5. Deck

 0    100 flashcards    macitsamet
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dedikodu yapmak; asılsız söz/söylenti yaymak
dedikodu, söylenti, asılsız söz
Patronu hakkında dedikodu yapıyorlardı.
start learning
gossip
They were gossiping about her boss.
silmek
silmek, temizlemek, silip süpürmek; silip temizlemek
•Ellerini havluya sildi. •Gözündeki bir yaşı sildi.
start learning
wipe
wipe sth from/away/off
•She wiped her hands on the towel. •He wiped a tear from his eye.
(söz, müzik, resim vb.) silmek, yok etmek, gidermek, listeden silmek
bellekten silmek (yazı vb.)
Diski nasıl silerim?
start learning
erase
How do I erase the disc?
parlamak, ışık saçmak, parlatmak
ışık tutmak, bir bölgeyi aydınlatmak
•Güneş pencereden parlıyordu. •Ayakkabılarını parlayana kadar parlattı.
start learning
shine - shone - shone
The car's headlights shone right into my eyes.
•The sun was shining brightly through the window. •She polished her shoes until they shone.
avlamak, avlanmak
aramak, araştırmak, bulmaya çalışmak
Kurtlar sürü halinde avlanma eğilimindedir
start learning
hunt
hunt for st *The children hunted for sea shells on the beach.
Wolves tend to hunt in packs
dayanmak, yaslanmak
•sarkmak •(öne, yana, arkaya vs.) eğilmek, hamle yapmak
Duvara yaslandı.
start learning
lean - leant against/on
lean out of *She leaned forward and whispered in my ear.
He leaned against the wall.
kapı çalmak, vurmak, tıklatmak
çarpmak, devirmek, eleştirmek
Kapıyı çalan biri var.
start learning
knock on
There's someone knocking at/on the door.
•vurmak •grev yapmak
grev
Arabası kontrolden çıktı ve bir ağaca çarptı.
start learning
strike - struck
go on strike
His car went out of control and struck a tree.
(silahla) vurmak, ateş etmek, kurşun yağdırmak; silahla vurmak
•gol atmak •resim çekmek, kamera ile çekim yapmak
Soyuldu ve ardından midesinden vuruldu.
start learning
shoot - shot
He was robbed and then shot in the stomach.
tokatlamak, tokat atmak, şamar atmak
Yüzüne tokat attı.
start learning
slap
She slapped him across the face.
çarpmak, güm diye ses çıkarmak, çarpışmak, toslamak, çarpmak, sert bir cisme çarpmak
patlama, infilak
Ben yumruğunu masaya vurdu.
start learning
bang
Ben banged his fist on the desk.
çarpmak, kırılmak, parçalanmak, görüntü ile düşmek
kaza, gürültü, çatırtı, parçalanma, gürültü etmek, batmak-iflas etmek, çarpışma, çarpma, taşıt/trafik kazası
Minibüs kayarak bir ağaca çarptı.
start learning
crash
crash into
The van skidded and crashed into a tree.
çatla(t)mak, yar(ıl)mak
yarmak, kırmak, çatlak
Beton çatlamaya başlamıştı.
start learning
crack
The concrete had started to crack.
bit(ir)mek, son er(dir)mek, sonuçlandırmak
sonlandırmak, son şeklini vermek, sona erdirmek
•Konser havai fişek gösterisi ile sona erdi. •Rapor
start learning
conclude
•The concert concluded with a firework display. •The report concluded that the drug was safe.
kaydolmak, (kurs, okul, grup vb.) kaydetmek; yazılmak, yazmak
Birleşik Krallık'ta / ABD'de yaratıcı bir yazma kursuna kaydoldum.
start learning
enrol
inrol in
I've UK enrolled on/ US enrolled in a creative writing course.
kurmak, tesis etmek, takmak, yerleştirmek
iyi bir göreve atamak, tayin etmek, görevlendirmek
Okul bir hırsız alarmı kurdu.
start learning
install
The school has installed a burglar alarm.
