4. Ocena 360

 0    71 flashcards    anna21
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozpoznawać, identyfikować
start learning
recognize,
poza
start learning
beyond
przewyższać, celować w czymś, prześcignąć
start learning
to excel (in sth)
osiągnąć
start learning
to achieve
zapewnić, dostarczyć
start learning
to provide
inspirować
start learning
to inspire
ufność
start learning
trust
odpowiedzialność
start learning
accountability
grać na scenie, robić
start learning
to act
uczciwość, integralność
start learning
integrity
przeciwstawić
start learning
to confront
przełomowy
start learning
decisive
odwlekać. nie powinniśmy ociągać się.
start learning
to procrastinate. we should not procrastinate.
przedsiębiorczy
start learning
entrepreneurial
Możliwości
start learning
opportunities
odpowiedni czas, metoda, odpowiedź, kroki/ odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu
start learning
appropriate time, method, answer, measure / suitable person in the right place
pewność siebie / Jestem pewna siebie
start learning
Confidence / I am self-confident
wyzwanie
start learning
challenge
przedmiot, cel
start learning
object
wyrównywać, ustawiać w szeregu
start learning
to align
sprzyjać, popierać
start learning
foster
doskonalenie
start learning
improvment
biegły, sprawny
start learning
proficient
on wie co trzeba zrobić i jaki jest cel działania
start learning
he knows what needs to be done and what is the purpose of the action
podzielić się z innymi ważnymi informacjami na temat czyjejś pracy
start learning
to share with sb important information on our work
być dla nas wyrozumiałym / być wyrozumiałym wobec nas i naszych błędów
start learning
to be understanding for us / to be understanding towards us and our mistakes
zauważać osiągnięcia i błędy
start learning
to notice achievements and mistakes
aby nakłonić kogoś, popędzać kogoś
start learning
to urge sb
być trochę powściągliwym
start learning
to be a bit reserved.
być odpowiedzialnym człowiekiem
start learning
be a responsible man
cierpliwie tolerować czyjeś błędy i niepowodzenia
start learning
patiently tolerate someone's mistakes and failures
liczący się z innymi, taktowny, uprzejmy / rozsądny
start learning
considerate / sensible
być bardzo skutecznym
start learning
to be very effective
być spokojnym i zrównoważonym
start learning
to be calm and balanced
motywować kogoś do pracy
start learning
to motivate sb to work
przełożony
start learning
superior
upoważniać
start learning
to empower
zapewnić, dostarczyć
start learning
to provide
utrzymać, utrzymywać finansowo, twierdzić (mówić)
start learning
maintain, maintain financially, maintnain
She maintnains that she didnt touch this chocolate
głęboki
start learning
deep
daleko
start learning
far
dotrzeć, osiągać
start learning
to reach
proaktywne
start learning
proactive
podejścia
start learning
approaches
sprawa, zajmować się
start learning
deal
wywierać wpływ na coś
start learning
to impact on sth
wcielać, zawierać
start learning
incorporate
przeszkody
start learning
obstacles
przezwyciężać przeszkody
start learning
overcome obstacles
pokaźny, istotne
start learning
substantial
podejść, zmierzać
start learning
approach
wsparcie
start learning
support
wysiłek
start learning
effort
angażować
start learning
engage
wzmacniać
start learning
reinforce
Oczekiwania
start learning
expectations
Nadchodzący
start learning
upcoming
dwuznaczność
start learning
ambiguity
popierać, wspierać, zachęcać
start learning
encourage
uruchomienie
start learning
execution
pod warunkiem że
start learning
provided that
sparaliżowany
start learning
paralyzed
przeciążenie informacyjne
start learning
information overload
szerszy
start learning
broader
przewidywać
start learning
foresee
bronić się
start learning
defend
ustanawiać
start learning
establish
wspólny
start learning
collaborative
przylegać, stosować się, ściśle przestrzegać czasu
start learning
Adhere, adhere to, strictly adhere the time
wyrównanie, wyrównanie rachunków
start learning
alignment, alignment of accounts
społeczny
start learning
social

You must sign in to write a comment