12 - Abductions and kidnappings 1

 0    102 flashcards    29dexon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poszukiwanie
start learning
search
poszukiwanie
start learning
quest
poszukiwanie
start learning
research
poszukiwanie
start learning
hunt
ślad
start learning
trace
ślad
start learning
trail
ślad
start learning
track
ślad
start learning
sign
ślad
start learning
vestige
ślad
start learning
print
obserwacja
start learning
scrutiny
przesłuchiwać
start learning
question
znikać
start learning
disappear
znikać
start learning
vanish
znikać
start learning
go
znikać
start learning
melt away
znikać
start learning
dissipate
znikać
start learning
clear
identyfikator, legitymacja
start learning
credentials
spragniony, nie mogący się doczekać
start learning
anxious
spragniony, nie mogący się doczekać
start learning
eager
fałszywy, lipny
start learning
bogus
porwanie, pojmanie
start learning
snatch
wabić, kusić, przyciągnąć
start learning
lure
przynęta, wabik
start learning
bait
dramatyczne przejście
start learning
ordeal
dramatyczne przejście
start learning
dreadful experience
zakneblować
start learning
gag
oszustwo, mistyfikacja
start learning
hoax
porywacz
start learning
captor
bez śladu
start learning
without a trace
zintensyfikować poszukiwania
start learning
step up a search
stygnąć
start learning
go cold
zaalarmować posterunki graniczne
start learning
alert border posts
wykluczyć możliwość
start learning
rule out a possibility
dotrzeć do progu domu
start learning
reach one’s doorstep
z których nie można się rozliczyć
start learning
unaccounted for
o nieznanym losie
start learning
unaccounted for
brakujący
start learning
unaccounted for
okazać komuś żywe zainteresowanie
start learning
take a keen interest in somebody
badać coś w związku z
start learning
examin something in connection with
potwierdzić czyjeś obawy co do czyjegoś losu
start learning
confirm sb’s fear about sb’s fate
banknoty o niskich nominałach
start learning
small-denomination notes
przyśpieszyć płatność
start learning
speed up payment
próbować, usiłować
start learning
attempt
uprowadzenie, porwanie, odwodzenie
start learning
abduction
próba porwania
start learning
attempted abductions
kradzież dzieci
start learning
child stealing
bezdzietne pary
start learning
childless couple
charakterystyczny, wyróżniający, rozpoznawczy
start learning
distinctive
znaki szczególne
start learning
distinctive marks
agent nieruchomości
start learning
estate agent
przerażający, szokujący, okropny, przeraźliwy
start learning
horrifying
przykład
start learning
The effect of his words on the other was horrifying.
przykład
start learning
What happened to him, he said, would make a horrifying movie.
przerażać, szokować
start learning
horrify
przerażony
start learning
horrified
być przerażonym
start learning
be horrified
doświadczenie, ciężka próba, przejście, sąd boży
start learning
ordeal
przerażające przejścia
start learning
horrifying ordeal
zapytanie, dochodzenie
start learning
enquiry
przeszukania kolejnych domów
start learning
house-to-house enquiries
ogólnonarodowe poszukiwania
start learning
nationwide hunt
okup
start learning
ransom
wykupić, uwalniać za okupem
start learning
ransom
żądanie okupu
start learning
ransom demand
apel telewizyjny
start learning
television appeal
zaznacz
start learning
tick
każdy mijający dzień
start learning
every passing day
zniknięcie
start learning
disappearance
jest podejrzenie
start learning
there is a suspicion
fałszywh agent nieruchomości
start learning
bogus estate agent
może stać za porwaniem
start learning
may have been behind the snatch
zaprzeczać, odmawiać
start learning
deny
zarzuty
start learning
allegations
zaprzeczać zarzutom
start learning
deny allegations
przykład
start learning
the man has denied all allegations
osiągać
start learning
achieve
zastosować się, uwzględniać
start learning
comply
prawdziwy, autentyczny
start learning
genuine
obszerny, rozległy
start learning
extensive
uprowadzenie
start learning
abduction
porwanie
start learning
kidnapping
porwanie
start learning
abduction
porwanie
start learning
snatch
porwanie
start learning
grab
porwanie
start learning
rape
porwanie
start learning
ravishment
próba, usiłowanie
start learning
attempt
nadawanie, transmisja, audycja radiowa
start learning
broadcast
transmitować, rozgłaszać, nadać przez radio
start learning
broadcast
podążać za sugestią
start learning
follow up
społeczeństwo
start learning
public
zawieść, nie udać się
start learning
fail
zawinąć, o statku
start learning
call at
przybyć gdzieś, zatrzymać się
start learning
call at
wymówić się
start learning
excuse oneself’s
rzekomo
start learning
allegedly
rzekomo
start learning
supposedly
rzekomo
start learning
professedly
związany
start learning
bound
skazać
start learning
convict

You must sign in to write a comment