powiedzieć
tell
than
niż (słowo używane przy porównaniach)
start learning
niż, od
than
that
tamten, tamta, tamto, że, żeby, iż
start learning
tamto, że
that
the
przedimek określony występujący przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej
start learning
przedimek określony
the
them
ich, je, nimi, nich
start learning
ich, nich
them
then
następnie, potem, zatem, po czym, z kolei
start learning
wtedy, potem
then
there
tam
start learning
tam
there
these
te
start learning
te
these
they
oni
start learning
oni, one
they
thing
rzecz, obiekt, sprawa
start learning
rzecz
thing
think
myśleć, sądzić
start learning
myśleć
think
this
to
start learning
ten, ta, to
this
those
tamte
start learning
tamci, tamte
those
thought
myśl, myśleć
start learning
myśl
thought
three
trzy
start learning
trzy
three
through
na wskroś, przez
start learning
przez
through
time
czas, raz (np. w zwrocie "ile razy?")
start learning
czas
time
to
używane w odniesieniu do działania czy stanu, który się opisuje
start learning
do, na, aby
to
together
razem
start learning
razem
together
too
zbyt, także
start learning
także, za, zbyt
too
two
dwa
start learning
dwa
two
under
pod (czymś)
start learning
pod
under
up
w górę
start learning
w górę
up
us
nas, nam
start learning
nas
us
use
używać, zużywać
start learning
użycie, stosowanie, używać, stosować, korzystać
use
very
bardzo
start learning
bardzo
very
want
chcieć
start learning
chcieć
want
water
woda
start learning
woda, podlewać
water
way
droga, sposób
start learning
droga, sposób
way
we
my
start learning
my
we
well
dobrze
start learning
dobrze, zdrowy
well
what
co
start learning
co
what
when
kiedy, gdy
start learning
kiedy
when
where
gdzie
start learning
gdzie
where
which
który, która, które
start learning
który
which
while
podczas, w trakcie
start learning
chwila, podczas gdy
while
who
kto
start learning
kto
who
why
dlaczego, czemu
start learning
dlaczego
why
will
będzie (używane do tworzenia form czasu przyszłego)
start learning
wola, operator służący do tworzenia czasu przyszłego
will
with
z (kimś, czymś)
start learning
z, ze
with
word
słowo
start learning
słowo
word
work
pracować, praca
start learning
praca, dzieło, pracować
work
world
świat
start learning
świat
world
would
(czasownik modalny używany do opisywania czyichś zamiarów w przeszłości)
start learning
operator służący do wyrażania trybu przypuszczającego
would
write
pisać, napisać
start learning
pisać
write
year
rok
start learning
rok
year
you
ty
start learning
ty, wy
you
your
twój, wasz
start learning
twój, wasz
your
able
zdolny (do czegoś), mający umiejętność (robienia czegoś)
start learning
be able to do something – być w stanie coś zrobić, móc
able
above
nad, powyżej, u góry, wysoko
start learning
powyżej, nad
above
across
przez, poprzez, w poprzek
start learning
w poprzek, przez
across
add
dodawać
start learning
dodawać
add
against
przeciwko, przeciw
start learning
przeciwko
against
ago
temu (np. 2 godziny temu)
start learning
2 years ago – 2 lata temu
ago
almost
prawie, niemal, nieomal, mało co
start learning
prawie
almost
among
pośród, wśród, między
start learning
wśród
among
animal
zwierzę
start learning
zwierzę
animal
answer
odpowiedź, odpowiedzieć
start learning
odpowiedź
answer
become
stać się, zostać
start learning
stać się, zostać
become
behind
z tyłu, za (czymś, np. kryć się)
start learning
za, z tyłu
behind
best
najlepszy, najlepsze
start learning
najlepszy
best
better
lepszy, lepiej
start learning
lepszy
better
black
czarny
start learning
czarny
black
body
ciało, organizm
start learning
ciało
body
book
książka, rezerwować, zamawiać
start learning
książka, rezerwować
book
boy
chłopiec, chłopak
start learning
chłopiec
boy
call
dzwonić (do kogoś), nazywać (coś jakimś określeniem)