(şirket, kurum) kurmak, tesis etmek, oluşturmak
başarılı ve uzun süre devam eden bir konuma getirmek; tanıtmak, kabul ettirmek
Bira fabrikası 1822'de kuruldu.
start learning
establish
The brewery was established in 1822.
kaynamak, kaynatmak
haşlamak
Çaydanlığı kaynattım.
start learning
boil
I've boiled the kettle.
titremek, ürpermek
titreme
Soğuktan titredi.
start learning
shiver
She shivered with cold.
ortaya çıkmak, doğmak, zuhur etmek, çıkmak
Bütün sorun iletişim eksikliğinden kaynaklanıyordu.
start learning
arise - arose - arisen
The whole problem arose from a lack of communication.
abartmak, mübalağa etmek
Abartmayın - o kadar pahalıya mal olmadı!
start learning
exaggerate
Don't exaggerate - it didn't cost that much!
hıçkırmak
•hıçkırık •hıçkırığa tutulmak/kapılmak
Rufus kahkahalarla hıçkırarak gülmeye devam etti.
start learning
hiccup
get/have hiccups *I got hiccups from drinking too quickly.
Rufus went on laughing, hiccuping with laughter.
esnemek
Esnedi ve saatine baktı.
start learning
yawn
She yawned and looked at her watch.
anımsamak, hatırlamak
geri çağırmak, geri getirtmek
Buluşmak için bir zaman ayarladığımı hatırlamıyorum.
start learning
recall
I don't recall arranging a time to meet.
tartmak, ...çekmek, ... gelme, ... ağırlığında olmak
ağırlığında olmak
•Her gün tartılıyor. •Kaç kilosun?
start learning
weigh
•She weighs herself every day. •How much do you weigh?
üstlenmek, üzerine almak, yüklenmek, yapmayı kabul etmek
söz vermek, vaad etmek, taahhüt etmek
Max, eski bir tekne evini restore etme görevini üstlendi.
start learning
undertake - undertook - undertaken
Max has undertaken the task of restoring an old houseboat.
•düşlemek, arzu etmek, canı çekmek, istemek •cinsel olarak çekici/cazibeli bulmak/olmak •zannetmek, sanmak, farzetmek
fantezi, süslü, pahalı, kaliteli
İçki içmek ister misin?
start learning
fancy
Do you fancy a drink?
indirmek (internetten), (bilgisayarda) bilgiyi indirmek/yüklemek
Bu yazılımı web sitelerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
start learning
download
You can download this software free from their website.
tutuklamak
tutuklu
Yasadışı uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.
start learning
arrest
under arrest
He was arrested for possession of illegal drugs.
farklı/farkı olmak
farklı düşünmek
•Kitabın filmden farkı nedir? •Bu bilgisayarların fiyatları oldukça farklıdır.
start learning
differ
differ from *Economists differ on the cause of inflation.
•How does the book differ from the film? •These computers differ quite a lot in price.
uzatmak, genişletmek, erişmek yayılmak
uzatmak, uzamak, sarkmak, daha uzun süre sürmesini sağlamak
Mutfağımızı genişleteceğiz.
start learning
extend to/extend from/into/over
They have extended the deadline by one week.
We're going to extend our kitchen.
batmak
mutfak/banyo lavabosu
Titanik bir buzdağına çarptıktan sonra battı.
start learning
sink - sank - sunk
The Titanic sank after hitting an iceberg.
suda boğulmak/boğmak
Dün iki kişi tekne kazasında boğuldu.
start learning
drown
Two people drowned in a boating accident yesterday.
el sallamak
dalga
Ona el salladı.
start learning
wave at
She waved at him.
ayrılmak, gitmek, bir yerden ayrılmak, kalkmak, hareket etmek
Salı günü Paris'e gitti.
start learning
depart
He departed for Paris on Tuesday.
hakaret etmek, aşağılamak
Arkadaşlarımın önünde bana nasıl hakaret edersin!
start learning
insult
How dare you insult me in front of my friends!
karşılaşmak, ansızın karşılaşmak, rastgelmek
sevimsiz bir şeyi tecrübe etmek
Başlangıçta epeyce sorunla karşılaştık.
start learning
encounter
We encountered quite a few problems at the beginning.
terlemek
ter
Koşuyordum ve terliyordum.
start learning
sweat
The sweat was running down his face.
I'd been running and I was sweating.
(bilgisayarda) oturumu açmak/kapatmak
kütük, tomruk, ağaç gövdesi
Müşteriler genellikle sistemde oturum açamazlar.
start learning
log in - log out
log
Customers are often unable to log on to the system.
tıkamak, kapamak, engellemek, durdurmak
kütük, büyük odun parçası
Lavabo tıkanmış.
start learning
block (up)
The sink is blocked up.
çizmek, tırmalamak, kazımak, kazıyarak çıkarmak
kaşımak, çizmek, sıyırmak, hafifçe yırtmak *Başını kaşıdı.
Kedinin kapıyı tırmaladığını duyabiliyordum.
start learning
scratch
*He scratched his head.
I could hear the cat scratching at the door.
(resmî olarak) söylemek, bildirmek, ifade etmek, açıklamak, belirtmek
devlet, hal, durum
İki tıbbi rapor, akıl hastası olduğunu belirtti.
start learning
state
Two medical reports stated that he was mentally ill.
•düzenlemek, yürütmek, yapmak, uygulamak •(orkestra, koro vb.) idare etmek, yönetmek •götürmek, rehberlik etmek, önderlik etmek, yol göstermek
davranış
•Anket yapıyorlar. •Bir yan odaya götürüldüm.
start learning
conduct
•They’re conducting a survey. •I was conducted to a side room.
deforme etmek, yıpratmak
biçimini, şeklini bozmak
Uygun olmayan ayakkabılar giymek ayaklarınızı deforme edebilir.
start learning
deform
Wearing badly fitting shoes can deform your feet.
kilidini açmak
açmak
Evinizin ön kapısını açarsınız.
start learning
unlock
You unlock the front door of your house.
ortaya çıkarmak, açığa vurmak, açıklamak, ifşa etmek
meydana çıkarmak, gözler önüne sermek, göstermek
Gömleği arkaya geldi ve geniş bir beyaz ten ortaya çıktı.
start learning
reveal
His shirt came up at the back, revealing an expanse of white skin.
dik dik bakmak, gözünü dikip bakmak, bakakalmak
gözlerini dikerek bakma
Sean bana bakıyordu.
start learning
stare
stare at
Sean was staring at me.
garanti etmek, sağlama almak
temin etmek, garantiye almak, sağlamak
Lütfen tüm sınav kağıtlarının üst kısmında adınızın bulunduğundan emin olun.
start learning
ensure
Please ensure that all examination papers have your name at the top.
açlıktan ölmek, açlık çekmek
Afrika'nın bazı bölgelerinde birçok insan açlıktan öldü.
start learning
starve
Many people have starved to death in parts of Africa.
şaşırtmak, kafasını karıştırmak
birini biriyle karıştırmak
Bu reklamlar sadece halkın kafasını karıştırdı.
start learning
confuse
I don't see how anyone could confuse me with my mother!
These advertisements simply confused the public.
zehirlemek, zehir koymak/katmak
zehir
Karısını zehirlemeye çalıştı.
start learning
poison
He tried to poison his wife.
gevşe(t)mek, yumuşa(t)mak, hafifle(t)mek
dinlenmek, rahatla(t)mak, sakinleş(tir)mek
Şarap onu rahatlatmıştı ve konuşmaya başladı.
start learning
relax
The wine had relaxed him and he began to talk.
gemiyle (yelkenliyle) gitmek
Malta'ya yelken açtık.
start learning
sail
We sailed to Malta.
yalamak
Çikolatayı parmaklarımızdan yaladık.
start learning
lick
We licked the chocolate off our fingers.
