1. Verb about for at to

 0    44 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mówić
start learning
talk about
czytać
start learning
read about
mówić komuś
start learning
tell somebody about
mieć dyskusję
start learning
have a discussion about
dyskutować o czymś
start learning
discuss something
zrobić coś, żeby polepszyć
powinnieneś zrobić coś, żeby polepszyć to.
start learning
do something about
you should do something about it
przejmować się czymś, interesować się
start learning
care about
interesować się co / gdzie / jak
start learning
care what / where / how
lubić coś
start learning
care for something
opiekować się czymś
start learning
care for something
uważaj na siebie
start learning
take care of yourself
zapytać kogoś o
start learning
ask someone for
zadać pytanie
start learning
ask a question
zapytać kogoś o drogę
start learning
ask someone the way
czekać na coś
start learning
wait for something
poszukiwać kogoś / czegoś
start learning
search somebody / something for
opuścić miejsce dla innego
start learning
leave (a place) for (another place)
szukać czegoś
start learning
look for something
opiekować się kimś
start learning
look after someone
patrzeć na
start learning
look at
gapić się na
start learning
stare at
rzucić okiem na
start learning
have a look at
zerknąć
start learning
glance at
śmiać się z
start learning
laugh at
uśmiechać się
start learning
smile at
dążyć do
start learning
aim at
wskazywać na
start learning
point at
strzelać w
start learning
shoot / fire at
mówić do
start learning
speak to
rozmawiać z
start learning
talk to
słuchać czegoś
start learning
listen to
napisać do
start learning
write to
dzwonić / telefonować do kogoś
start learning
phone / telephone somebody
zaprosić kogoś na
start learning
invite someone to
krzyczeć na
start learning
shout at
krzyczeć do
start learning
shout to
rzucić czymś żeby uderzyć kogoś
start learning
throw something at someone
rzucić coś do kogoś
start learning
throw something to someone
wytłumaczyć coś komuś
start learning
explain something to someone
wytłumaczyć komuś / to / co / jak / dlaczego
start learning
explain to someone / that / what / how / why
opisać komuś / to / co / jak / dlaczego
start learning
describe to someone / that / what / how / why
przeprosić kogoś za coś
start learning
apologize to someone for something
podziękować komuś za coś
start learning
thank someone for something
poprosić kogoś o coś
start learning
ask someone for something

You must sign in to write a comment