start learning
wołać, telefonować
call
car
samochód
start learning
samochód
car
certain
pewien, pewny
start learning
pewien, jakiś, pewny
certain
change
zmienić, odmienić
start learning
zmiana, zmieniać
change
city
miasto
start learning
miasto
city
close
zamykać, bliski, pobliski, niedaleki
start learning
zamykać
close
cold
zimny, zimno
start learning
zimny
cold
country
państwo, kraj, wiejski
start learning
kraj
country
course
kurs
start learning
kurs, danie
course
cut
rozcinać, ciąć, kroić, ukroić
start learning
ciąć
cut
dog
pies
start learning
pies
dog
door
drzwi
start learning
drzwi
door
draw
rysować, remis
start learning
rysować
draw
during
w czasie, podczas
start learning
podczas
during
early
wcześnie
start learning
wczesny, wcześnie
early
earth
ziemia, gleba
start learning
ziemia
earth
eat
jeść
start learning
jeść
eat
enough
wystarczająco, dość
start learning
wystarczająco
enough
ever
kiedykolwiek
start learning
kiedykolwiek
ever
example
przykład
start learning
przykład
example
eye
oko
start learning
oko
eye
face
twarz, osoba
start learning
twarz
face
family
rodzina
start learning
rodzina
family
far
dalece, daleko, daleki
start learning
daleko
far
father
ojciec
start learning
ojciec
father
feel
czuć, wrażenie, odczucie
start learning
czuć
feel
fire
ogień, pożar
start learning
ogień, pożar, strzelać
fire
fish
ryba
start learning
ryba
fish
five
pięć
start learning
pięć
five
food
jedzenie, żywnościowy
start learning
jedzenie
food
form
forma, formować
start learning
forma, klasa, formować
form
four
cztery
start learning
cztery
four
front
front, przód
start learning
przód, przedni
front
green
zielony
start learning
zielony
green
ground
ziemia, grunt
start learning
ziemia, grunt, teren, boisko (British English)
ground
group
grupa
start learning
grupa
group
grow
rosnąć
start learning
rosnąć
grow
half
połowa, połówka, pół
start learning
połowa
half
hand
dłoń, ręka (do nadgarstka)
start learning
ręka
hand
hard
trudny, ciężki, twardy
start learning
trudny, twardy
hard
high
wysoki
start learning
wysoki
high
however
jednak, jakkolwiek
start learning
jednak, jednakże
however
idea
pomysł, myśl
start learning
pomysł, idea
idea
important
ważny
start learning
ważny
important
inside
wewnątrz, wewnętrzny
start learning
wewnątrz
inside
keep
zostawać (w jakimś stanie), utrzymywać
start learning
trzymać, zatrzymać
keep
kind
rodzaj, uprzejmy, dobry, życzliwy
start learning
rodzaj, miły
kind
land
ziemia, pole, ląd
start learning
ląd, ziemia
land
learn
uczyć się
start learning
uczyć się
learn
let
niech, pozwalać, zezwalać
start learning
pozwalać
let
letter
list, litera
start learning
list, litera
letter
life
życie
start learning
życie
life
light
światło, lekki
start learning
światło, zapalać, lekki, jasny
light
live
mieszkać, zamieszkiwać, żyć
start learning
żyć, mieszkać
live
mean
mieć na myśli, znaczyć
start learning
znaczyć
mean
means
sposób, środek, środki
start learning
sposób, środki (np. produkcji)
means
money
pieniądze
start learning
pieniądze
money
morning
poranek, ranek
start learning
ranek
morning
mother
matka, mama
start learning
matka
mother
move
przenosić, przesuwać, poruszać
start learning
ruch, poruszać (się)
move
near
blisko, niedaleko, zbliżyć się, zbliżać się
start learning
blisko, niedaleko
near
night
noc
start learning
noc
night
nothing
nic
start learning
nic
nothing
once
jeden raz, jednokrotnie
start learning
raz, kiedyś
once
open
otwarty, otwierać
start learning
otwierać, otwarty
open
order
kolejność, porządek, ład, rozkaz, polecenie, zamówienie
start learning
rozkaz, zamówienie, porządek, rozkazywać, zamawiać
order
page
strona (w książce, dokumencie)
start learning
strona
page
paper
papier
start learning
papier, gazeta
paper
perhaps
być może, możliwie
