5 Ghosts, horror and Halloween

 0    52 flashcards    KaDe
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
trans, hipnoza
start learning
trance
wstrząśnięty
start learning
shaken
wychować
Kiedy zmarła żona Dona, sam musiał wychować ich czworo dzieci.
start learning
bring up
When Don’s wife died he was left to bring up their four children by himself.
zobaczyć prawdę
start learning
bring sb to their senses
widmo
start learning
spectre
zrównoważony
Rob jest bardzo opanowany. Zawsze starannie rozważa każdą sytuację przed podjęciem działań.
start learning
level-headed
Rob is very level-headed. He always considers a situation very carefully before acting.
zanikać
start learning
fade away
szloch
Kathleen zaczęła szlochać, ponieważ upuściła loda.
start learning
sob
Kathleen started to sob because she had dropped her ice cream.
przyjąć inną postawę
start learning
change your tune
przerażający
start learning
appalling
Kontroler ruchu lotniczego
start learning
air-traffic controller
sprawa
Myślę, że mój mąż ma romans - ostatnio jest bardzo tajemniczy, jeśli chodzi o smsy, które dostaje.
start learning
affair
I think my husband is having an affair - he's being very secretive about the text messages he gets on his phone.
ucierpieć
start learning
suffer
uszkodzenie / kontuzja
start learning
injury
głupi
start learning
foolish
niemądrze
start learning
foolishly
opanowany
Uspokój się!
start learning
calm
Calm down!
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
start learning
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
start learning
attitude
Attitude to work is most important!
wpłynąć / oddziaływać
start learning
affect
stopniowo
Zmiana powinna się dokonać stopniowo.
start learning
gradually
The change should be made gradually.
ciszej
start learning
quieter
wyciąg z konta
start learning
bank statement
ufność
Mam do niej duże zaufanie. Bez wahania powierzyłabym jej opiekę nad swoimi dziećmi.
start learning
trust
I have a lot of trust in her. I would let her look after my kids without hesitation.
tyłek
start learning
arse
to miało być tajemnicą
start learning
it was meant to be a secret
owszem
start learning
owght
wyjaśnienie
start learning
explanation
trzymać kciuki
start learning
keep fingers crossed
już
Już skończyłam moje zadanie.
start learning
already
I've already finished my task.
najdziwniejsze miejsce
start learning
the weirdest place
nacisk
Położył nacisk na słowo "szybko".
start learning
emphasis
He put emphasis on the word 'quickly'.
kiedykolwiek
start learning
whenever
w kierunku / w stronę / do
start learning
towards
natychmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
start learning
immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
trudny
To zadanie jest dla mnie zbyt trudne.
start learning
difficult
This task is too difficult for me.
nagle
start learning
suddenly
spodek
start learning
saucer
strach
start learning
fear
doskonale pamiętam
start learning
vividly remember
prześladować
start learning
haunt
natarczywy
start learning
haunting
były dom
start learning
former home
dawny
start learning
former
duch
start learning
spirit
mglisty
start learning
hazy
zauważyłem
start learning
noticed
wejście
start learning
doorway
upiorny
Świat jest pełen dziwnych ludzi.
start learning
weird
The world is full of weird people.
dziwny
Czy ja jestem dziwną osobą?
start learning
strange
Am I a strange person?
pionier
start learning
pioneer
ospa
start learning
smallpox

You must sign in to write a comment