1. Focus 2

 0    67 flashcards    dafiiu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Miło było otrzymać wieści od Ciebie.
start learning
It was good to hear from you.
Mam nadzieję, że masz się dobrze,
start learning
I hope you are doing well.
Piszę, by powiedzieć Ci że
start learning
I am writing to tell you
Dzięki za list
start learning
Thanks for your letter.
Jestem ciekawy czy pamiętasz / słyszałeś
start learning
I wonder if you remember / have heard
Chciałem Ci powiedzieć, że
start learning
I wanted to tell you about
Chciałem Cię tylko zapytać / przypomnieć / podziękować
start learning
I just wanted to ask / remind / thank you
Piszę tylko krótkiego e-maila, aby Ci powiedzieć
start learning
Just a quick email to tell you
Chciałbym wyrazić moje niezadowolenie / gratulacje
start learning
I would like to express my dissatisfaction / congratulation
zdolny do czegoś, będący w stanie zrobić coś, mający umiejętność robienia czegoś
(Będziemy mogli zobaczyć go za kilka minut.)
start learning
able to
We'll be able to see him after a few minutes.
cudowny, zachwycajacy, uroczy
start learning
adorable
wybuchowy, szybko irytujący się
start learning
bad-tempered
inteligentny
(Mój syn jest bardzo mądry, jestem z niego dumny.)
start learning
clever
My son is very smart, I'm proud of him.
skłonny do współpracy
(Możemy to osiągnąć naszą wspólną pracą.)
start learning
cooperative
We can achieve it by our cooperative work.
tchórzliwy
(Twoje tchórzliwe zachowanie rozczarowało mnie.)
start learning
cowardly
Your cowardly behaviour disappointed me.
nieciekawy, nudny, monotonny
(Podróż była tak monotonna. Cieszę się, że jestem w domu.)
start learning
dull
The journey was so dull. I'm happy to be home.
hojny
(Mój dziadek jest takim szczodrym człowiekiem, daje pieniądze wszystkim swoim wnuczkom.)
start learning
generous
My grandfather is such a generous man, he gives money to all his grandchildren.
zrzędliwy, gburowaty
start learning
grumpy
niedoświadczony
start learning
inexperienced
niewrażliw
start learning
insensitive
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
lenistwo
start learning
laziness
lojalny wobec
start learning
loyal to
skąpy
(On nie kupi ci drogiego prezentu, bo jest zbyt skąpy.)
start learning
mean
He won't buy you an expensive present because he's too mean.
lojalność
start learning
loyalty
ponury, smutny, przygnębiony
(Nigdy nie widziałem go bardziej przygnębionego.)
start learning
miserable
I've never seen him look more miserable.
skromność
start learning
modesty
negatywnie nastawiony do
start learning
negative about
odpowiedzialność
start learning
responsibility
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
rozsądny
(Twój plan oszczędzania pieniędzy brzmi sensownie.)
start learning
sensible
Your plan to save money sounds sensible.
wrażliwy na
start learning
sensitive to
poważny
(Na szczęście, to nie był poważny wypadek.)
start learning
serious
Fortunately, it wasn't a serious accident.
nieśmiały
start learning
shy
towarzyski
He is not very sociable; he prefers to be alone.
start learning
sociable
(On nie jest zbyt towarzyski; woli przebywać sam.)
głupi
(To smutne, że w dzisiejszych czasach ludzie są tak tępi.)
start learning
stupid
It is sad that people are so stupid nowadays.
skuteczny, odnieść sukcesy
start learning
successful
w złej kondycji
start learning
unfit
szaleć za czymś
start learning
be crazy about
rozczarowany czymś
start learning
disappointed with
zainspirowany czymś
start learning
Inspired in
zaangażowany
start learning
involved in
być chętnym do czegoś
(On nie jest zbyt chętny, żeby nawiązywać przyjaźnie.)
start learning
be keen on
He isn't too keen on making friends.
mieć obsesję na punkcie czegoś
start learning
obsessed with
pasjonować się czymś
start learning
to be fond of sth / be passionate about
poważnie podchodzić do czegoś
(Z pewnością nigdy za nim nie przepadałem.)
start learning
be serious about
had certainly never been fond of him.
spodnie dresowe
start learning
Sweatpants
dres
start learning
tracksuit / sweatsuit
przystosować się do
start learning
adapt to
kłócić się
(Mogłem równie dobrze kłócić się z kamienną ścianą.)
start learning
argue
I might as well have argued with a stone wall.
unikać
(Skrywaliśmy się w lesie, żeby uniknąć bycia obserwowanym przez policję.)
start learning
avoid
We were hiding in the woods in order to avoid any police watch.
przejmować się czymś
start learning
care about
kraj rozwijający sie
start learning
developing country
straszy
start learning
elderly
znaleźć pracę
start learning
get a job
mieć coś wspólnego
start learning
have something in common
bezdomny
(W schronisku mieszka szesnaście bezdomnych osób.)
start learning
homeless
There are sixteen homeless people living at the shelter.
prawa człowieka
(Myślę, że prawom człowieka należy dać o wiele wyższy priorytet.)
start learning
human rights
I think that human rights must be given a much higher priority.
tożsamość
start learning
identity
robić wrażenie na
start learning
impress
inspirować
start learning
inspire
okazja
(Taka okazja zdarza się tylko raz.)
start learning
opportunity
An opportunity like this one only comes once.
priorytet
(W moim życiu rodzina jest priorytetem.)
start learning
priority
In my life I give priority to my family.
stereotyp
start learning
stereotype
podejmować ryzyko
start learning
take risks
wolontariusz
(Ta organizacja charytatywna szuka nowych wolontariuszy.)
start learning
volunteer
This charitable organization is looking for new volunteers.
wyrozumiały
(Moja mama jest bardzo wyrozumiała, nigdy się na mnie nie złości.)
start learning
understanding
My mother is very understanding, she never gets angry with me.

You must sign in to write a comment