3.3. Learning foreign languages

 0    56 flashcards    rusala
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczenie sie języków obcych
start learning
learning foreign languages
konieczne
start learning
essential
niewielka szansa
start learning
small chance
rynek pracy
start learning
job market
obywatel
start learning
citizen
Unia Europejska
start learning
The European Union
kraje członkowskie
start learning
member countries
dobra znajomość
start learning
a good command
równe
start learning
equal
możliwości pracy
start learning
job opportunities
niechętny
start learning
unwilling
zatrudniać
start learning
to take one
możliwości zawodowe
start learning
career prospects
wielojęzyczny
start learning
Multilingual
dostęp
start learning
access
korzystać z Internetu
start learning
use the Internet
kompetencja językowa
start learning
linguistic competence
międzyludzkie kontakty
start learning
interpersonal contacts
dużo podróżować
start learning
to travel widely
porozumiewać się
start learning
to communicate
czuć się pewnie
start learning
to feel confident
zawrzeć nowe przyjaźnie
start learning
to make new friends
poszerzać czyjeś horyzonty myślowe
start learning
to broaden sb's mind
korzystna inwestycja
start learning
profitable investment
korzyść
start learning
benefit
dobrze płatna praca
start learning
well-paid job
lekcje prywatne (korepetycja)
start learning
private lessons
kurs
start learning
course
podróżować za granicę
start learning
to travel abroad
skuteczny
start learning
effective
opanować
start learning
to master
ułatwiać
start learning
to facilitate
wymiana studentów
start learning
students exchange
obóz
start learning
camp
wymowa
start learning
pronunciation
słownictwo
start learning
vocabulary
płynność
start learning
fluency
poznawać inne kultury
start learning
to get to know other cultures
język ojczysty
start learning
mother tongue
publikacje naukowe
start learning
scientific publications
lotnictwo
start learning
aviation
kwalifikacje zawodowe
start learning
job qualifications
magiczny klucz
start learning
magic key
język ojczysty
start learning
native language
język urzędowy kraju
start learning
the country's official language
powiedzieć coś po angielsku
start learning
to say something in English
nie rozumieć hiszpańskiego
start learning
do not understand Spanish
nauka korespondencyjna
start learning
correspondence learning
poprawić umiejetności językowe
start learning
to improve one's speaking skills
uczciwość jest najlepszą polityką
start learning
honesty is the best policy
oszukani
start learning
deceived
oszukać
start learning
cheat
fałszywy
start learning
pretended
przechytrzyc
start learning
con
mydlić komuś oczy
start learning
pull the wool over someone's eyes
zdrada
start learning
betrayal

You must sign in to write a comment