500 động từ tiếng Anh 451 - 475

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
đánh giá cao
Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn nhưng tôi phải tìm một giải pháp khác.
start learning
to appreciate
I appreciate your help but I have to find another solution.
ghen tị
Tôi không bao giờ ghen tị với anh trai mặc cho sự thành công của anh ấy.
start learning
to envy
Despite his success, I have never envied my brother.
hắt xì
Tại sao ớt làm tôi chảy nước mũi?
start learning
to sneeze
Why does pepper make me sneeze?
đùa cợt
Dừng đùa giỡn!
start learning
to joke
Stop joking!
nài nỉ
Mẹ tôi khăng khăng muốn xem phim này.
start learning
to insist
My mom insisted on watching this film.
làm kinh hãi
Tiếng sấm làm tụi nhỏ khiếp sợ.
start learning
to scare
The sound of thunder scared the child.
tốt nghiệp
Claire đã tốt nghiệp bốn ngày trước.
start learning
to graduate
Claire graduated four days ago.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 động từ tiếng Anh"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment