500 động từ tiếng Anh 251 - 275

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tin cậy
Tôi không tin bất cứ ai.
start learning
to trust
I don't trust anyone.
đau
Tôi xin lỗi, tôi không có ý làm tổn thương bạn.
start learning
to hurt
I'm sorry, I didn't mean to hurt you.
học
Tôi đang học từ mới.
start learning
to learn
I'm learning new words.
ngạc nhiên
Bạn làm tôi ngạc nhiên.
start learning
to surprise
You surprised me.
nấu ăn
Chông tôi sẽ nấu ăn tối nay.
start learning
to cook
My husband will cook tonight.
sôi lên
Nước sôi ở 100 độ C.
start learning
to boil
Water boils at 100 degrees Celsius.
cảm thấy
Bạn cảm thấy như thế nào?
start learning
to feel
How are you feeling?
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 động từ tiếng Anh"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment