500 động từ tiếng Anh 351 - 375

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sai
Bộ phim bắt đầu lúc 9 giờ tối nếu tôi không nhầm.
start learning
to be wrong
The movie starts at 9 p.m. if I'm not wrong.
cảm ơn
Cô ấy cảm ơn anh vì món quà.
start learning
to thank
She thanked him for the present.
mặc vào
Mặc áo khoác vào!
start learning
to put on
Put on your jacket!
cưới
Họ cưới nhau năm ngoái.
start learning
to marry
They married last year.
đề địa chỉ
Cô ấy gửi bức thư cho con trai mình.
start learning
to address
She adrdessed the letter to her son.
kiểm soát
Anh ấy luôn kiểm soát mọi thứ.
start learning
to control
He always wants to control everything.
làm gấp
Nhanh lên, không chúng ta sẽ trễ mất!
start learning
to hurry
Hurry up, or we'll be late!
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 động từ tiếng Anh"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment