(12) Distribution & Promotion – LEGAL ENGLISH

 0    18 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
działanie lub zaniechanie
start learning
act or omission
wykonywać prawo
start learning
to exercise a right
domniemanie
start learning
presumption
odsetki od
start learning
interest on
(NIE: interests)
pisemne zastrzeżenia
start learning
reservations in writing
zależnie od przypadku
start learning
as the case may be
powód, powódka, oskarżyciel, strona pozywająca
Paragrafy 15 i 18 umożliwiają powodowi wybranie najkorzystniejszego systemu prawnego.
start learning
plaintiff
(TEŻ: claimant)
Paragraphs 15 and 18 together allow the plaintiff to choose the legal system that is most favourable.
pozwany, oskarżony
Oskarżony próbował przenieść sprawę do sądu federalnego.
start learning
defendant, the defendant
The defendants tried to move the case to federal court.
dopełnić formalności
start learning
to comply with formalities
wyrok zaoczny
start learning
judgment by default
z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2
start learning
subject to the provisions of paragraph 2
powództwo wzajemne
start learning
counterclaim
niewypłacalny
start learning
insolvent
bankrupt, having no money to pay the bills
przedawnienie biegnie od dnia
start learning
the period of limitation shall begin to run on the date of
ciężar dowodu
obowiązek przeprowadzenia dowodu
start learning
burden of proof
wejść w życie
start learning
come into force
udzielić komuś informacji
start learning
to furnish somebody with information
udzielić zabezpieczenia
start learning
to furnish security

You must sign in to write a comment