start learning
być może
perhaps
picture
zdjęcie, fotografia, film, obraz
start learning
obraz, zdjęcie, rysunek
picture
play
gra, grać
start learning
gra, zabawa, grać, bawić się
play
point
punkt, kropka
start learning
punkt, wskazywać
point
ready
gotowy
start learning
gotowy, przygotowany
ready
red
czerwony, rudy
start learning
czerwony
red
remember
pamiętać
start learning
pamiętać
remember
rest
odpoczywać, odpoczynek, reszta
start learning
odpoczynek, reszta, odpoczywać
rest
room
pokój (w hotelu, w domu)
start learning
pokój, miejsce
room
run
biegać
start learning
bieg, biec
run
school
szkoła
start learning
szkoła
school
sea
morze
start learning
morze
sea
second
drugi, sekunda
start learning
sekunda, drugi
second
sentence
zdanie, wyrok, skazywać
start learning
zdanie, wyrok
sentence
several
kilka, parę
start learning
kilka
several
short
krótki
start learning
krótki, niski
short
since
od, odkąd
start learning
odkąd
since
six
sześć
start learning
sześć
six
soon
wkrótce, niedługo
start learning
wkrótce
soon
space
kosmos, przestrzeń, wolna przestrzeń
start learning
przestrzeń, miejsce, kosmos
space
story
opowieść, historia
start learning
opowiadanie, historia
story
sun
słońce
start learning
słońce
sun
sure
pewien, pewny, pewnie, oczywiście
start learning
pewny
sure
table
stół, tabela
start learning
stół
table
though
mimo że, chociaż
start learning
chociaż, jednak
though
today
dzisiaj
start learning
dzisiaj
today
top
wierzchołek, szczyt
start learning
wierzchołek, szczyt
top
tree
drzewo
start learning
drzewo
tree
try
próbować, próba, usiłowanie
start learning
próba, próbować
try
turn
obracać się, obrócić się, obracać
start learning
obrót, kolejność, skręcać, odwracać się
turn
until
do, dopóki
start learning
aż, aż do, do
until
usually
zazwyczaj
start learning
zazwyczaj
usually
white
biały
start learning
biały
white
whole
cały, kompletny, w całości
start learning
całość, cały
whole
wind
wiatr
start learning
wiatr
wind
without
bez (kogoś, czegoś), na zewnątrz
start learning
bez
without
yes
tak
start learning
tak
yes
yet
już, jeszcze, jak dotąd
start learning
jeszcze, jednak
yet
young
młody
start learning
młody
young
alone
sam, sama, samotny, samotna
start learning
sam
alone
already
już, poprzednio
start learning
już
already
although
mimo że, pomimo że
start learning
chociaż
although
anything
coś, cokolwiek
start learning
coś, cokolwiek
anything
area
obszar, rejon
start learning
obszar, powierzchnia
area
ball
piłka, kulka, bal, zabawa
start learning
piłka
ball
beautiful
piękny
start learning
piękny
beautiful
beginning
początek, rozpoczęcie
start learning
początek
beginning
bill
rachunek (za jakąś usługę), projekt ustawy, afisz, plakat
start learning
rachunek, banknot
bill
blue
niebieski, siny
start learning
niebieski
blue
boat
łódka, łódź
start learning
łódź
boat
bottom
dół (dolna część czegoś)
start learning
dno, tyłek
bottom
box
pudełko, skrzynka
start learning
pudełko, pudło
box
bring
przynieść, przywieźć
start learning
przynosić
bring
build
budować
start learning
budować
build
building
budynek
start learning
budynek
building
care
opieka, troska
start learning
troska, troszczyć się, dbać
care
carry
nosić, dźwigać
start learning
nosić
carry
check
sprawdzać
start learning
sprawdzać
check
class
klasa
start learning
klasa
class
common
pospolity, powszechny
start learning
wspólny
common
complete
kompletny, całkowity, ukończyć, skończyć, zakończyć
start learning
ukończyć, kompletny
complete
dark
ciemny, ciemność
start learning
ciemny
dark
deep
głęboki, głęboko
start learning
głęboki, głęboko
deep
distance
odległość
start learning
odległość
distance
dry
suchy, suszyć
start learning
suchy, wytrawny
dry
easy
łatwy
start learning
łatwy
easy
either
albo ... albo ... (either... or...)
start learning
albo
either
else
w przeciwnym razie, w przeciwnym wypadku
start learning
poza tym, ponadto, jeszcze
else
everyone
każdy, wszyscy
start learning
każdy, wszyscy
everyone
everything
wszystko
start learning
wszystko
everything
fact
fakt
start learning
fakt
fact
fall
spadać
start learning
upadek, upadać, spadać, jesień (American English)
fall
fast
szybki, szybko
start learning
szybki, szybko
fast
field
pole
start learning
pole, dziedzina
field
fine
świetny, udany, mandat
start learning
dobry, ładny, w porządku
fine
floor
piętro, podłoga
start learning
podłoga, piętro
floor
follow
podążać za (kimś),
start learning
podążać, śledzić
follow
foot
stopa, podnóże
start learning
stopa
foot
friend
przyjaciel, przyjaciółka
start learning
przyjaciel
friend
full
pełny
start learning
pełny
full
game
gra
start learning
gra
game
girl
dziewczynka, dziewczyna
start learning
dziewczyna
girl
glass
szkło
start learning
szkło, szklanka, kieliszek
glass
gold
złoto
start learning
złoto, złoty
gold
heart
serce
start learning
serce
heart
heavy
ciężki
start learning
ciężki
heavy
hold
trzymać
start learning
trzymać
hold
horse
koń
start learning
koń
horse
hot
gorący
start learning
gorący
hot
hour
godzina
start learning
godzina
hour
hundred
sto
start learning
sto
hundred
ice
lód, lody
start learning
lód
ice
instead
zamiast, natomiast
start learning
zamiast
instead
job
praca
start learning
praca
job
language
język, mowa
start learning
język
language
lay
kłaść, położyć
start learning
kłaść
lay
least
najmniej, najmniejszy
start learning
najmniej
least
leave
wychodzić (skądś), opuszczać (jakieś miejsce), odjeżdżać (o autobusie, pociągu), odlatywać (o samolocie)
start learning
wychodzić, wyjeżdżać, pozostawiać
leave
low
niski
start learning
niski, nisko
low
main
główny
start learning
główny
main
map
mapa
start learning
mapa
map
matter
sprawa, problem (z którym trzeba sobie poradzić), liczyć się, mieć znaczenie, materia
start learning
sprawa, kwestia, mieć znaczenie
matter
mind
umysł, rozum
start learning
umysł, mieć coś przeciwko
mind
miss
chybić, nie trafić, panna, panienka
start learning
panna, tęsknić, spóźnić się, chybić
miss
moon
księżyc
start learning
księżyc
moon
mountain
góra
start learning
góra
mountain
music
muzyka, muzyczny
start learning
muzyka
music
notice
zauważyć, zawiadomienie, wiadomość
start learning
ogłoszenie, zauważyć
notice
outside
na zewnątrz, poza granicami
start learning
na zewnątrz, na świeżym powietrzu
outside
past
przeszłość, były, miniony
start learning
przeszłość
past
person
osoba, podmiot
start learning
osoba
person
piece
kawałek
start learning
kawałek
piece
plant
roślina, fabryka
start learning
roślina
plant
poor
biedny
start learning
biedny
poor
possible
możliwy
start learning
możliwy
possible
power
moc, siła, energia, władza, kontrola
start learning
moc, władza
power
probably
prawdopodobnie
start learning
prawdopodobnie
probably
problem
problem
start learning
problem
problem
question
pytanie
start learning
pytanie
question
quite
całkiem, dość
start learning
dość, całkiem
quite
rain
deszcz
start learning
deszcz, padać (o deszczu)
rain
real
rzeczywisty, realny
start learning
rzeczywisty, prawdziwy
real
river
rzeka
start learning
rzeka
river
road
droga
start learning
droga
road
rock
głaz, duży kamień, skała, kołysać, rock (gatunek muzyki)
start learning
skała, rock
rock
round
dookoła, naokoło, runda
start learning
okrągły
round
shall
(tworzy czas przyszły)
start learning
operator służący do wyrażania sugestii, propozycji
shall
ship
statek, wysyłać, dostarczyć
start learning
statek
ship
simple
prosty
start learning
prosty