emmek
emerek içine çekmek
Teknenin altına çekildi ve boğuldu.
start learning
suck
He was sucked under the boat and drowned.
süzmek, süzgeçten geçirmek, elemek
•filitre, süzgeç •giderek ortaya çıkmak/meşhur hale gelmek
Su, herhangi bir kirliliği gidermek için süzüldü.
start learning
filter
The water was filtered to remove any impurities.
gürlemek, kükremek
uğuldamak, gürüldemek, gümbürdemek; kükremek
•Hayvanat bahçesinin diğer tarafından kükreyen bir aslanın sesini duyabiliyorduk. •Kahkahayla kükredi.
start learning
roar
•We could hear a lion roaring from the other side of the zoo. •She roared with laughter.
kar yağmak
•kar •karda mahsur kalmak
Dün bütün gün kar yağdı.
start learning
snow
be snowed in
It snowed all day yesterday.
numarası çevirmek, telefonla aramak
saa vb. yüzü, kadran, gösterge, (tv. radyo) çeşitli düğmelerin bulunduğu bölüm
Operatör için 0 tuşlayın.
start learning
dial
Dial 0 for the operator.
bisiklete binmek
bisiklet, motosiklet
Genelde işe dönüyorum.
start learning
cycle
I usually cycle to work.
sörf yapmak, gezinmek
Yarın sörf yapmaya gitmek ister misin?
start learning
surf
Do you want to go surfing tomorrow?
tıraş olmak, tıraş etmek
Tıraş olurken kendimi kestim.
start learning
shave
I cut myself while I was shaving.
iyileş(tir)mek, geliş(tir)mek, ilerle(t)mek, düzel(t)mek
Scott'ın davranışları son zamanlarda çok gelişti.
start learning
improve
Scott's behaviour has improved a lot lately.
şüphelenmek, kuşkulanmak
şüpheli, sanık
Uyuşturucu sattığından şüpheleniliyordu.
start learning
suspect, suspect of
*He's the prime suspect (= the most likely suspect) in the murder case.
He was suspected of drug dealing.
alay etmek, maskara etmek, dalga geçmek
alay
Büyük çocuklar, ne zaman bir hata yapsa onunla alay ediyorlardı.
start learning
mock
The older kids mocked him whenever he made a mistake.
ödünç almak, borç almak
borç almak, borçlanmak
Kitabı kız kardeşimden ödünç aldım.
start learning
borrow
I borrowed the book from my sister.
...ın/in yerine yenisini koymak; ... ile değiştirmek, yenisi ile değiştirmek
•yenisini almak •yerine geçmek
•Eski televizyonumuzu şık bir yenisiyle değiştirmeyi düşünüyoruz. •Bu halıyı yakında değiştirmemiz gerekecek.
start learning
replace
•We’re thinking of replacing our old TV with a fancy new one. •We'll have to replace this carpet soon.
yasaklamak, yasak etmek, men etmek
Allah korusun!, Maazallah!, Olmaz inşallah!
Ülkeyi terk etmesi yasak.
start learning
forbid - forbade -forbidden
God/Heaven forbid!
He is forbidden from leaving the country.
•yanaşmak, yaklaşmak •bir şeyle ilgilenmek, alakadar olmak
yaklaşım, yaklaşma, bir konuda belli bir yaklaşım ortaya koyma
•Noel hızla yaklaşıyor. •Soruna nasıl yaklaşacağımdan emin değilim.
start learning
approach
•Christmas is fast approaching. •I'm not sure how to approach the problem.
hesaplamak, hesap etmek
•tasavvur etmek •kasıtlı olmak, kötü amaçlar için önceden tasarlanmış olmak
Genel maliyetleri hesaplamamız gerekecek.
start learning
calculate
We’ll need to calculate the overall costs.
parası yetmek, satın almaya gücü yetmek
altından kalkabilmek, üstesinden gelebilmek, alabilmek
Yeni bir bilgisayara param yetmez.
start learning
afford
I can't afford a new computer.
