500 động từ tiếng Anh 26 - 50

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kiếm được
Bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền?
start learning
to earn
How much would you like to earn?
lên tàu (máy bay)
Bạn không thể lên máy bay mà hút thuốc.
start learning
to board
You can't board the plane with a cigarette.
tiếp tục
Tiếp tục làm việc về bài viết này.
start learning
to continue
Continue working on this article.
đạt được
Vận động viên chấp nhận thử thách và giành được chiến thắng.
start learning
to score
The athlete took up the challenge and scored the race.
nợ
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
start learning
to owe
How much do I owe you?
tin
Bạn có tin vào phép màu không?
start learning
to believe
Do you believe in miracles?
xem xét
Xin vui lòng xem xét ứng cử của tôi.
start learning
to consider
Please consider my candidature.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 động từ tiếng Anh"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment