1000 najczęściej używanych słów cz. 1

 0    137 flashcards    helenatrocka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umiejętność
start learning
ability
zdolny
start learning
able
prawie
start learning
about
about adv.
start learning
około
above
start learning
nad
całkowicie
start learning
absolutely
akceptować
start learning
accept
dostęp
start learning
access
według
start learning
according to
konto
start learning
account
osiągać
start learning
achieve
przez
start learning
across
działanie
start learning
act
działać
start learning
act
akcja
start learning
action
aktywność
start learning
activity
aktualny/faktyczny
start learning
actual
naprawdę
start learning
actually
dodawać
start learning
to add
dodawanie
start learning
addition
przyznawać
start learning
to admit
przewaga
start learning
advantage
romans/afera
start learning
affair / scandal
wpływać na coś
start learning
affect something
móc sobie pozwolić
start learning
be able to! afford!
przestraszony
start learning
afraid
po
start learning
after
popołudnie
start learning
afternoon
znowu
start learning
again
przeciwko
start learning
against
wiek
start learning
age
agencja
start learning
agency
temu
start learning
ago
zgadzać się
start learning
to agree
porozumienie
start learning
agreement
przed
start learning
ahead
powietrze
start learning
air
wszystek
start learning
all
cały
start learning
all
pozwalać
start learning
allow
zgoda
start learning
all right
prawie
start learning
almost
sam
start learning
alone
przed siebie/wzdłuż
start learning
along
już
start learning
already
również
start learning
also
mimo że
start learning
although
zawsze
start learning
always
pośród
start learning
among
ilość
start learning
amount
analiza
start learning
analysis
ogłaszać
start learning
to announce
inny
start learning
another
odpowiedź/odpowiedzieć
start learning
answer
trochę
start learning
any
ktokolwiek/ ktoś
start learning
anybody / anyone
cokolwiek
start learning
anything
w każdym razie
start learning
anyway
gdziekolwiek
start learning
anywhere
oddalone od siebie
start learning
apart
widocznie
start learning
apparently
atrakcyjność
start learning
appeal
wydawać się
start learning
to appear
wniosek
start learning
application
składać
start learning
apply
metoda
start learning
approach
odpowiedni
start learning
appropriate
obszar
start learning
area
kłócić się
start learning
arque
argument
start learning
argument
około
start learning
around
przybywać
start learning
arrive
artykuł
start learning
article
jako
start learning
as
tak jak
start learning
as
pytać
start learning
to ask
aspekt
start learning
aspect
stowarzyszenie
start learning
association
przypuszczać
start learning
assume
w
start learning
at
próba
start learning
attempt
nastawienie
start learning
attitude
władza
start learning
authority
dostępny
start learning
available
unikać
start learning
to avoid
świadomy
start learning
aware
od
start learning
away
okropny
start learning
awful
z powrotem/wracać
start learning
back / back
bazować
start learning
base
podstawowy
start learning
basic
w zasadzie
start learning
basically
podstawa
start learning
basis
piękny
start learning
beautiful
korzystać
start learning
benefit
zakładać się
start learning
bet - bet (betted) - bet (betted)
poza zasięgiem
start learning
beyond
oba
start learning
both
przeszkadzać
start learning
bother
dolna
start learning
bottom
dół
start learning
bottom
dolar
start learning
buck
budżet
start learning
budget
budynek
start learning
building
przez/obok
start learning
by
kompania
start learning
compaign
stolica
start learning
capital
opieka/opiekować się
start learning
care / look after
nosić
start learning
carry
przypadek/pudełko
start learning
case
spowodować /przyczyna
start learning
cause / cause
stulecie
start learning
century
pewny/na pewno
start learning
certain/certainly
prezes
start learning
chairman
ładunek
start learning
charge
rachunek
start learning
check
okoliczności
start learning
circumstances
prawo do/stwierdzenie/twierdzić
start learning
claim
kolekcjonowac/kolekcja
start learning
collect / collection
komentarz
start learning
comment
komisja
start learning
committee
pospolity
start learning
common
wspólnota
start learning
community
porównywać
start learning
compare
konkurs
start learning
a competition
pełny/skończyć
start learning
complete
całkiem
start learning
completly
obawa
start learning
concern
zainteresowany
start learning
concerned
konferencja
start learning
conference
solidny
start learning
considerable
zawierać
start learning
contain
kąt
start learning
corner
kurs
start learning
a course
sąd
start learning
a court
pokrywa
start learning
cover
klient
start learning
customer

You must sign in to write a comment