500 động từ tiếng Anh 426 - 450

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ép chặt
André vắt cam và đổ nước cam vào chai thủy tinh.
start learning
to squeeze
André squeezed the orange and poured the juice into a glass.
dạy
Thật không dễ để dạy người nước ngoài nói tiếng Ba Lan.
start learning
to teach
It's not easy to teach foreigners how to speak Polish.
xem xét
Bác sĩ muốn kiểm tra bệnh nhân một lần nữa.
start learning
to examine
The doctor wants to examine the patient once again.
Tôi có rất nhiều tiền.
start learning
to have
I have a lot of money.
đóng gói
Vì sao bạn vẫn chưa đóng gói?
start learning
to pack
Why haven't you packed yet?
phản bội
Vì sao bạn phản bội tôi?
start learning
to betray
Why did you betray me?
kêu la
Dừng la hét trẻ em!
start learning
to shout
Stop shouting kids!
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 động từ tiếng Anh"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment