11 - 21 of April, 2016

 0    44 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jeśli chodzi o...
start learning
when it comes to...
wydajność, efektywność
start learning
efficiency,
obrót (w handlu)
start learning
turnover
dostępny np. od ręki
start learning
available in stock
niedostępny
start learning
unavailable
osiągnąć np sukces, cel
start learning
achieve success, achieve aim
podzielić, oddzielić
podzielony
start learning
divide,
divided
w kolejnym rozdziale, w kolejnej części
start learning
in the following chapter, in following section
kilka razy,
start learning
several times,
przeciętnie, średnio
start learning
average
od czasu do czasu
start learning
from time to time
informacje
jedna informacja
start learning
Information,
piece of information
uzyskiwać, otrzymywać np informacje
dostępny, do nabycia np dobra, towary
start learning
obtain information,
obtainable goods
na podstawie...
Na podstawe zgromadzonych danych, stworzyliśmy model...
start learning
on the basis of .... / basing on /
On the basis of gathered data, we comstructed a model of...
z kolei,
start learning
in turn,
martwić się
start learning
care about
wzrost w czymś
start learning
growth in something...
growth in demand...
oceniać
start learning
evaluate / assess
ocenianie,
start learning
assessment, evaluation
pokonywać przeszkody, trudności
start learning
overcome obstacles, difficulties
wartość dodana,
start learning
value added / added value
wpływ, wpływowy np czynnik
start learning
influence, influential factor
teoretyczny
start learning
theoretical
tak zwany
start learning
so-called
pracować nad projektem, badaniem, etc
start learning
work on the project, research
wydajność, efektywność
start learning
efficiency,
wydajny np produkt, pracownik
start learning
efficient product, worker
pracodawca
start learning
employer
pracownik
start learning
employee (worker)
Model składa się z...
start learning
The model consists of...
Badanie jest oparte na...
start learning
The study is based on...
product zawiera szkodliwe substancje
start learning
product contains harmful substances
Jak pokazano w tabeli nr 4
start learning
As shown in Table 4 / As illustrated in Table 4
streszczać, streszczenie
start learning
summarize, summary
podsumowująć,...
start learning
Summarizing, ... / To sum up,...
trudność polega na tym, że
start learning
the difficulty LIES IN the fact that
trudność, trudny
start learning
difficulty, difficult
przepływ strumienia wartości
start learning
flow of value stream
waga, znaczenie czegoś
start learning
the importance of something
uzyskać wartość dodaną
start learning
achieve added value
Uważa się, że...
start learning
It is believed that...
wiadomym jest, że
start learning
it is known that...
zakładać że, przypuszczać że
start learning
assume...
it is reasonable to assume that...
Biorąc wszystko pod uwagę
start learning
Taking everything into consideration...

You must sign in to write a comment