seçmek, ayırmak
Üç aday seçtik.
start learning
select
We've selected three candidates.
yapışmak
macun, hamur
Kesikler bir not defterine yapıştırılmıştı.
start learning
paste
The cuttings had been pasted into a scrapbook.
iyileş(tir)mek, düzel(t)mek
şifa
Kafasındaki yara iyileşmeye başlamıştı.
start learning
heal, heal up
heal
The wound on his head had begun to heal.
tedavi etmek, iyileştirmek, sağlığına kavuşturmak
tedavi, çare •problemi çözmek, çare bulmak
Daha iyi bir sandalye almak sırt problemlerimi tamamen iyileştirdi.
start learning
cure
Getting a better chair completely cured my back problems.
•ticaret yapmak, •değiş tokuş etmek, takas etmek
iş yapmak, ticaret
•Bu, Asya ile ticaret yapan şirketler için maliyetleri artıracaktır. •Gitarını deri bir ceketle takas etti.
start learning
trade
•This will increase costs for companies trading with Asia. •He traded his guitar for a leather jacket.
reklam yapmak, reklam etmek, ilan vermek
reklam
•Firmaların televizyonda sigara reklamı yapmasına artık izin verilmiyor. •Üniversite idari personel için reklam yapmaktadır.
start learning
advertise
•Companies are not allowed to advertise cigarettes on television any more. •The university is advertising for administrative staff.
iletişim kurmak, kendini anlatmak/anlaşılmasını sağlamak
bildirmek, iletmek iritbatta olmak, bağlantı kurmak, haberleşmek
Ailesiyle iletişim kuramıyor.
start learning
communicate (with)
He can't communicate with his parents.
yalvarmak, dilenmek, rica etmek
Ona yardım etmesi için yalvardı.
start learning
beg
She begged him for help.
konsantre olmak, yoğunlaşmak, dikkatini vermek
bir yerde yoğunlaşmak, birikmek
İşime konsantre olamıyorum. Burası çok gürültülü.
start learning
concentrate
I can't concentrate on my work. It's too noisy here.
doğrulamak, onaylamak, tasdik etmek,
kesinleştirmek, teyit etmek
Karısı, 8'de evi terk ettiğini doğruladı.
start learning
confirm
His wife confirmed that he'd left the house at 8.
tasvip etmek, kabul etmek, onaylamak
izin vermek
Sigara içmeyi onaylamıyor.
start learning
approve of
approve
He doesn't approve of smoking.
itiraf etmek, kabullenmek
günah çıkarmak
Rawlinson sonunda cinayeti itiraf etti.
start learning
confess
Rawlinson finally confessed to the murder.
•düzenlemek, planlamak, hazırlık yapmak •düzenlemek, yerlerine koymak, tanzim etmek
kararlaştırmak, planlamak, yerine koymak
•Bir arabanın gelip sizi almasını ayarlayacağım. •Cumartesi öğleden sonra evi ziyaret etmeyi ayarladık/planladık. •Kitaplar yazara göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
start learning
arrange
•I’ll arrange for a car to come and pick you up. •We've arranged to visit the house on Saturday afternoon. •The books are arranged alphabetically by author.
•ayırtmak, rezervasyon yaptırmak, yer tutmak •spor yetkilisinin yapılan yanlıştan dolayı birini kaydetmesi, kayıt altına alması
bir şeyi ileri de kullanılmak, yapmak üzere hazırlamak/ayarlamak •birisini bir suçtan dolayı resmen suçlamak, suçlu olduğu hükmüne varmak
Önümüzdeki ay için İspanya'ya bir gezi rezervasyonu yaptık.
start learning
book
We've booked a trip to Spain for next month.
ezberlemek, ezbere öğrenmek
bellemek
Tüm arkadaşlarımın doğum günlerini ezberledim.
start learning
memorise
I've memorized all my friends' birthdays.
aynı fikirde olmamak, katılmamak, uyuşmamak
uyuşmamak, anlaşamamak
Söylediklerinin çoğuna katılmıyorum.
