500 động từ tiếng Anh 51 - 75

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dừng
Cuối cùng trời cũng tạnh mưa!
start learning
to stop
It finally stopped raining!
dừng lại
Anh ấy dừng lại để uống cà phê.
start learning
to stop by
He stopped by for a coffee.
tránh
Vì sao tất cả mọi người đều đang tránh né tôi?
start learning
to avoid
Why is everybody avoiding me?
cầu hôn
Anh ấy đã cầu hôn Sarah.
start learning
to propose
đề xuất
He proposed to Sarah.
dường như
Anh ta có vẻ là người tốt.
start learning
to seem
He seems to be a good fellow.
nhìn giống
Bạn nhìn rất giống chị bạn.
start learning
to look like
You look a lot like your sister.
ho
Chồng tôi ho lớn đến mức anh ấy đánh thức tôi dậy.
start learning
to cough
My husband was coughing so loudly that he woke me up.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 động từ tiếng Anh"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment