3 rozdział

 0    108 flashcards    kingaoszajca
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wkuwać
start learning
cram
składać się na
start learning
go towards
egzamin próbny
start learning
mock exam
wysyłać
start learning
send out
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A-levels
wyniki w nauce
start learning
academic results
wyróżnienie
start learning
distinction
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
otrzymać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent studiów
start learning
graduate
ukończyć (studia wyższe)
start learning
graduate from
matura międzynarodowa
start learning
International Baccalaureate
zdać śpiewająco
start learning
pass with flying colors
z trudem przebrnąć
start learning
scape through
zdobyć stypedium
start learning
win a scholarship
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
curriculum
napisać zadaną pracę
start learning
write an assignment
zostać zawieszonym
start learning
get suspended
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
obecny
start learning
present
nieobecny
start learning
absent
zadawać pracę
start learning
set homework
zwolnienie
start learning
sick note
osoba nieobecna
start learning
absentee
absencja
start learning
absenteeism
zgromadzenie
start learning
assembly
frekwencja
start learning
attendance
obowiazkowy
start learning
obligatory
czas skupienia uwagi
start learning
concentration span
urwać się z lekcji
start learning
cut classes
kara polegająca na zostaniu po lekcjach
start learning
detention
podrabiać
start learning
forge
wolna lekcja
start learning
free peroid
sprawdzać obecność
start learning
take the register
wziąć wolne
start learning
take time off
konsultacje
start learning
tutorial
woźny
start learning
caretaker
asystent nauczyciela
start learning
classroom assistant
wychowawca
start learning
form tutor
dyrektorka
start learning
headmistress
dyrektor
start learning
headmaster
wicedyrektor
start learning
deputy head
przewodniczący samorządu
start learning
head boy
gospodarz klasy
start learning
prefect
świetlica
start learning
common room
pracownia (fizyczna lub chemiczna)
start learning
laboratory
boisko
start learning
playground
boisko
start learning
sports field
aula
start learning
lecture theatre
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activities
wstąpić do stowarzyszenia
start learning
join a society
kółko
start learning
society
uczelnia
start learning
academy
szkoła koedukacycja
start learning
coeducation school
kolegium
start learning
college
szkoła ogólnokształcąca
start learning
comprehensive school
uczyć się zawodu
start learning
do vocational training
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia z egzaminem wstępnym
start learning
grammar school
szkoła prywatna
start learning
independent school
żłobek
start learning
nursery
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła żeńska/męska
start learning
single-sex school
szkoła z internatem
start learning
boarding school
sieć szkół prywatnych
start learning
public school system
czesne
start learning
school fees
odbyć praktyki
start learning
serve an apprenticeship
dzielić uczniów na grupy
start learning
stream
warsztat
start learning
workshop
zaniepokojony
start learning
concerned
zdezorientowany
start learning
confused
wydobyć
start learning
elicit
podkreślić
start learning
emphasise
narzucić
start learning
enforce
zapewnić
start learning
ensure
znajomy
start learning
familiar
pod wrażeniem
start learning
impressed
na korzyść czegoś
start learning
in favor of
uwolnić
start learning
let loose
spełnić oczekiwania
start learning
live up to expectations
stracić rachubę czegoś
start learning
lose count of
wprowadzić plan w życie
start learning
put a plan into action
stawki
start learning
rates
duszny
start learning
stuffy
przeciwległy koniec
start learning
the far end
o wiele za
start learning
way too
powierzchnia robocza
start learning
work surface
nie mó się zdecydować
start learning
be in two minds (about)
zaspokajać
start learning
cater for
pragnąć
start learning
crave
opustoszały
start learning
deserted
podjechać
start learning
draw up
skończyć (gdzieś jako ktoś)
start learning
end up
bezpośrednia komunikacja
start learning
face-to-face communication
oczekując (na coś)
start learning
in anticipation of
utrzymywać
start learning
maintain
technika ułatwiająca zapamiętywanie
start learning
memory aid
motywujące przemówienie
start learning
motivational speech
optować za
start learning
opt for
prześcignąć
start learning
outperform
zespół, ława
start learning
panel
wysilać się
start learning
struggle
dzielić na mniejsze grupy
start learning
subdivide
cenny
start learning
treasured
okazywać swoje niezadowolenie
start learning
vote with your feet

You must sign in to write a comment