simple
size
wielkość, rozmiar
start learning
rozmiar
size
sky
niebo
start learning
niebo
sky
snow
śnieg
start learning
śnieg, padać (o śniegu)
snow
someone
ktoś
start learning
ktoś
someone
special
specjalny
start learning
specjalny, szczególny
special
stand
stać, podstawka
start learning
stać
stand
start
start, zacząć
start learning
początek, zaczynać
start
state
stan (w jakimś coś się znajduje), stan (jednostka administracyjna państwa)
start learning
stan, państwo
state
stay
zostać, pozostać, zatrzymać się
start learning
pozostawać
stay
stop
zatrzymywać się, stawać
start learning
stop, przerwa, zatrzymywać
stop
strong
silny
start learning
silny
strong
suddenly
nagle, niespodziewanie
start learning
nagle
suddenly
summer
lato
start learning
lato
summer
system
system
start learning
system
system
talk
rozmawiać
start learning
rozmowa, rozmawiać
talk
tall
wysoki, wyższy niż przeciętnie
start learning
wysoki
tall
ten
dziesięć
start learning
dziesięć
ten
third
trzeci
start learning
trzeci
third
town
miasteczko, małe miasto (mniejsze niż "city")
start learning
miasto
town
voice
głos
start learning
głos
voice
walk
chodzić
start learning
spacer, chód, spacerować, chodzić
walk
warm
ciepły, ogrzewać
start learning
ciepły
warm
watch
oglądać, obserwować
start learning
zegarek, oglądać
watch
weather
pogoda
start learning
pogoda
weather
whether
czy
start learning
czy
whether
wide
szeroki
start learning
szeroki, szeroko
wide
wild
dziki
start learning
dziki
wild
winter
zima
start learning
zima
winter
within
wewnątrz, w obrębie, w środku
start learning
w zasięgu, w ciągu, wewnątrz
within
age
wiek, epoka, starzeć się
start learning
wiek
age
ask
pytać, zadać pytanie, prosić (np. o pomoc, radę)
start learning
pytać, prosić
ask
base
podstawa, baza
start learning
baza
base
bright
jasny
start learning
jasny
bright
business
interesy, biznes, handel
start learning
biznes, sprawa
business
buy
kupować
start learning
kupować
buy
case
przypadek (wystąpienie jakiejś sytuacji), walizka, waliza
start learning
sprawa, przypadek, futerał
case
catch
łapać, złapać, chwytać, łapanie, złapanie
start learning
łapać
catch
child
dziecko
start learning
dziecko
child
choose
wybierać
start learning
wybierać
choose
circle
koło, okrąg
start learning
okrąg, koło
circle
clear
przezroczysty, przejrzysty, oczywisty, jasny, klarowny, czyścić, oczyszczać
start learning
sprzątać, czysty
clear
copy
kopia, kopiować
start learning
kopia, egzemplarz, kopiować
copy
correct
poprawny, właściwy
start learning
poprawiać, poprawny
correct
difference
różnica
start learning
różnica
difference
direction
kierunek, kierowanie, kierownictwo
start learning
kierunek
direction
edge
krawędź, brzeg, skraj, ostrze
start learning
krawędź, skraj, ostrze
edge
egg
jajko
start learning
jajko
egg
eight
osiem
start learning
osiem
eight
especially
zwłaszcza, szczególnie
start learning
zwłaszcza
especially
except
oprócz, poza, z wyjątkiem
start learning
oprócz
except
explain
tłumaczyć, objaśniać
start learning
wyjaśniać
explain
famous
sławny, słynny
start learning
słynny, sławny
famous
farm
farma, gospodarstwo rolne
start learning
farma, gospodarstwo rolne
farm
figure
figura, figurować, zrozumieć, zauważyć
start learning
figura, postać, cyfra, przedstawiać
figure
flat
płaski, równina, mieszkanie
start learning
mieszkanie, płaski
flat
fly
latać, mucha
start learning
lecieć
fly
forest
las
start learning
las
forest
free
darmowy, wolny
start learning
wolny
free
fun
zabawa, fajny
start learning
zabawa
fun
government
władze państwowe, rząd
start learning
rząd, rada ministrów
government
grass
trawa
start learning
trawa
