Zdania POBOCZNE - orzeczenie na końcu; podmiot za spójnikiem

 0    22 flashcards    serpe
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jeśli; gdy
Co robisz jeśli czegoś nie rozumiesz?
start learning
wenn;
Was machst du, wenn du etwas nicht verstehst?
gdy; jeśli, ilekroć
przyszedłem, kiedy [on] poszedł
start learning
als
ich kam, als er ging
czy
on pyta mnie, czy mam dzisiaj wieczorem czas
start learning
ob
Er fragt mich, ob ich heute Abend Zeit habe
kiedy
Proszę mi powiedzieć kiedy Pan chce wyjechać do Berlina
start learning
wann
Sagen Sie mir bitte, wann Sie nach Berlin fahren wollen
dlaczego
nie wiem, dlaczego się śmiejecie
start learning
warum
ich weiß nicht, warum ihr lacht
dokąd
pojechał do Berlina, gdzie przeprowadziła się jego rodzina
start learning
wohin
er fuhr nach Berlin, wohin seine Familie umgezogen
gdzie
(on) powinien zostać tam, gdzie czuje się najlepiej
start learning
wo
er soll da bleiben, wo er sich am wohlsten fühlt
ponieważ
Muszę iśc do lekarza, ponieważ jestem chory
start learning
weil
Ich muss zum Arzt gehen (warum?), weil ich krank bin
ponieważ
ponieważ jestem chory, muszę iść do lekarza
start learning
da
Da ich krank bin, muss ich zum Arzt gehen
podczas gdy
kiedy (ona) gotowała, my rozmawialiśmy/rozmawiałyśmy w kuchni
start learning
während
während sie kochte, redeten wir in der Küche
zanim
chodźmy, zanim będzie za późno
start learning
bevor / ehe
gehen wir, bevor es zu spät ist
odkąd; od czasu gdy
pisze wiersze, odkąd skończyła 8 lat
start learning
seitdem /seit
sie schreibt Gedichte, seitdem sie 8 ist
po tym jak... skoro
skończywszy swoją przemowę, minister wyszedł
start learning
nachdem
nachdem der Minister seine Rede beendet hatte, ging er aus
do, aż, dopóki
do jutra;
start learning
bis
bis morgen;
skoro tylko; jak tylko
jak tylko otrzymamy od pana/pani zamówienie, wyślemy e-mail z właściwym numerem seryjnym
start learning
sobald
sobald wir Ihre Bestellung erhalten haben, senden wir Ihnen eine E-Mail mit der entsprechenden Seriennummer
jak długo; dopóki
nie mogę nic zrobić, dopóki on nie przyjdzie
start learning
solange
ich kann nichts tun, solang er nicht kommt
jak często; ilekroć; zawsze gdy
ilekroć przyjdę, jego nie ma w domu
start learning
sooft
Sooft ich auch komme, er ist nie zu Hause
że
Nauczyciel powiedział, że ta książka jest dobra
start learning
dass
Der Lehrer sagt, dass dieses Buch sehr gut ist
chociaż; mimo że
Poszła do szkoły, mimo że miała wysoką gorączkę
start learning
obwohl
Sie ging zur Schule, obwohl sie hohes Fieber hatte
żeby
Po co chodzisz na ten kurs językowy? Żeby pogłębiać swoją znajomość języka
start learning
um zu
Wozu besuchst du diesen Sprachkurs? Um meine Sprachkenntnisse zu vertiefen
jeśli
co mam zrobić w przypadku, gdy mój lot zostanie anulowany? jesli to konieczne
start learning
falls
was muss ich tun, falls mein Flug annulliert wird? falls nötig
tak że
Mój pies chrapie tak, że nie można spać
start learning
so dass
Mein Hund schnarcht, so dass man nicht schlafen kann

You must sign in to write a comment