start learning
disagree
I disagree with most of what he said.
cesaretlendirmek, yüreklendirmek, cesaret vermek, teşvik etmek
•özendirmek, körüklemek, yüreklendirmek
Ailem beni yeni şeyler denemem için cesaretlendirdi.
start learning
encourage
My parents encouraged me to try new things.
değerelendirmek, ölçmek, değer biçmek
değerlendirmek, değer/paha biçmek, derecesini belirlemek
Her çalışanın performansı yılda bir kez değerlendirilir.
start learning
evaluate
The performance of each employee is evaluated once a year.
•takdir etmek, beğenmek, değer vermek •çok takdir etmek, müteşekkir olmak
farkında olmak, anlamak, farkına varmak
•Ona pahalı şaraplar almanın bir anlamı yok - onları takdir etmiyor. •Yardımınız için gerçekten minnettar olurum.
start learning
appreciate
I appreciate that it is a difficult decision for you to make.
•There’s no point buying him expensive wines - he doesn't appreciate them. •I'd really appreciate your help.
ertelemek, tehir etmek
sonraya bırakmak
Müze gezisi önümüzdeki haftaya ertelendi.
start learning
postpone
The trip to the museum has been postponed until next week.
görüşmek/mülakat yapmak, röportaj yapmak
röportaj, mülakat
•Polis, cinayetle ilgili olarak 43 yaşındaki bir adamla görüşüyor •Şimdiye kadar, Genel Müdür'ün işi için beş başvuranla görüştük.
start learning
interview
I had an interview last week for a job in London.
•Police are interviewing a 4•year-old man in connection with the murder. •So far we've interviewed five applicants for the Managing Director's job.
ithal etmek; dışalım yapmak
•dış alım, itihalat •bir bilgisayardan/programdan başka bir bilgisayara bilgiyi kopyalamak/aktarmak
Gıdalarımızın yaklaşık yüzde 20'sini ithal ediyoruz.
start learning
import
We import about 20 percent of our food.
derin etki bırakmak, hayranlık uyandırmak, etkilemek, iz bırakmak
•Profesyonelliğinden etkilendim. •Sarah yaptığı yemeklerle onu etkilemeyi umuyordu.
start learning
impress
•I was impressed by her professionalism. •Sarah was hoping to impress him with her cooking.
frenlemek, fren yapmak, durdurmak
fren
Arabayı durdurmak için frenledim ve dışarı fırladım.
start learning
brake
I braked the car to a halt and jumped out.
kayak yapmak
kayak
Kayak yapmayı öğreniyorum.
start learning
ski
I’m learning to ski.
•rapor/bilgi vermek; açılamada bulunmak •rapor etmek, bildirmek •şikayet etmek, yanlışı rapor etmek
rapor
•Jo Smith son gelişmeler hakkında rapor veriyor. •Arızayı bir teknisyene bildirdiniz mi? •Onu polise ihbar edeceğim.
start learning
report
•Jo Smith reports on recent developments. •Have you reported the fault to a technician? •I'm going to report him to the police.
•işaret etmek, göstermek, •çevirmek, doğrultmak, yöneltmek
puan, uç
•Yukarıdan uçan bir kuşu işaret etti. •Kamerasını onlara doğrultdu.
start learning
pointed at/to
point out
•She pointed at/to a bird flying overhead. •She pointed her camera at them.
•canını sıkmak, üzmek, sıkıntı vermek, zahmet verme, rahatsız etmek •başı dertte olmak, dert, bela, sorun, üzüntü, sıkıntı •başını derde sokmak
dert, bela, sıkıntı
Durum bir süredir beni rahatsız ediyor. •Başımız belaya girecek.
start learning
trouble, be in trouble, get into trouble
trouble
The situation has been troubling me for a while. •We will be in trouble.
yağda kızartmak
Soğanları biraz tereyağında kızartın.
start learning
fry
Fry the onions in a little butter.

You must sign in to write a comment