500 động từ tiếng Anh 176 - 200

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
thông báo
Chị bạn thông báo cho tôi về bệnh của bạn.
start learning
to inform
Your sister informed me about your disease.
cầu xin
Tôi cầu xin cô ấy hãy hợp lí hơn.
start learning
cầu xin in Vietnamese
to beg
I begged her to be more reasonable.
tưởng tượng
Hãy tưởng tượng một thế giới không có tiền!
start learning
to imagine
Imagine a world without money!
đặt
Đặt cuốn sách lại và đến đây!
start learning
to put
Put the book back and come here!
đánh mất
Chúng tôi đánh mất hết tiền.
start learning
to lose
We've lost all the money.
nhin thấy
Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì!
start learning
to see
I can't see anything!
tha thứ
Tôi đã tha thứ cho bạn rồi.
start learning
to forgive
I've already forgiven you.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 động từ tiếng Anh"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment