4. Wejście na mielizne. SMCP 72-73

 0    17 flashcards    marcinos94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem na mieliźnie.
start learning
I am aground.
Potrzebuję pomocy holownika / pomp.
start learning
I require tug assistance / pumps.
Która część twego statku jest na mieliźnie?
start learning
What part of your vessel is aground?
Jestem na mieliźnie dziobem / śródokręciem / rufą / całą długością.
start learning
I am aground beak / midship / aft / full length.
Ostrzeżenie! Skały nie zaznaczone na mapie na pozycji...
start learning
Warning! Uncharted rocks in position...
Ryzyko wejścia na mieliznę podczas niskiej wody.
start learning
Risk of grounding at low water.
Wyrzucę ładunek, aby zejść z mielizny.
start learning
I will jettison cargo to refloat.
Otrzeżenie! Nie wyrzucaj ładunku klasy IMO!
start learning
Warning! Do not jettison IMO-Class cargo!
Kiedy spodziewasz się zejść z mielizny?
start learning
When do you expect to refloat?
Spodziewam się zejść z mielizny o ... UTC.
start learning
I expect to refloat at ... UTC.
Spodziewam się zejść z mielizny w czasie przypływu.
start learning
I expect to refloat when tide rises.
Spodziewam się zejść z mielizny w czasie poprawy pogody.
start learning
I expect to refloat when weather improves.
Spodziewam się zejść z mielizny gdy zmniejszy się zanurzenie.
start learning
I expect to refloat when draft decreases.
Spodziewam się zejść z mielizny z pomocą holownika.
start learning
I expect to refloat with tug assistance.
Czy możesz osadzić statek na mieliźnie?
start learning
Can you beach?
Mogę osadzić / osadzę statek na mieliźnie w pozycji...
start learning
I can / will beach in position...
Nie mogę osadzić statku na mieliźnie.
start learning
I cannot beach.

You must sign in to write a comment