grass
hair
włosy
start learning
włosy
hair
happy
szczęśliwy
start learning
szczęśliwy
happy
heat
ciepło
start learning
upał, podgrzewać
heat
history
historia
start learning
historia
history
human
człowiek, ludzki
start learning
człowiek, ludzki
human
information
informacja
start learning
informacja, informacje
information
iron
żelazko, żelazo
start learning
żelazo, żelazko, prasować
iron
king
król
start learning
król
king
late
późno, później, spóźniony
start learning
późny
late
leg
noga
start learning
noga
leg
listen
słuchać
start learning
słuchać
listen
lot
dużo, wiele, działka, dola, los
start learning
los, a lot – dużo
lot
machine
maszyna
start learning
maszyna
machine
mark
znak, oznaczyć, znakować
start learning
znak, ocena, oznaczyć
mark
mark
znak, oznaczyć, znakować
start learning
znak, ocena, oznaczyć
mark
maybe
być może
start learning
być może
maybe
measure
mierzyć, miara
start learning
miara, mierzyć
measure
meet
zbierać się (w jednym miejscu), spotykać, natykać się, natrafiać
start learning
spotkać, poznać
meet
middle
środek, średni
start learning
środek
middle
milk
mleko
start learning
mleko
milk
minute
minuta
start learning
minuta
minute
moment
moment
start learning
chwila, moment
moment
month
miesiąc
start learning
miesiąc
month
mouth
usta
start learning
usta
mouth
natural
naturalny
start learning
naturalny
natural
nearly
niemal, prawie
start learning
prawie
nearly
necessary
niezbędny, forsa, szmalec
start learning
potrzebny, niezbędny
necessary
north
północ
start learning
północ (strona świata), na północ
north
object
obiekt
start learning
przedmiot, obiekt, sprzeciwiać się
object
oil
olej, olejek, ropa naftowa
start learning
olej, ropa naftowa
oil
pay
płacić
start learning
wynagrodzenie, płacić
pay
plan
plan
start learning
plan, planować
plan
present
prezent, podarować, teraźniejszość, współczesność, przedstawiać, prezentować, obecny (np. w pracy, na lekcji)
start learning
obecny, prezent, upominek
present
product
produkt
start learning
produkt
product
rather
raczej, dosyć, całkiem
start learning
dość, dosyć
rather
reach
osiągać (na drodze rozwoju, np. poziom, etap)
start learning
sięgać, docierać do
reach
reason
powód, przyczyna, rozum, rozsądek
start learning
powód
reason
record
pisać, notować, rekord
start learning
rekord, zapis, płyta, zapisywać
record
seven
siedem
start learning
siedem
seven
single
jeden, jedyny, pojedynczy
start learning
pojedynczy, nieżonaty, niezamężna
single
skin
skóra, skórka
start learning
skóra, cera
skin
sleep
spać, sen
start learning
sen, spać
sleep
soft
miękki
start learning
miękki
soft
south
południe (kierunek)
start learning
południe (strona świata), na południe
south
speak
mówić
start learning
mówić
speak
speed
prędkość
start learning
prędkość, jechać z nadmierną prędkością
speed
spring
wiosna, sprężyna
start learning
wiosna, sprężyna, skakać
spring
square
kwadrat, kwadratowy, plac
start learning
kwadrat, plac, kwadratowy
square
star
gwiazda
start learning
gwiazda
star
step
krok
start learning
krok, stopień, robić krok
step
store
sklep, przechowywać, składować
start learning
sklep, zapasy, magazynować, przechowywać
store
straight
prosty (nieskrzywiony), wyprostowany
start learning
prosty, prosto
straight
strange
dziwny, obcy
start learning
dziwny
strange
street
ulica
start learning
ulica
street
subject
temat, przedmiot, badana osoba, narażony, podatny
start learning
temat, zagadnienie
subject
suppose
przypuszczać
start learning
przypuszczać
suppose
teacher
nauczyciel
start learning
nauczyciel
teacher
thousand
tysiąc
start learning
tysiąc
thousand

You must sign in to write a comment