2017 November

 0    46 flashcards    leszekgniadek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opary
start learning
fumes
udusić się
Jeden pracownik udusił się toksycznymi oparami.
start learning
suffocate
One employee suffocated with toxic fumes.
klatka piersiowa
start learning
chest
czuć ból
start learning
feel pain
odpoczywać
start learning
rest
dowiedzieć się
start learning
find out
W ogóle nie rozmawiałem po angielsku.
start learning
I didn't speak English at all.
prognoza
start learning
forecast
zarobić
We had one transaction where we earned 500000 złoty profit.
start learning
earn
utylizować
start learning
dispose of sth
7-osobowy
start learning
7-person
wystarczy (odkurzacz)
start learning
(a vacuum cleaner) is enough
Nie otrzymałem premii.
start learning
I did not receive a bonus.
Otrzymałem jedynie połowę premii rocznej.
start learning
I only received half of the annual bonus.
gospodarka pijarowa
start learning
PR economy
wynik
start learning
a result
dług
start learning
a debt
dłużnik
start learning
a debtor
spotkanie zarządu
start learning
board meeting
mieć funkcję representacyjną
start learning
have a representative function
być zdolnym do...
Myślę, że będę w stanie Ci pomóc
start learning
be able to...
I think I'll be able to help you.
oprócz, poza, ponadto
start learning
except
poprosić kogoś żeby...
start learning
ask sb to...
NIe jest pokonanym ten
start learning
He is not defeated
Jej kontrakt kończy się pod koniec listopada.
start learning
Her contract is going to finish at the end of November.
Jak poszło spotkanie z właścicielem?
start learning
How did the meeting with the owner go?
Nie było niespodzianek.
start learning
There were no surprises.
W grudniu zmienimy trenera.
start learning
We're going to change the coach in December.
na początku
start learning
at the beginning
negocjować korzystniejszą umowę
start learning
negotiate a more favorable contract
emerytura
start learning
retirement
W siatkówce tak nie jest.
start learning
In volleybal it isn't so.
Zastałem klub który jest w długach.
start learning
I found a club that is in debt.
Chcę oddzielać moje życie zawodowe od sportu.
start learning
I want to keep my professional life and sport separate.
Chcę, żeby załoga podchodziła profesjonalnie do swoich obowiązków.
start learning
I want the staff to be professional about their duties.
mieć profesjonalne podejście
start learning
have a professional approach (to...)
masa pieniędzy jest marnowana
start learning
a lot of money is wasted
Sądzę, że 2 miesiące nam starczy.
start learning
I think 2 months is enough.
Musiałem wrócić do domu.
start learning
I had to go home.
kontuzjowany
start learning
injured
skręcić
start learning
twist
bolesny
start learning
painful
według opinii lekarza...
start learning
according to the doctor
dwa razy na dzień
start learning
twice a day
wymyślić
Nie wymyślam tematów tylko wiem o czym mówię.
start learning
come up with sth
I don't come up with fake topics but I know what I'm talking about.
prośbę
start learning
request

You must sign in to write a comment