500 động từ tiếng Anh 76 - 100

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ăn
Chúng tôi luôn ăn 5 bữa một ngày.
start learning
to eat
We always eat 5 meals a day.
đào bới
Hãy lấy cái xẻng và đào một cái lỗ!
start learning
to dig
Take a shovel and dig a hole!
đến
Khi nào chị của bạn đến?
start learning
to come
When is your sister coming?
đánh dấu
Cố gắng đánh dấu câu trả lời đúng.
start learning
to mark
Try to mark the right answer.
quan tâm
Tôi thích thú với phim ảnh.
start learning
to be interested in
I'm interested in the cinema.
giới thiệu
Tôi muốn giới thiệu cho bạn bạn trai của tôi.
start learning
to introduce
I'd like to introduce you my boyfriend.
đọc
Tôi đaã đọc rất nhiều sách của Paulo Coelho.
start learning
to read
I've read all the books by Paulo Coelho.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 động từ tiếng Anh"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment