1. personality

 0    114 flashcards    izasulig
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
personality
start learning
osobowość
affectionate
start learning
czuły
aggressive
start learning
agresywny
ambitious
start learning
ambitny
anxious
start learning
zaniepokojony, niespokojny
bossy
start learning
władczy
charming
start learning
czarujący / uroczy
competitive
start learning
lubiący współzawodnictwo
independed
start learning
niezależny
jealous
start learning
zazdrosny (o ludzi)
moody
start learning
humorzasty
rebellious
start learning
buntowniczy
reliable
start learning
wiarygodny, godny zaufania
selfish
start learning
egoistyczny, samolubny
sensible
start learning
rozsądny / praktyczny
sensitive
start learning
wrażliwy
sociable
start learning
towarzyski
spoilt
start learning
rozpieszczony, zepsuty
stubborn
start learning
uparty
themselves
start learning
sami
arguing
start learning
argumentując
common sense
start learning
zdrowy rozsądek
practical
start learning
praktyczny
enjoys
start learning
cieszy
bad-tempered
start learning
w złym humorze, wściekły
easily hurt
start learning
łatwo zranić
offended
start learning
obrażony
obeying rules
start learning
przestrzeganie zasad
attitude
start learning
postawa/podejście
talkative
start learning
gadatliwy
clever
start learning
mądry
generous
start learning
hojny
mean
start learning
skąpy / perfidny
generous
start learning
hojny
insecure
start learning
niepewny
outgoing
start learning
otwarty/ towarzyski
unambitious
start learning
bez ambicji
unfriendly
start learning
nieprzyjazny
dishonest
start learning
nieuczciwy
unimaginative
start learning
bezwyobraźni
unkind
start learning
nieuprzejmy
immature
start learning
niedojrzały
disorganized
start learning
niezorganizowany
impatient
start learning
niecierpliwy
unreliable
start learning
niewiarygodny
irresponsible
start learning
nieodpowiedzialny
unselfish
start learning
bezinteresowny
insensitive
start learning
nieczuły
unsociable
start learning
nietowarzyski
untidy
start learning
nieporządny
sympathetic
start learning
współczujący
sensible
start learning
rozsądny
amusing
start learning
zabawny
arrogant
He is very arrogant. He always boasts about how well-educated he is.
start learning
arogancki
On jest bardzo arogancki. Cały czas chwali się swoim wykształceniem.
big-head
start learning
zarozumialec
big-headed
You're getting a bit big-headed with all your success. Try and be a bit more humble.
start learning
zarozumiały
Robisz się trochę zarozumiały przez to, że odniosłeś sukces. Spróbuj być nieco bardziej pokorny.
boring
I hate school, it's boring!
start learning
nudny
Nienawidzę szkoły, jest nudna!
calm
start learning
opanowany, spokojny
cautious
Stay cautious - somebody is watching us.
start learning
ostrożny
Bądź czujny - ktoś nas obserwuje.
cheerful
start learning
pogodny
cowardly
start learning
tchórzliwy
coward
start learning
tchórz
curious
Timmy is very curious of the world.
start learning
ciekawy, ciekawski, wścibski
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
determined
start learning
zdecydowany
disobedient
start learning
nieposłuszny
easy-going
start learning
bezproblemowy, wyluzowany
energetic
start learning
energiczny
even-tempered
start learning
zrównoważony
even-tempered
start learning
zrównoważony
forgetful
She's a very forgetful person - sometimes she can't even remember how old she is!
start learning
zapominalski
Ona jest bardzo zapominalską osobą - czasem nie pamięta nawet, ile ma lat!
good-natured
start learning
dobroduszny
grumpy
start learning
zrzędliwy, gburowaty
honest
She seems to be honest.
start learning
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.
insincere
start learning
nieszczery
irritable
start learning
irytujący
loyal
start learning
lojalny
naive
start learning
naiwny
obedient
start learning
posłuszny
pessimist
start learning
pesymista
pessimistic
The tone of the whole conversation was very pessimistic.
start learning
pesymistyczny
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
possessive
Her boyfriend broke up with her because she was getting too possessive.
start learning
zaborczy
Jej chłopak z nią zerwał, bo robiła się zbyt zaborcza.
rude
Your remark was really rude.
start learning
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
self-confident
start learning
pewny siebie
shy
Join us, don't be shy!
start learning
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
timid
start learning
bojaźliwy
sincere
Please, accept our sincere apologies.
start learning
szczery
Proszę przyjąć nasze szczere przeprosiny.
spiteful
Why did you tell such things to Mary? You're so spiteful!
start learning
złośliwy
Dlaczego powiedziałaś Mary takie rzeczy? Jesteś taki złośliwy!
strong-minded
start learning
zdecydowany
thick-skinned
start learning
gruboskórny
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
start learning
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
truthful
start learning
prawdomówny
unkind
start learning
nieuprzejmy
vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
start learning
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.
vindictive
start learning
mściwy
warm-hearted
start learning
serdeczny
well-behaved
start learning
dobrze wychowany
polite
We only hire polite people.
start learning
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
cheerful
start learning
pogodny/wesoły
dull
start learning
nieciekawy, nudny
sense of humour
start learning
poczucie humoru
ability
start learning
zdolność, umiejętność
honesty
start learning
uczciwość
ambition
start learning
ambicja
tolerance
start learning
tolerancja
aggression
start learning
agresja
arrogance
start learning
arogancja
generosity
start learning
hojność, szczodrość
paitence
start learning
cierpliwość
mad
Tom got mad at Peter and hit him.
start learning
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
modest
Be modest and humble.
start learning
skromny
Bądź skromny i pokorny.
humble
Kevin is such a humble guy. He does great things, but never brags about them to anyone.
start learning
pokorny
Kevin to taki skromny gość. Robi wspaniałe rzeczy, a nigdy nikomu się nimi nie chwali.
intolerant
start learning
nietolerancyjny
conceited
No-one in the office liked her because she came across as very conceited.
start learning
zarozumiały
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się bardzo zarozumiała.
personality trait
start learning
cecha osobowości

You must sign in to write a comment